8 Şirketin 2017/3. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (26.10.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 8 Şirketin 2017/3. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Akbank (AKBNK, Öneri “EKLE”, Nötr): Akbank’ın 2017 yılının üçüncü çeyreğinde net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %4,4 oranında azalarak 1.499mn TL’ye gerilemiş ancak hem bizim beklentimiz olan 1.379mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.384mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, Banka’nın iştirak muhasebesinde değişik yaparak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 115mn TL’lik gelir kaydetmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell’in 2017 yılı 3. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 600,6mn TL ile hem 623mn TL olan piyasa beklentisinin hem de 692mn TL olan bizim beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gelen finansman giderleri etkili olmuştur. Şirket 2016 yılının aynı döneminde 181,7mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin 2017 3. çeyrek toplam hasılatı 2016 3. çeyreğe göre %25,7 artışla 4.597mn TL olmuş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir. Bu büyümeyi sağlayan ana etkenler data ve dijital hizmetlerde gerçekleşen büyüme sonucunda Turkcell Türkiye’nin göstermiş olduğu güçlü ARPU performansı ve müşteri bazındaki artışlar olmuştur. Satış gelirlerindeki %25,7’lik artışa karşın satışların maliyeti sadece %24,5 yükselmiştir. Bu düşük artış, tüketici finansman şirketi finansman giderlerindeki artışa rağmen, itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri ve diğer maliyet kalemlerindeki azalıştan kaynaklanmıştır. 3Ç2017 brüt karı 2016’nın aynı dönemine göre %27,8 artarak 1.664mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,6 puan iyileşerek %36,2’ye yükselmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış sadece %5,8 olarak gerçekleşmiş ve faaliyet karını desteklemiştir. Turkcell ayrıca 3Ç2017’de diğer faaliyetlerine ilişkin 189,1mn TL’lik gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 3Ç2017 faaliyet karı 3Ç2016’ya göre %53,4 artışla 1.170mn TL’ye yükselmiş ve oldukça pozitif bir görüntü çizmiştir. Faaliyet kar marjı 4,6 puanlık artışla %25,5 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 2017 yılı 3. çeyrek FAVÖK’ü 2016’nın aynı dönemine göre %34,1 artışla 1.632mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 2,2 puan artışla %35,5’e ulaşmıştır. Şirketin 3Ç2017 net finansman giderleri 393mn TL olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell’in 3Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 2016 3. çeyreğe göre 3,3 kat artışla 600,6mn TL olmuştur. Net kar marjı da 8,1 puan artarak %13,1’i göstermiştir. 3. çeyrek yüksek karıyla birlikte şirket’in 9 aylık net dönem karı %51,9’luk artışla 1.763mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket, 2017 yılının tamamı için gelir büyüme beklentisini %21-%23, FAVÖK marjı beklentisini %33-%35 ve yatırım harcamaları/gelirler beklentisini %19-%20 aralığında korumuştur.

Ayrıca, Şirket CEO’su Kaan Terzioğlu dün gerçekleşen bir tanıtım toplantısında, Kazakistan, Azerbaycan Gürcistan ve Moldova’da telekom operatörlüğü faaliyetlerinin bünyesinde bulunduran Fintur’dan çıkış sürecinin diğer hissedar Telia ile işbirliği içinde devam ettiğini, yılsonuna kadar tamamlamak istedikleri sürecin ileri bir tarihe de kalabileceğini söyledi. Fintur Holding BV’de Turkcell’in %41,45, Telia’nın %58,55 payı bulunuyor. KAP’ta yer alan verilere göre Fintur’un 538mn USD sermayesi bulunuyor. (Kaynak: Reuters)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): TSKB’nin 3Ç2017’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %6,9 oranında artarak 160,9mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 151mn TL’nin, hem de 154mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada net faiz gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Banka’nın net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %9,1 oranında artarak 262,9mn TL’ye yükselmiştir. Ticari zarar ise bir önceki çeyreğe yakın 22,7mn TL olmuştur. Banka’nın üçüncü çeyrekteki özsermaye karlılığı %19,6 (önceki çeyrek %19,5) olurken net faiz marjı %4,09 (önceki çeyrek %3,88) olmuştur. Takipteki kredi rasyosu ise çeyreksel %0,3 ile değişmemiştir. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte yılın ilk dokuz ayındaki toplam kar rakamı 452,3mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %23,3 oranında artış göstermiştir.

Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Sınırlı Negatif): Şirketin 3Ç2017 net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %21,8 azalarak 70mn TL olmuştur. Satışlar 3Ç2017’de %55,7 artışla 1.084mn TL olurken, brüt kar %10,9 artışla 127,6mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise 4,7 puan düşüşle %11,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %20,5 artarak 33,6mn TL olmuştur. Buna karşın diğer faaliyetlerden net gelirler 11mn TL’den 32,2mn TL’ye yükselmiş ve faaliyet karını desteklemiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %28,6 oranında artarak 126,1mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı ise 2,5 puan düşüşle %11,6’yı göstermiştir. Finansman tarafında ise 52,3mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki 89,6mn TL’nin altında 70mn TL olmuştur. Net kar marjı ise 6,4 puan gerilemeyle %6,5 olarak gerçekleşmiştir. Vestel Beyaz’ın 9 aylık net dönem karı ise 2016’nın aynı dönemine göre %26,3 oranında azalarak 209,5mn TL’ye gerilemiştir.

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Nötr): Şirket’in konsolide olmayan 3Ç2017’deki net dönem karı 53,8mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %23 oranında artış kaydetmiştir. Beklenti 59mn TL idi. Genel teknik bölümü gelirleri ise geçen yılına aynı dönemine göre %20 oranında artarak 48,3mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı 168,6mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki kar rakamı 130,2mn TL idi.

Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): Şirket’in konsolide olmayan 3Ç2017’deki net dönem karı 12,8mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %6 oranında düşüş kaydetmiştir. Genel teknik bölümü gelirleri ise 52,6mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 19,4mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı 98,8mn TL olmuştur. Geçen yılki kar rakamı 60,2mn TL idi.

Çemtaş Çelik (CEMTS, Pozitif): Çemtaş’ın 3Ç2017’deki net dönem karı 48,9mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 6,4mn TL’lik karın çok üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket’in satış gelirleri 3Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %59,1 oranında artarak 109mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar %84,9 artışla 20,4mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı da 2,6 puan artışla %18,8 olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı 2,3 kat artışla 13,4mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 3,8 puan artışla %12,3 olmuştur. 3. çeyrek karında önemli etkiye sahip olan bir diğer kalem özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen 42,7mn TL’lik gelir olmuştur. 2,2mn TL’lik finansman gideri sonrası şirketin vergi öncesi net karı 53,1mn TL’yi, net karı ise 48,9mn TL’yi göstermiştir. Net kar marjı 3Ç2016’daki %9,3 seviyesinden 3Ç2017’de %44,8’e yükselmiştir. Şirketin 9 aylık net dönem karı da 3,3 kat artışla 74,4mn TL seviyesine ulaşmıştır.

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Nötr): İş GYO 3Ç2017’de 40,9mn TL kar açıklamıştır. Beklentimiz 51mn TL iken piyasa beklentisi 38mn TL idi. Beklentimizdeki sapmada, satış gelirlerinin beklentimizin altında; finansman giderlerinin ise beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde ise 21,7mn TL kar elde etmişti. Yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise 93mn TL ile geçen yıl elde edilen 128,7mn TL karın altında gerçekleşmiştir. Çeyreksel bazda, brüt kar 45,6mn TL ile geçen yılın aynı çeyreğine göre %4 oranında artarak 46mn TL olmuştur. Kira gelirleri ise aynı dönem itibariyle %9 oranında artarak 47,6mn TL olmuştur. Son olarak, Şirket bu çeyrekte yatırım amaçlı gayrimenkul satışından 187,7mn TL gelir elde etmiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.

HİSSENİ SEÇ, ANALİZİ E-MAİLİNE GELSİN!

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin