Ayı – Boğa Ekseni: HALKB Güncel Model

Boğa veya Ayı: HALKB model eğilimi nereye evriliyor?

HALKB için aralık 2021 için yazımızda yön bulmaya başladığını belirtmiştik. Bugüne dek oldukça yüksek dalgalanmada geçen haftaları gördük. Bu dönemi geçmişin parçası olarak düşünürsek, taban oluşturma çabasının devamı olduğunu belirtebiliriz. Daha fazla boğa eğilimi veya ayı eğilimi içinde olmaya sebep olan piyasadaki fiyat davranışlarıdır. Buna göre gidersek: 5 yıllık perspektifte daha fazla boğa eğilimi oluşmuştur. 1 yıllık perspektifte ise boğa eğilimi daha fazla diyemiyoruz ama ayı eğilimi azalmış durumda. Oluşan algoritma sinyalleri bu yönde gelişiyor.

Eğilimleri besleyen sinyal yapılarına bakarsak, farklı veri pencereleri üzerinden birbiriyle çelişmeyen sonuçlar elde etmek gerekir. 2022 verileri yeterince birikti, tutarlı model bakışı geliştirebiliyoruz.

2022 verileri üzerinden gidersek: daha az ayı eğilimi

Terazinin dengelenmesi gibi düşünebiliriz: sol kefede biriken geçmiş sinyallerinin oluşturduğu beklenti sağ kefeyle dengelenmektedir. Sinyalin yönlendirdiği beklentiler pozitif ise, sağ kefede yukarı yönlü performans beklentisinde olabiliriz.

Geçmiş verilerin başlangıç dönemine bakarsak: 2022 ocak ayı primli başlangıç yaptı. Hacimle de desteklendi. Geçmiş yazılardan arada tekrarladığımız durumdur: başlangıç dönemleri önemlidir. Bu anlamda sırf ocak ayı verilerine bakış geliştirmeyi düşünseydik: “2022 içinde düşüşlere tepki verecek enerji birikimi..” olarak belirtebilirdik.

Nisan ayına giriyoruz ve belirtebiliriz artık: ocak ayında biriken enerjinin sonuçları alınmaya gidilebilir. Bu açıdan bakınca daha az ayı eğiliminde olduğumuzu belirtebiliriz.

Son 1 yıl üzerinden gidersek: daha az ayı eğilimi

Gelecek verilerini, performansını belirleyen geçmiş yaşantısı, davranışı çalışmaya devam ediyor. Geçmişin geleceğe yansımasını çarpanlar üzerinden belirtiyorduk. Halen bu denklem yapısı basitliği ifade ederek etkili kalmaya devam ediyor.

Çarpanların ilki olan, geçmişin başlangıç parçası giderek pozitifleşiyor. Reel anlamda (model eşiğe göre) bu yavaş gelişme olarak görülse eğilimin yönü netleşiyor.

Diğer çarpan olan algoritma bazlı sinyallerin dağılımı üzerinden ortalama alırsak (ağırlaştırılmış ortalama olarak da görülebilir), 2022 öncesine göre pozitif eğilim çok da değişmedi ama yönünü koruması önemlidir. pozitif veya 0.1 – 0.2 arasına sıkışmış durumdadır. Bandın üst kısmına yaklaşması yükseliş eğilimini daha tutarlı kılmaktadır. Bunun detaylarını ayrıca veriyoruz.