Bankacılık Sektörü / Garanti Yatırım – (27.08.2012)

26 Ağustos’ta yapılan basın toplantısında, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı özellikle bankacılık sektörünün yakından ilgilendiren bazı kararların önümüzdeki dönemde alınacağını belirtti.

Buna göre, Eylül ayından başlayarak faiz koridorunun üst bandı aşağı gelebilecek ve TL munzam karşılıkların YP tutulan kısmı ve bunların katsayısı ile ilgili daha etkili düzenlemelere gidilecek. Ayrıca, bankacılık sektörü için daha uzun vadeli kaynakların özendirileceği, kısa vadeli fonlamanın toplam içerisindeki payının azaltılması için ek önlemler alınacağı belirtildi.

Faiz Koridoru: Faiz koridorunun üst bandı kredi fiyatlaması için önemli bir rol oynuyor. Aşağı gelen üst bant tüketici ve kurumlar için kredinin maliyetini aşağı getirecek ve 3Ç12 başından beri durmuş olan kredi talebini tetikleyecektir. Ayrıca, daha düşük bir bant, sektör için daha öngörülebilir fonlama maliyeti anlamına geldiği için bankaları daha çok kredi verme yönünde teşvik edecektir.
Daha etkin munzam karşılıkları yönetimi: MB Başkanı Başçı TL için tutulan munzam karşılıklar ve katsayı yönteminin aktif şekilde uygulanacağını belirtti. Artan katsayılar bankaların maliyetini bir miktar artırsa da, YP fonlama daha az maliyetli olduğu için bankalar bu imkanı kullanmaya devam edecektir. Uygulamanın sektör için sınırlı pozitif olduğunu düşünmekle beraber, YP fonlamaya erişimi daha iyi durumda olan Halkbank ve Yapı Kredi gibi bankaların daha olumlu etkileneceğini söylemek mümkün. MB Başkanı ayrıca kaldıraç oranı %3’ün altına gelecek bankalar ile ilgili ek karşılıklar gelebileceğini belirtti. Ancak sektörün kaldıraç oranı 2Ç12 itibariyle %13 gibi güvenli bir noktada, dolayısıyla bu önlemin sektör üzerinde orta ve kısa vadede herhangi bir etkisi olmayacaktır.
Fonlama Önlemleri: MB Başkanı ayrıca bankalar için uzun vadeli fonlamanın teşvik edileceğini ve toplam içerisinde mevduatın payının artırılması için önlemler alınacağını belirtti. Kısa vadeli mevduat için uygulanan yüksek munzam mevduat vadesinin 50 günlerden yaklaşık 70 günlere gelmesini sağlamıştı. Uzun vadeli fonlama bankalar için fonlama maliyetini öngörmenin kolay olmadığı repoya göre daha sağlıklı bir fonlama kaynağı ancak ülkenin düşük tasarruf oranı düşünüldüğünde toplam içerisinde mevduatın payı ve vadesinin artırılması kısa vadede çok kolay görünmüyor. Mali tarafta kısa vadeli mevduat için daha yüksek stopaj oranları öngörülmekle beraber, bireysel emeklilik teşvikleri daha uzun vadeli ve stabil kurumsal mevduat oranını artıracaktır ancak bu önlemlerin etkisi orta ve uzun vadede düşünülmelidir.

Kaynak: Garanti Yatırım Günlük Bülteni – garantiyatirim.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.