31 Şirketin 2017/1. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (11.05.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 31 Şirketin 2017/1. Çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Ayen Enerji (AYEN, Sınırlı Negatif): 2017 yılının ilk çeyreğinde şirket, 27,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 3mn TL’lik ana ortaklık net dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Şirketin zarar kaydetmesinde, finansman giderinin 1Ç2016’daki 18,6mn TL’den 54,9mn TL’ye yükselmesi ana etken olmuştur. Satış gelirleri %18,3 oranında artan şirketin brüt karı ise %11 oranında azalarak 27mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Nötr): Adana Çimento ve Bağlı Ortaklıklarının 1Ç2017’deki ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18 oranında azalarak 30,3mn TL’ye gerilemiştir. Beklenti Şirket’in 29mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Brüt kar ise %22 oranında azalmış ve 20,6mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in 1Ç2017’deki net kar marjı %32 ile bir önceki yılın ilk çeyreğindeki %42 net kar marjının altında kalmıştır.

Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Anadolu Cam’ın 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı, 26mn TL olan beklentilerin üzerinde, 40,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 264,1mn TL’lik satılmaya hazır finansal varlık satış karı, ana ortaklık karının 253,4mn TL ile yüksek gelmesinde etkili olmuştu. Satış gelirleri %49 oranında artarken, maliyetler %43 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt karlılık %73 oranında artmış ve 1Ç2017’de 120,1mn TL’ye yükselmiştir. Açıklanan rakamlar sonrasında net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %8 ve %23 oranında gerçekleşmiştir.

Çelebi (CLEBI, Sınırlı Negatif:) Çelebi’nin 2017 1. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 249bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen seneki net kar 4,8mn TL idi. Brüt kar %36,9 artışla 42,2mn TL olurken, brüt kar marjı 1,2 puan artışla %23,2 olmuştur. Faaliyet karı 10,4mn TL’yi göstermiştir. 10,2mn TL’lik finansman gideri kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 2mn TL ile geçen seneki 7mn TL’lik karın altında gerçekleşmiştir. 1,4mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 249bin TL olmuştur.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 oranında azalarak 28,3mn TL’ye gerilemiş ancak piyasa beklentisi olan 12mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Doğuş Otomotiv’in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,4 oranında azalarak 2.085mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti de %7,4 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %8 oranında gerileyerek 232,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,1 puan düşüşle %11,2 olmuştur. Doğuş Otomotiv’in operasyonel giderleri aynı dönemde %1,2 oranında azalmış ve 173,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 25,4mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %0,4 gerilemeyle 84,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,3 puan artarak %4’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 79,8mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 30,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 27,9mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 28,3mn TL’dir. Net kat marjı 0,7 puan düşüşle %1,4 olmuştur.

Ege Endüstri (EGEEN, Sınırlı Pozitif): Ege Endüstri’nin 2017 1. çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,2 artarak 29,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar %0,6 artışla 30,3mn TL olurken, brüt kar marjı 1,4 puan artışla %40,3 olmuştur. Faaliyet karı %5,7 yükselerek 25,4mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet marjı 2,7 puan artışla %33,9 olmuştur. 6,5mn TL’lik finansman geliri kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 33,4mn TL ile geçen sene aynı çeyreğe göre %42,2 artmıştır. 3,8mn TL’lik vergi gideri sonrasında dönem karı 29,6mn TL olmuştur. Geçen sene ilk çeyrekteki net dönem karı 20,7mn TL idi. Net kar marjı 12,7 puan artışla %39,5 olmuştur.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Şirket’in 2017 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre ufak çaplı bir artış kaydederek 36mn TL olmuştur. Brüt karlılık ise %7 oranında artarak 98,4mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in 1Ç2017’deki net kar marjı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ufak bir düşüşle %9 olarak gerçekleşmiştir.

Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT, Sınırlı Pozitif): Holding’in ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,8 oranında artarak 37mn TL’ye yükselmiştir.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Sınırlı Negatif): Gübre Fabrikaları’nın 2017 1. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,5 azalarak 10,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi 18mn TL kar idi. Brüt kar %4,9 artışla 131,6mn TL olurken, brüt kar marjı 0,9 puan düşüşle %11,8 olmuştur. Faaliyet karı %37,6 gerileyerek 34mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet marjı 2,5 puan düşüşle %3,1 olmuştur. 3,2mn TL’lik finansman gideri kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 17,2mn TL ile geçen sene aynı çeyreğe göre %44,9 gerilemiştir. 4,9mn TL’lik vergi gideri sonrasında dönem karı 12,3mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 10,7mn TL’dir. Geçen sene ilk çeyrekteki ana ortaklık karı 30,3mn TL idi. Net kar marjı 2,1 puan düşüşle %1 olmuştur.

Global Yatırım Holding (GLYHO, Sınırlı Negatif): 2017 yılının ilk çeyreğinde Holding, 56,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 34,9mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti. Satış gelirleri %37,7 oranında artan Holding’in brüt karı ise %9,4 oranında artmış ve 29mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan yüksek operasyonel giderlere bağlı olarak 19,2mn TL ilk çeyrekte zarar oluşmuştur. Buna ilaveten finansman giderleri 32,8mn TL’den 58,8mn TL’ye yükselmiş ve zararın artmasında ana etken olmuştur.

Karsan Otomotiv (KARSN, Negatif): 2017 yılının ilk çeyreğinde şirket 16,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 25,6mn TL’lik ana ortaklık zararına göre zararı gerilemiştir. Satış gelirleri %48 oranında gerileyen şirketin brüt karı da 10,2mn TL’den 4mn TL’ye inmiştir. Diğer faaliyet gelirlerinin 11,2mn TL’den 29,7mn TL’ye yükselmesine bağlı olarak faaliyet karı 19,2mn TL’ye ulaşmıştır. 38,9mn TL’lik finansman giderinin etkisiyle şirket ilk çeyrekte 16,5mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir.

Konya Çimento (KONYA, Negatif): Konya Çimento 1Ç2017’de 3,9mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 3,3mn TL kar yazmıştır.  Ayrıca, ufak çaplı da olsa brüt zarar kaydeden Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 8,2mn TL brüt kar elde etmişti. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2017’de 39,4mn TL gerçekleşerek geçen yılın ilk çeyreğine göre %25 oranında gerilemiştir.

Net Holding (NTHOL, Sınırlı Negatif): 2017 yılının ilk çeyreğinde Holding 29,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 20,7mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti. Satış gelirleri %23,4 oranında artan Holding’in brüt karı ise %21,7 oranında gerilemiş ve 7,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerle beraber Holding 22,9mn TL faaliyet zararı kaydetmiştir. Finansman giderlerinin 6,7mn TL’den 19,4mn TL’ye yükselmesi de net dönem zararının artmasında etken olmuştur.

Nuh Çimento (NUHCM, Negatif): Nuh Çimento’nun 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %61 oranında azalarak 17,9mn TL olurken, brüt karlılık  %44 oranında gerilemiş ve 41,2mn TL olmuştur. Net kar marjı 1Ç2017’de %8 ile bir önceki yılın net kar marjı olan %20’nin altında gerçekleşmiştir.

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Negatif): 2017 yılının ilk çeyreğinde şirket, 13,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 10,7mn TL’lik ana ortaklık net dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %14,2 oranında artan şirketin brüt karı sadece %0,7 oranında artmış ve 15,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan faaliyet karı ise %13 oranında azalarak 9,5mn TL’ye gerilemiştir. Şirketin 1Ç2016’daki 2,5mn TL’lik finansman gelirine karşın, 1Ç2017’de 26,3mn TL finansman gideri kaydetmesi, ilk çeyrekte zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur.

Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Pozitif): Özak GYO 1Ç2017’de 39,9mn TL ana ortaklık karı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 4,5mn TL ana ortaklık karı elde etmişti. Diğer yandan brüt karlılık 1Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 oranında artarak 7,3mn TL olmuştur. Finansman giderlerdeki 19,3mn TL’lik artışa karşın, esas faaliyetlerden diğer gelirlerin 63,4mn TL artması, dönem karının yüksek gelmesinde etkili olmuştur. Şirket’in brüt kar marjı 1Ç2017’de %46 ile bir önceki yılın ilk çeyreğindeki brüt kar marjı olan %22’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Pegasus (PGSUS, Negatif): Pegasus’un 2017 yılı ilk çeyrek ana ortaklık zararı 203,2mn TL ile piyasanın 147mn TL olan zarar beklentisinden daha yüksek gelmiş ve olumsuz bir görüntü çizmiştir. 1Ç2016’daki ana ortaklık zararı 190,2mn TL idi. Satış gelirleri %28,2 oranında artan Şirketin, brüt zararı 1Ç2017’de 58mn TL artarak 144,6mn TL’ye yükselmiştir. 202,1mn TL’lik faaliyet zararı ise operasyonel giderlerdeki azalma ve diğer faaliyet gelirleri sebebiyle geçen seneye göre 3,8mn TL daha düşük gerçekleşmiştir. Öte yandan, yatırım faaliyetlerinden 7,8mn TL gider kaydeden şirketin finansman öncesi zararı 208,8mn TL ile 1Ç2016’daki 214,2mn TL’lik zararın bir miktar altında gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 18,4mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 227,2mn TL olmuştur. 20,7mn TL’lik vergi geliri sonrasında net zarar 206,4mn TL olmuştur.Bu zararın 3,2mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara bağlı olması sebebiyle ana ortaklığa düşen zarar 203,2mn TL’dir.

Polisan Holding (POLHO, Pozitif): Holding’in ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,5 oranında artarak 16,2mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %53,2 oranında artarak 163mn TL’ye yükselen Holding’in, brüt karı da %73,9 oranında artmış ve 28,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki görece düşük artış ve iştirak gelirlerinin 582bin TL’den 7,2mn TL’ye yükselmesinin olumlu katkısıyla faaliyet karı 7mn TL’den 24,4mn TL’ye yükselmiştir. 1Ç2016’da durdurulan 8mn TL’lik durdurulan faaliyetlerden gelir kaydedilmesi ilk çeyrekte kar artışını sınırlandırmıştır.

Şişe Cam (SISE, Pozitif): Şişe Cam’ın 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %164 oranında artarak 336,8mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti 268mn TL yönündeydi. Şirket’in satış gelirleri %37 oranında artarak 2.568mn TL’ye yükselirken, brüt karlılık %44 oranında artmış ve 856mn TL’ye ulaşmıştır. Açıklanan rakamlar sonrasında net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %13 ve %33 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğindeki oranların üzerinde gerçekleşmiştir.

Sinpaş GYO (SNGYO, Nötr): Sinpaş GYO 1Ç2017’de 47,1mn TL zarar açıklamıştır. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 121bin TL zarar kaydetmişti. Diğer yandan, brüt kar yaklaşık iki katına çıkarak 9,9mn TL olurken, finansman giderlerindeki 38,9mn TL’lik artış Şirket’in zarar kaydetmesinde önemli bir etken olmuştur.

Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Pozitif): Selçuk Ecza Deposu’nun 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21 oranında artarak 105,8mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti 82mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Şirket’in satış gelirleri %24 oranında artarak 2.675mn TL’ye yükselirken, brüt karlılık %25 oranında artmış ve 232mn TL’ye yükselmiştir. Açıklanan rakamlar sonrasında net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %4 ve %9 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğindeki oranlara paralel gerçekleşmiştir.

Soda Sanayii (SODA, Nötr): Soda Sanayii’nin 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %93 oranında artarak 167,7mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti 190mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Şirket’in satış gelirleri %17 oranında artarak 559mn TL’ye yükselirken brüt karlılık %41 oranında artmış ve 187mn TL’ye yükselmiştir. Açıklanan rakamlar sonrasında net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %30 ve %33 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %18 ve %28 idi.

Trakya Cam (TRKCM, Pozitif): Trakya Cam’ın 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %77 oranında artarak 114,8mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti 78mn TL yönündeydi. Şirket’in satış gelirleri %53 oranında artarak 956mn TL’ye yükselirken, brüt karlılık %68 oranında artmış ve 311,9mn TL’ye yükselmiştir. Açıklanan rakamlar sonrasında net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %12 ve %33 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğindeki oranların üzerinde gerçekleşmiştir.

Turcas Petrol (TRCAS, Sınırlı Negatif): 2017 yılının ilk çeyreğinde şirket, 2,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 15,4mn TL’lik ana ortaklık net dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Şirketin zarar kaydetmesinde, 1Ç2016’da 24mn TL olarak kaydedilen STAŞ’tan alınan işletme bedeli gelirlerinin, 2017 yılında ikinci çeyreğe kayması ana etken olmuştur. Diğer taraftan özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler 0,8mn TL’den 22,7mn TL’ye yükselerek olumlu bir görüntü çizerken, finansman gideri ise 18,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Vakıfbank’ın net dönem karı 2017 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %56,6 oranında artarak 1.225mn TL’ye yükselmiş ve hem beklentimiz olan 1.016mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.020mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada net faiz gelirleri ve diğer faaliyet gelirlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Yazıcılar Holding (YAZIC, Pozitif): Holding’in ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 253,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 5,3mn TL’lik zarara göre çok iyi bir görüntü sergilemiştir. Kaydedilen bu yüksek karda, Migros’ta ilk çeyrek kaydedilen yüksek karın katkısıyla özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirlerin 411,2mn TL olarak gerçekleşmesi ana etken olmuştur. Satış gelirleri %5,6 oranında azalan Holding’in brüt karı ise %26,7 oranında artmıştır. 411mn TL’lik iştirak gelirleriyle birlikte Holding’in faaliyet gelirleri 29mn TL’den 479,1mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan finansman giderleri 66mn TL’den 129mn TL’ye yükselmiş ve Holding’in konsolide karı 399,4mn TL’ye yükselmiştir. Bu rakamın 146,3mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara ilişkin olduğu için, ana ortaklık karı 253,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Yataş (CLEBI, Sınırlı Pozitif:) Yataş’ın 2017 1. çeyrek net dönem karı 6,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen seneki net kar 2,7mn TL idi. Brüt kar %56,1 artışla 63,2mn TL olurken, faaliyet karı 12,7mn TL’yi göstermiştir. 4,4mn TL’lik finansman gideri kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 8,5mn TL ile geçen seneki 3,5mn TL’lik karın üstünde gerçekleşmiştir. 1,8mn TL’lik vergi gideri sonrasında dönem karı 6,7mn TL olmuştur.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası’nın 1Ç2017’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %38 bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %35 oranında artarak 2.170mn TL’ye yükselmiştir. Artan karlılığa bağlı olarak özsermaye karlılığı bir önceki çeyreğe göre 520baz puan artarak %21,8’e yükselmiştir. Ziraat Bankası’nın kredi mevduat oranı %109 oranında sektörün altıda kalmaya devam ederken, takipteki kredi rasyosu de %1,7 ile sektörün oldukça altındadır.

Bimeks (BMEKS, Negatif): Bimeks’in 2017 1. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 57,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen seneki net kar 628bin TL idi. Brüt kar %95,5 düşüşle 3mn TL olurken, brüt kar marjı 11,3 puan düşüşle %5,3 olmuştur. Faaliyet zararı 32,4mn TL’yi göstermiştir. 17,2mn TL’lik finansman gideri kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 51,9mn TL ile geçen seneki 78bin TL’lik karın tersi yönünde gerçekleşmiştir. 5,9mn TL’lik vergi gideri sonrasında dönem zararı 57,5mn TL olmuştur. Geçen sene ilk çeyrekteki ana ortaklık karı 628bin TL idi.

Çemaş Döküm (CEMAS, Negatif:) Çemaş’ın 2017 1. çeyrek net dönem zararı 4,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen seneki net zarar 687bin TL idi. Brüt kar %25,6 azalışla 3,2mn TL olurken, faaliyet zararı 1.400 TL’yi göstermiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 4,2mn TL gider kaydedilmiştir. 1,7mn TL’lik finansman gideri kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 5,2mn TL ile geçen seneki 1,4mn TL’lik zararın üstünde gerçekleşmiştir. 64bin TL’lik vergi gideri sonrasında dönem zararı 5,1mn TL olmuştur. Bu zararın 474bin TL’si kontrol gücü olmayan paylara bağlı olması sebebiyle ana ortaklığa düşen zarar 4,6mn TL’dir.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR, Nötr): 2017 yılının ilk çeyreğinde şirketin ana ortaklık net dönem karı 2,5mn TL ile bir önceki yılın ilk çeyreği ile aynı seviyede gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %11,7 oranında daralan şirketin, brüt karı ise %42 oranında artarak 17,8mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı da 5,8mn TL’den 13,7mn TL’ye yükselmiştir. Finansman giderleri 2,8mn TL’den 10,6mn TL’ye yükselmiş ve karın sabit kalmasında ana etken olmuştur.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN