İşsizlik Oranları / Aralık 2010

TÜİK verilerine göre işsizlik Kasım ayında yüzde 11’den, Aralık’ta yüzde 11.4’e çıktı. Tarım dışı işsizlik ise yüzde 14.2 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de 2010 Aralık döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan düşerek, yüzde 11,4 oldu. İşsizlik oranı, 2009 Aralık döneminde yüzde 13,5 seviyesindeydi.

Tarım dışı işsizlik yüzde 14,2, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,6 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ”2010 Aralık Dönemi Sonuçlarına (Kasım, Aralık 2010, Ocak 2011)” göre, 2009 yılı Aralık ayında 3 milyon 361 bin kişi olan işsiz sayısı, 2010’nun aynı döneminde 2 milyon 929 bin kişi oldu.

İstihdam da 21 milyon 451 binden, 22 milyon 665 bin kişiye çıktı.

Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınarak aylık yayımlanıyor. İlgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonlarına göre hesaplanıyor ve ifade kolaylığı açısından bu ayın adıyla belirtiliyor.

2010’a ilişkin yıllık veri, bu nedenle daha önce 1 Mart’ta yüzde 11,9 olarak açıklanmıştı.

-TABLO-

2010 Aralık dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:

. 2009/Aralık 2010/Aralık

. ————- ————-

KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 70.907 71.707

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 52.079 52.929

İŞGÜCÜ (bin) 24.812 25.593

.İstihdam (bin) 21.451 22.665

.İşsiz (bin) 3.361 2.929

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 47,6 48,4

İstihdam Oranı (yüzde) 41,2 42,8

İşsizlik Oranı (yüzde) 13,5 11,4

.Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 16,6 14,2

.Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 24,1 21,6

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 27.266 27.336

Türkiye’de 2010 Aralık ayında istihdam, bir önceki yıla göre 1 milyon 214 bin kişi artarak, 22 milyon 665 bin kişi oldu.

İstihdamın sektörel kompozisyonunda, tarımın istihdam içindeki payının 0,7 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan arttığı, hizmetler sektörünün payının ise 1,5 puan gerilediği gözlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması 2010 Aralık Dönemi (Kasım, Aralık 2010, Ocak 2011) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2010 Aralık döneminde, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus, bir önceki yıla göre 800 bin kişilik artışla 71 milyon 707 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 850 bin kişi artarak, 52 milyon 929 bin kişiye ulaştı.

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, 22 milyon 665 bin kişiye yükseldi. Tarım sektöründe çalışan sayısı 456 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 758 bin kişi arttı.

Aralık döneminde istihdam edilenlerin yüzde 24,6’sı tarım, yüzde 20,5’i sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde 48,5’i hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemine göre, tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, sanayi sektörünün ve inşaat sektörünün payları 0,4’er puan arttı, hizmetler sektörünün payı da 1,5 puan azaldı.

-GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21,6-

Türkiye genelinde işsiz sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 432 bin kişi azalarak, 2 milyon 929 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı 2,1 puanlık azalışla, yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.

2010 Aralık döneminde kentsel yerlerde işsizlik oranı yüzde 13,5, kırsal yerlerde yüzde 7,2 oldu.

Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 puanlık azalışla yüzde 14,2’ye düştü.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,6 olarak açıklandı. 2009 Aralık döneminde söz konusu oran yüzde 24,1 düzeyindeydi.

-KAYIT DIŞI İSTİHDAM YÜZDE 42 OLDU-

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puanlık azalışla, yüzde 42 olarak hesaplandı. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,4’den yüzde 83,8’e, tarım dışı sektörlerde de yüzde 29,7’den yüzde 28,3’e geriledi.

-İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 48,4’E YÜKSELDİ-

2010 yılı Aralık döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık artışla yüzde 48,4’e yükseldi.

Erkeklerde işgücüne katılma oranı söz konusu dönemde 0,1 puanlık artışla yüzde 70,3, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 27,2 oldu.

Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı yüzde 46,7, kırsal yerlerde yüzde 52,2 seviyesinde gerçekleşti.

-ARALIKTA 428 BİN KİŞİ İŞTEN AYRILDI-

Mevcut işsizlerin yüzde 14,6’sını (428 bin kişi) aralık döneminde işten ayrılanlar oluşturdu.

Aralık 2010 döneminde, 1 milyon 596 bin kişi de yeni işe başladı veya işini değiştirdi. Bu kesimin toplam istihdam içindeki payı da yüzde 7 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 31,5’ini 25-34 yaş grubu meydana getirdi.

-İSTİHDAM VE İŞSİZLİĞİN YAPISI-

TÜİK verilerine göre, 2010 Aralık döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71,8’ini erkek nüfus oluşturdu. İstihdam edilenlerin yüzde 61,8’ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeliler, yüzde 25,4’ünü kendi hesabına çalışanlar veya işveren olanlar, yüzde 12,8’ini de ücretsiz aile işçileri meydana getirdi. Yüzde 27,2’si ”ek bir işi” bulunduğunu, ücretlilerin de yüzde 89,2’si ”sürekli bir işte” çalıştığını belirtti.

Bu dönemde, işsiz olanların yapısına ilişkin de şu bilgiler yer aldı:

-İşsizlerin yüzde 30,6’sı eş dost vasıtasıyla iş arıyor.

-İşsizlerin yüzde 88,5’i daha önce bir işte çalışmış.

-Geçmişte bir işte çalışmış bulunan işsizlerin yüzde 48,2’si hizmetler, yüzde 21’i sanayi, yüzde 19,1’i inşaat, yüzde 8,4’ü tarım sektöründe daha önce istihdam edilmiş.

-İşsizlerin yüzde 32,6’sını çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 15’ini işten çıkarılanlar, yüzde 16,7’sini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6,7’sini işyerini kapatan-iflas edenler, yüzde 8,9’unu ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 10,6’sını eğitimine devam eden veya yeni mezun olanlar oluşturdu.

Kaynak: Bloomberg HT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir