Anadolu Efes 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (09.08.2017)

2Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumsuz

Hedef Hisse Fiyatı: 22.10TL

Potansiyel Getiri: 6%

 Anadolu Efes 2Ç17 finansal sonuçlarında, beklentilerin altında TL175mn net kar açıkladı. Düşük gelen net karda beklentilerin altında operasyonel performans ve kur farkı giderleri etkili olmuştur.

 Anadolu Efes’in satışları ihracat pazarlarındaki yüksek büyümeyle piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, FVAÖK marjı özellikle yurtiçindeki operasyonel gider artışı ve yurtdışında ürün karmasının etkisiyle beklentilerin altında gerçekleşti. Bugün hisse etkisinin hafif olumsuz gerçekleşmesini bekliyoruz.

EBI operasyonlarında %9 satış hacim büyümesi

 Türkiye’de 2Ç17’de bira operasyonlarının satış hacmi %12 oranında daralma kaydetmiştir. EBI tarafında ise satış hacmi %9 seviyesinde büyüme gerçekleşmiştir.

 Anadolu Efes’in Türkiye satış gelirleri %8 oranında daralma kaydederken, yurtdışı operasyonları %49 büyüme kaydetmiştir.

 Konsolide bira satış hacimleri %2.7 oranında artarken, satışlar da %25 oranında artış kaydetmiştir. Anadolu Efes’in CCİ dahil konsolide hacimlerine baktığımızda ise yıllık bazda %3.3 artış ve satışlarda da %22 oranında büyüme kaydetmiştir.

Konsolide brüt kar marjında 2.7 puan daralma

 Türkiye operasyonlarının brüt kar marjı 4.6 puan daralarak %55.8 seviyesinde gerçekleşirken, düşük satış hacimleriyle sabit satış giderlerinin artmasıyla FVAÖK marjı 8.7 puan daralarak %20.1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 EBI operasyonlarında ise brüt marj satın alma tarafındaki fiyat artışları ve devalüasyonun ertelenmiş etkisiyle 4.1 puan daralarak %42.7 seviyesinde; FVAÖK marjı ise etkin operasyonel maaliyet yönetimiyle sadece 3.8 puan daralarak %15.7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 Şirket, 2Ç17 finansalları sonrasında toplam bira satış hacmi ve konsolide satış hacmini düşük tek haneden, orta tek hane büyüme olarak revize etmiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.