6 Şirketin 2017/1. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (05.05.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 6 Şirketin 2017/1. Çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Akçansa (AKCNS, Öneri “AL”, Sınırlı Negatif): Akçansa’nın 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %50 oranında azalarak 34,8mn TL’ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi 41mn TL iken, bizim beklentimiz 57mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada net satışların beklentimizin altında gerçekleşmesi önemli etken olurken, finansman giderleri de beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri, yurtiçi satış gelirlerindeki düşüşün etkisiyle bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9 oranında gerileyerek 298,1mn TL olurken, brüt karlılıkta aynı dönemler itibariyle %42 oranında düşmüş ve 47,6mn TL olmuştur. Net kar marjı 1Ç2017’de %12 olurken, bir önceki yılın ilk çeyreğindeki %21’in oldukça altında kalmıştır.

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Negatif): Anadolu Efes’in 1Ç2017 ana ortaklık net dönem zararı 84,9mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 60,3mn TL’lik net karın tersi yönünde gerçekleşerek olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi 69mn TL’lik zarar açıklanmasıydı. Anadolu Efes’in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,5 oranında artarak 2.426mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %29,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %18,8 oranında artarak 869,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2 puan düşüşle %35,8’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %21,1 oranında artmış ve 829,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 19,4mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı %31,2 artışla 59,7mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 0,1 puan iyileşerek %2,5 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin zarar etmesinin ana sebebi olan finansman tarafında 162,7mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 108,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 147,2mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen zarar ise 84,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Aygaz (AYGAZ, Öneri “EKLE”, Pozitif): Aygaz’ın 2017 yılı ilk çeyrek net dönem karı 157,5mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 127mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 111mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada Tüpraş’ın karının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine bağlı olarak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelirlerin (Aygaz Tüpraş’ta %10,2 dolaylı paya sahip) beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri satış miktarındaki bir önceki yılın aynı dönemine göre %12’lik artış ve satış fiyatlardaki yükselişe bağlı olarak %35,5 oranında artarak 2.065mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan tüplü gaz satışların yaklaşık aynı seyretmesi ve otogaz satışlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre gerilemesinin olumsuz etkisiyle de brüt kardaki artış %8,2 ile sınırlı kalmış ve brüt kar 189,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, operasyonel giderlerde artış kaydedilmemesi ve diğer faaliyet gelirlerinin 1Ç2016’daki 1,5mn TL’den 6mn TL’ye yükselmesinin olumlu katkısıyla faaliyet karı %29,7 oranında artarak 85,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş’ın bir önceki yılın aynı çeyreğine göre çok iyi performans göstermesine bağlı olarak olumlu katkısı çok yüksek olmuş ve iştiraklerden gelirler bir önceki yılın aynı dönemindeki 17,4mn TL’den 90,1mn TL’ye yükselmiş ve Aygaz’ın net dönem karının 1Ç2016’daki 65,4mn TL’den 157,5mn TL’ye yükselmesinde ana etken olmuştur.

Tüpraş (TUPRS, Öneri “EKLE”, Pozitif): Tüpraş’ın 2017 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 868,8mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 596mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 692,1mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve çok iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada net rafineri marjının stok gelirlerinin de katkısıyla beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %4,9’luk yükselişe karşın, bir önceki yılın aynı dönemine göre oldukça yüksek petrol fiyatları ve kurlardaki artışın da etkisiyle %99,8 oranında artarak 12,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan satışların maliyetindeki görece düşük artışa bağlı olarak brüt kar ise 1Ç2016’daki 407,2mn TL’den 1Ç2017’de 1.608mn TL’ye yükselmiştir. Akdeniz rafineri marjlarındaki iyileşme, tam kapasite kullanımı, kaydedilen stok gelirleri ile yüksek dizel ve jet yakıtı marjlarının da olumlu katkısıyla Tüpraş’ın net rafineri marjı 1Ç2016’daki 2,81$/varilden 8,65$/varile yükselmiştir. (1Ç2016’da RUP’un kaza nedeniyle iki ay kullanılamaması ile bakım ve mekanik sorunlar nedeniyle üretimde yaşanan sorunlar da net rafineri marjının düşük gerçekleşmesinde etken olmuştu) Operasyonel giderler de aynı dönemde yüksek ciro artışına karşın sadece %5,6 artmış ve karlılığı desteklemiştir. Böylece Şirket’in FAVÖK’ü 1.511mn TL ile rekor seviyeye ulaşırken, FAVÖK marjı da 1Ç2016’daki %5,1’den 1Ç2017’de %12,2’ye yükselmiştir. Diğer taraftan 56,9mn TL’lik diğer faaliyet gideri ile 318,3mn TL’lik finansman gideri dönem karının daha yüksek çıkmasını engellemiştir. Böylece ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 868,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve 1Ç2016’da kaydedilen 78,9mn TL’ye göre çok iyi bir görüntü sergilemiştir.

Tüpraş ilk çeyrekte beklentilerden iyi gerçekleşen finansal sonuçlara karşın, 2017 yılı beklentilerini aynen korumuş ve ilk yarı sonuçları ardından 2017 yılı beklentilerinde değişiklik yapılabileceğini belirtmiştir.  Tüpraş, 2017 yılında brent petrol fiyatını ortalama 55 dolar olarak öngörürken, Akdeniz net rafineri marjını 4-4,5$/varil, kendi net rafineri marjını ise 5,75-6,25$/varil olarak öngörmektedir.

Petkim (PETKM, Öneri “AL”, Pozitif): Petkim’in ana ortaklık net dönem karı 2017 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %150 oranında artarak 365,9mn TL’ye ulaşmış ve hem bizim beklentimiz olan 297mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 226mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşerek çok iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizin üzerinde gerçekleşen brüt kar marjı etkili olmuştur. Petkim’in satış gelirleri 1Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki sadece %4,1’lik artışa karşın, satış fiyatlarındaki yükselme ve kurların da olumlu katkısıyla %59,3 oranında artarak 1.766mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise maliyetlerdeki iyileşmeye bağlı olarak %122 oranında artarak 468,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da 1Ç2016’daki %19 seviyesinden 1Ç2017’de %26,5 ile rekor seviyeye yükselmiştir. Operasyonel giderler %29,8 oranında artarken, diğer faaliyet gelirleri 20,8mn TL’den 46mn TL’ye yükselmiştir. Böylece faaliyet karı 178,7mn TL’den 445,5mn TL’ye ulaşmıştır. Petkim’in FAVÖK’ü de ilk çeyrekte 183,4mn TL’den 436,4mn TL’ye yükselmiş ve FAVÖK marjı da %16,5’ten %24,7’ye yükselmiştir. 10.6mn TL’lik finansman gideri ve 83,2mn TL’lik vergi giderinin ardından şirketin ana ortaklık net dönem karı 365,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Deva Holding (DEVA, Nötr): Deva Holding’in 1Ç2017 net dönem karı 20,9mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 19,9mn TL’lik net karın %5 üzerinde gerçekleşerek nötr bir görüntü sergilemiştir. Deva Holding’in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,8 oranında artarak 219,2mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %11,3 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %19,8 oranında artarak 94,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,8 puan artışla %43,2’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %24,1 oranında artmış ve 56mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 2mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı %13,6 artışla 40,6mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 0,2 puan gerileyerek %18,5 olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 15mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 25,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 20,9mn TL olmuştur. Net kat marjı 0,9 puan düşüşle %9,5’i göstermiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN