Akçansa 2021 3 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (17.05.2021)

“Akçansa 1Ç2021’de Beklentilere Uyumlu Sonuç Açıkladı…”

Öneri : “TUT”
Kapanış Fiyatı: 18,75TL
Hedef Hisse Fiyatı : 18,35TL

Akçansa’nın 1Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 24,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 1Ç2020’de 24,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Piyasanın ortalama kar beklentisi ise 25mn TL idi.

Şirket’in satış gelirleri, daha iyi fiyatlama ve artan iç talebin yanı sıra kur etkisiyle yıllık %37,0 oranında büyüyerek 1Ç2021’de 527,3mn TL (Beklenti: 526mn TL) gerçekleşmiştir. Yurtiçi satışlar %65,6, yurtdışı satışlar ise %7,1 oranında artmış ve sırasıyla 344,8mn TL ve 181,9mn TL’ye yükselmişlerdir. Maliyetler ise aynı dönemler itibarıyla %23,6 oranında artmış ve 451,3mn TL’ye çıkmıştır. Bunun sonucunda brüt kar 76mn TL ile 1Ç2020’deki 19,8mn TL brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %14,4 olmuştur. Akçansa’nın faaliyet giderleri yıllık %4,7 oranında düşüş kaydetmiş ve 1Ç2021’de 28,0mn TL olmuştur. FAVÖK ise 2021 yılının ilk çeyreğinde 74,4mm TL ile piyasanın ortalama beklentisi olan 77mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise %14,1 olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in net finansman gideri yıllık 10,1mn TL azalarak 4,4mn TL’ye düşmüştür.

Şirket’in net borcu çeyreksel bazda yaklaşık 173mn TL artarak 462mn TL’ye yükselirken, net borç / FAVÖK (yıllık) oranı 1,2x ile düşük oranda kalmaya devam etmiştir.

Yurtiçi olumlu talep koşullarının devam etmesi beklenirken, klinker stokunun düşük seviyede kalması öngörülmektedir. Diğer yandan, özellikle petkok fiyatlarındaki artışın, daha düşük fiyatlı alternatif kaynaklarının kullanımı ile telafi edilmesi beklenirken, 2021 yılında operasyonel faaliyetlerin ve net karın 2020 yılının oldukça üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Akçansa’nın hedef piyasa değerini, risksiz faiz oranının %13’ten %15 seviyesine yükseltilmesine karşın, tahminlerde yapmış olduğumuz revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 2.909mn TL’den 3.513mn TL‘ye yükseltirken, hedef hisse fiyatını 15,20TL’den 18,35TL‘ye revize ediyoruz. Akçansa hedef hisse fiyatımıza göre %2,2 oranında primli işlem görmektedir. Bu nedenle, Akçansa ile ilgili daha önceki  “EKLE” önerimizi “TUT” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım