Akçansa 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (13.11.2017)

Akçansa 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

“Akçansa’nın 2017 Yılının Üçüncü Çeyreğindeki Net Dönem Karı 46,2mn TL ile Beklentiler Doğrultusunda Gerçekleşti…”

Öneri : “EKLE”
Hedef Hisse Fiyatı : 13,75TL

Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %50 oranında azalarak 46,2mn TL gerçekleşmiş ve bizim beklentimiz olan 48mn TL ve piyasa beklentisi olan 46mn TL ile uyumlu gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın üçüncü çeyreğinde 26mn TL iştirak satış geliri elde etmişti. Bu hariç tutulduğunda ana ortaklık karı geçen yılın aynı dönemine göre %30 oranında azalmıştır.

Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %56 oranında azalarak 102,9mn olmuştur.

Şirket’in satış gelirleri olumlu hava koşulları, güçlü talep ve baz etkisiyle 3Ç2017’de geçen yılın aynı dönemine göre %14 oranında artış kaydederek 401,6mn TL’ye yükselmiştir. Yurtiçi satışlar %15 oranında artarak satış gelirlerindeki yükselişe katalizör olmuştur. Diğer yandan, satışların maliyeti ise enerji maliyetleri ve TL’nin değer kaybı ile birlikte aynı dönemler itibariyle %28,2 oranında artarak 309mn TL’ye yükselmiştir. Maliyetlerin gelirlerden daha yüksek oranda artmasına bağlı olarak brüt kar 3Ç2017’de 92,6mn TL ile bir önceki yılın aynı döneminde göre %17 azalış kaydetmiştir. Maliyetlerdeki artış marjları baskılarken, brüt kar marjı 3Ç2017’de %23,1 ile geçen yılın aynı dönemindeki %25,7’nin altında kalmıştır. Net kar ve FAVÖK marjı da sırasıyla %11,5 ve %23,6 ile geçen yılın aynı döneminin altında kalmıştır. Yılın üçüncü çeyreğindeki FAVÖK 94,9mn TL ile geçen yılına aynı dönemine göre %15,4 oranında azalmıştır.

Akçansa’nın 2017 yılının üçüncü çeyreğindeki yatırım harcamaları da bir önceki çeyreğe göre 17mn TL azalarak 18mn TL olmuştur. Yılın ilk dokuz ayındaki toplam yatırım harcamaları 82mn TL olmuştur.

Marmara bölgesindeki yüksek hacimli projeler ve taleple birlikte, marjlardaki ikinci çeyreğe göre kaydedilen iyileşmenin son çeyrekte de devam edebileceği beklenmektedir.

Akçansa 11.10.2017 tarihi itibariyle 13,5x F/K ve 8,3x FD/ FAVÖK’den işlem görmektedir. Akçansa bu oranlarla sektör ortalaması olan 20,2 F/K’nın ve 12,8x FD/ FAVÖK’ün altında işlem görmektedir.

Raporun tamamı için tıklayın.