Aksa Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (03.09.2012)

Aksa Akrilik’in 2012 2.çeyrek net karı 2011 yılının aynı dönemine göre %173 yükselerek 76,3 milyon TL olarak açıklandı. (Beklentimiz: 110 milyon TL net kar).

Şirket 2012 ilk çeyreğinde 37,5 milyon TL kar açıklamıştı. Böylece 2012 6 aylık döneminde net karı 2011 yılının aynı dönemine göre %61 yükselerek 113,8 milyon TL olarak açıklandı.(Beklentimiz 148 milyon TL net kar).

Şirket ve Dow Europe Holding B.V. arasında Karbon Elyaf ve Karbon Elyaf Esaslı Ürünlerin Üretimi için Ortak Girişim Anlaşması İmzalanmıştır. Şirket Değeri 275 milyon dolar, toplam Hisse Değeri 185 milyon dolar olarak belirlenmiş olan Aksa Karbon Elyaf Sanayi A.Ş.’nin toplam hisselerinin %50’sine tekabül eden hissesinin Dow Europe Holding B.V.’ne devir işlemi 29 Haziran’da tamamlanmıştır. Bu birleşme ile birlikte Şirket’in Dow’un geniş pazarlama ve müşteri portföyünden avantaj sağlayacağını ve önümüzdeki dönemlerde FAVÖK’e katkısının yüksek olacağını düşünmekteyiz.

DowAksa İleri Kompozit Malzemeleri San. Ltd. Şti. bünyesinde bulunan karbon elyaf ikinci hat yatırımı (1.700 ton/yıl kapasite) dönem içinde tamamlanmış ve ticari faaliyete geçmiştir. Şirket ayrıca 70 MW kapasitede doğalgaz çevrim santrali kurmayı planlamaktadır. 100 MW kapasiteli termik santral sonrası toplam elektrik üretimini 170 MW’a yükseltmeyi düşünüyor. Enerji yatırımları sayesinde üretim maliyetlerinde sağlanacak tasarruf ve kullanımdan artan enerji satışından elde edilecek gelirin Şirket’i olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Şirket 2015 yılı itibariyle Teknik Elyaf segmentinin ciro içindeki payını %10’a çıkarma hedefi doğrultusunda mevcut hattın kapasitesinin arttırılması için yatırımları devam etmektedir. Tüm bu yatırımların şirketin önümüzdeki dönem finansallarına olumlu yansıyacağı görüşündeyiz.

Şirket’in 2012 yılı 2.çeyrek cirosu 2011 yılının aynı dönemine göre %3 düşerek 426 milyon TL olarak açıklandı.(Beklentimiz:441 milyon TL). Bununla birlikte Şirket’in 2012 yılı 6 aylık cirosu 2011 yılının aynı dönemine göre sadece %2 yükselerek 837 milyon TL olarak açıklandı.(Beklentimiz:851 milyon TL).

2012 2. çeyrekte Şirket’in FVAÖK’ü 2011 yılının aynı dönemine göre % 4 yükselirken, önceki çeyreğe göre %9 düşerek 53,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 2. çeyrek için FVAÖK beklentimiz 49 milyon TL idi. Şirket’in 2012 6 aylık döneminde FVAÖK’ü ise 2011 yılının aynı dönemine göre % 4 düşerek 101,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir

Şirketin 2012 yılında satış gelirlerinin, 2011’a oranla %9 yükselerek 1.827 milyon TL düzeyinde oluşmasını, FVAÖK’ün ise, 2011’a göre %17 yükselerek 226 milyon TL olmasını beklemekteyiz. 2012 yılı net kar beklentimiz ise 2011 yılı karına oranla %20 yükselerek 116 milyon TL olacağı yönündedir.

Şirket için 2012 yılı tahmini rakamları ile hesaplamış olduğumuz piyasa çarpanları 7x F/K, 0,8x PD/DD, 4,6x FD/FVAÖK ve 0,6x FD/Satışlar düzeyindedir.

Aksa Akrilik için hedef fiyatımız 5,82 TL olup yüzde 31 yükselme potansiyeli ile önerimiz ‘Endeks Üzeri Getiri’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.