25 Şirketin 2016/3. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 25 Şirketin 2016/3. Çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Anadolu Cam’ın 3Ç2016’daki net dönem karı 36,6mn TL olarak gerçekleşmiş (Beklenti 24mn TL)ve bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 8mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar da %27 oranında artarak 115,4mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı ise 419,3mn TL ile bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 124,6mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Ayen Enerji (AYEN, Nötr): Ayen Enerji 2016 yılı üçüncü çeyreğinde 18,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 48,9mn TL’lik zarara göre net dönem zararı azalmıştır. Şirketin zarar kaydetmesinde 42,1mn TL’lik finansman gideri etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri %16 oranında artarak 76,40mn TL’ye yükselirken; brüt kar ise 4,6mn TL’den 17,9mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Diğer taraftan yatırım faaliyetleri gelirleri 18,8mn TL’den 5,8mn TL’ye gerilemiş ve karı olumsuz etkilemiştir. Finansman giderlerinin 89,2mn TL’den 42,1mn TL’ye gerilemesine bağlı olarak da şirket bir önceki yılın aynı dönemine göre daha düşük zarar kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 2,8mn TL’ye gerilemiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 47,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Bimeks (BMEKS, Negatif): Bimeks’in 3. çeyrek ana ortaklık zararı 1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekte ana ortaklık karı 2,5mn TL idi. Şirketin kardan zarara geçmesinin sebebi brüt kardaki düşüş olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %19,3 oranında azalan şirketin brüt karı ise %18,2 oranında gerileyerek 59,7mn TL olmuştur. Faaliyet karı %20 düşmüş ve 15,8mn TL’yi göstermiştir. Ayrıca, şirketin finansman giderleri geçen seneye göre 1,5mn TL azalmış ve 16,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık zararı 1mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek zararıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi zararı 3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 4,9mn TL idi.

Çelebi Hava (CLEBI, Sınırlı Negatif): Çelebi Hava’nın 3. çeyrek ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %58 oranında gerileyerek 21,9mn TL’ye düşmüş ve piyasa beklentisi olan 25mn TL’nin ise hafif altında gerçekleşmiştir. Şirketin karının geçen seneye göre azalmasının sebebi brüt kardaki düşüş olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %17,9 oranında gerileyen şirketin brüt karı ise %37,8 oranında düşerek 57,5mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %2,2 artışla 23,9mn TL olmuştur. Çelebi’nin diğer faaliyet gelirleri geçen seneki 5,5mn TL’den bu sene 3.çeyrekte 1,5mn TL’ye gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %52,8 düşmüş ve 35,1mn TL’yi göstermiştir. Şirketin finansman giderleri geçen seneye göre 10mn TL azalmış ve 7,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 3. çeyrek vergi gideri 6,6mn TL ile geçen seneki 12,9mn TL’lik vergi giderinin altında gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık karı geçen seneye göre 30,3mn TL azalarak 21,9mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek ana ortaklık karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 32,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 73,1mn TL idi.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Negatif): Doğuş Otomotiv’in 3. çeyrek ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,1 oranında azalarak 29,4mn TL’ye gerilemiş ve piyasa beklentisi olan 46mn TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. Şirketin karının geçen seneye göre azalmasının sebebi brüt kardaki düşüş olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %13 oranında azalan şirketin brüt karı ise %10,2 oranında gerileyerek 254,6mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %16,2 artışla 187,3mn TL olmuştur. DOAS’ın diğer faaliyet gelirleri geçen seneki 22,7mn TL’den bu sene 3.çeyrekte 19,7mn TL’ye gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %40 düşmüş ve 87mn TL’yi göstermiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar 1,2mn TL artışla 18,2mn TL olmuştur. Buna ek olarak şirketin finansman giderleri geçen seneye göre %17,3 artmış ve 71,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık karı geçen seneye göre 52,6mn TL azalarak 29,4mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek ana ortaklık karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 142,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 296,7mn TL idi.

Enka İnşaat (ENKAI, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Enka İnşaat’ın 2016 yılı üçüncü çeyrek net dönem karı 339,7mn TL olarak gerçekleşmiş ve hem bizim beklentimiz olan 469mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 433mn TL’nin altında kalmıştır. Diğer taraftan üçüncü çeyrek karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada taahhüt grubu karının beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Enerji ve Gayrimenkul segmenti ise iyi bir performans göstererek toplam kara olumlu katkı sağlamıştır. Grubun satış gelirleri özellikle enerji grubu satış gelirlerindeki düşüşün etkisiyle %16,9 oranında azalarak 2,55 milyar TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan brüt kar ise sadece %3 oranında gerilemiş ve 566,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi net karı 1.386mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir.

Ege Endüstri (EGEEN, Pozitif): Ege Endüstri’nin 3. çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 katına çıkarak 83,4mn TL’ye yükselmiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Şirketin karının geçen seneye göre artmasının sebebi brüt kardaki yüksek artış olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri 2,9 kat artan şirketin brüt karı ise 2,8 katına yükselmiş ve 86,5mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 2,9 kat artarak 17,1mn TL olmuştur. Ege Endüstri’nin diğer faaliyet gelirleri geçen seneki 7,9mn TL’den bu sene 3.çeyrekte 14mn TL’ye gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 2,5 kat artmış ve 83,4mn TL’yi göstermiştir. Buna ek olarak şirketin finansman gelirleri geçen seneye göre %74 artmış ve 9,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle net dönem karı geçen seneye göre 49,2mn TL artarak 83,4mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 63,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki kar 22mn TL idi.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Negatif): Eczacıbaşı İlaç’ın 3. çeyrek ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,9 oranında azalarak 26,6mn TL’ye gerilemiştir. Şirketin karının geçen seneye göre azalmasının sebebi diğer faaliyet gelirlerindeki gerileme olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %19,4 oranında artan şirketin brüt karı ise %27 oranında artarak 87,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %17,7 artışla 69,1mn TL olmuştur. ECILC’nın diğer faaliyet gelirleri geçen seneki 70,4mn TL’den bu sene 3.çeyrekte 28,4mn TL’ye gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %42,1 düşmüş ve 46,5mn TL’yi göstermiştir. Öte yandan, şirketin finansman giderleri geçen seneye göre 6,1mn TL azalmış ve 3,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık karı geçen seneye göre 35,1mn TL azalarak 26,6mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek ana ortaklık karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 138,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 112,3mn TL idi.

Klimasan (KLMSN, Pozitif): Klimasan’ın 3. çeyrek net dönem karı 9,5mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekte şirket 15,2mn TL zarar açıklamıştı. Şirketin geçen seneki zarardan bu sene kara geçmesinin sebebi finansman giderlerindeki düşüştür. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %2,5 oranında artan şirketin brüt karı ise %15,3 oranında yükselerek 12,5mn TL olmuştur. KLMSN 3Ç2015’te 7mn TL diğer faaliyet geliri kaydederken, bu sene 3. çeyrekte yalnızca 2,4mn TL gelir yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %52 düşüşle 5,1mn TL’yi göstermiştir. Buna ek olarak, şirketin finansman giderleri 33,1mn TL’den 10,8mn TL’ye gerilemiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Tüm bunların etkisiyle net dönem karı 9,5mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 34,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 9,5mn TL idi.

Konya Çimento (KONYA, Nötr): Konya Çimento’nun 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında düşerek 12,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise %6 oranında düşerek 21,4mn TL’ye gerilemiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında düşerek 28,1mn TL’ye düşmüştür.

Logo Yazılım (LOGO, Sınırlı Negatif): Logo Yazılım’ın 3. çeyrek ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,1 oranında gerilemiş ve 14,3mn TL’yi göstermiştir. Şirketin karının geçen seneye göre azalmasının sebebi operasyonel giderlerindeki artış olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %8,1 oranında artan şirketin brüt karı ise %8,3 oranında yükselerek 36,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler, AR&GE giderlerindeki artış sebebiyle %34,8 yükselmiş ve 22mn TL olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %13 düşmüş ve 15,7mn TL’yi göstermiştir. Şirketin finansman gelirleri geçen seneye göre 500bin TL azalmış ve 30bin TL olarak Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık karı geçen seneye göre 3,8mn TL azalarak 14,3mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek ana ortaklık karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 45mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 39,4mn TL idi.

Netaş (NETAS, Negatif): Netaş’ın 3. çeyrek net dönem zararı 5,8mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekte şirket 19,8mn TL kar açıklamıştı. Şirketin geçen seneki kardan bu sene zarara geçmesinin sebebi finansman giderlerindeki artış olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %7,6 oranında azalan şirketin brüt karı ise %18,7 oranında gerileyerek 23mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %13,9 gerilemeyle 15,5mn TL olmuştur. Netaş 3Ç2015’te 4,1mn TL diğer faaliyet gideri kaydederken, bu sene 3. çeyrekte 9,1mn TL gider yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet zararı 1,6mn TL’yi göstermiştir. Buna ek olarak, şirket 3Ç2015’te 24,5mn TL finansman geliri kaydederken, 3Ç2016’da 2,7mn TL finansman gideri kaydetmiş ve olumsuz bir görüntü çizmiştir. Tüm bunların etkisiyle net dönem zararı 5,8mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek zararıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi zararı 2,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 22,9mn TL idi.

Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): Odaş 2016 yılı üçüncü çeyreğinde 2,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 29mn TL’lik zarara göre net dönem zararı azalmıştır. Şirketin zarar kaydetmesinde 13,2mn TL’lik finansman gideri etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri %3 oranında azalarak 131,4mn TL’ye gerilemesine karşın brüt kar ise %37 oranında artarak 13,3mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Finansman öncesi faaliyet karı da %99 oranında artarak 11,8mn TL’ye yükselmiştir. Finansman giderlerinin 40mn TL’den 13,2mn TL’ye gerilemesinin de olumlu katkısıyla şirket bir önceki yılın aynı dönemine göre daha düşük zarar kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 6,7mn TL’ye gerilemiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 28mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Özak GYO (OZKGY, Nötr): Özak GYO’nun 3Ç2016’daki konsolide net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek 2,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise 14,3mn TL ile bir önceki yılın üçüncü çeyreğindeki 33,2mn TL’nin altında kalmıştır. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi net karı 8,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki net kar 57,6mn TL idi.

Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Pegasus’un 3. çeyrek ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 oranında artarak 242,8mn TL’ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 202mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin karının geçen seneye göre artmasının sebebi 3Ç2015’deki finansman giderinin aksine 3Ç2016’da finansman geliri yazılması olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %3,9 oranında artan şirketin brüt karı ise %3,8 oranında gerileyerek 422,6mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %27,8 artışla 80,8mn TL olmuştur. PGSUS’un diğer faaliyet giderleri geçen seneki 47,6mn TL’den bu sene 3.çeyrekte 61,4mn TL’ye yükselmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 280,4mn TL olmuştur. Geçen seneki faaliyet karı 328,3mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 3Ç2015’te 8,5mn TL gelir kaydedilirken 3Ç2016’da 6,7mn TL gider kaydedilmiştir. Buna ek olarak şirket 3Ç2015’te 40,3mn TL finansman gideri kaydederken, bu çeyrekte ise 47,4mn TL finansman geliri kaydetmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık karı geçen seneye göre 9,1mn TL artarak 242,8mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek ana ortaklık karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 39mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 194,7mn TL idi.

Şise Cam (SISE, Nötr): Şişe Cam’ın 2016 yılın üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında düşerek 162,3mn TL (Beklenti 179mn TL) olmuştur. Brüt kar ise %14 oranında artarak 3Ç2016’da 608,9mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında gerileyerek 459,8mn TL’ye düşmüştür.

Soda Sanayi (SODA, Nötr): Soda Sanayi’nin 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 oranında düşerek 132,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise %19 oranında artarak 152,8mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında düşerek 330,3mn TL’ye gerilemiştir.

Sinpaş GYO (SNGYO): Sinpaş GYO 3Ç2016’daki konsolide net dönem zararı 10,1mn TL olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 33,2mn TL’lik zararın altında kalmıştır. Brüt kar ise bu yılın üçüncü çeyreğinde 18,7mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 7,1mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. 2016 yılının Ocak – Eylül zararı ise 27,3mn TL ile geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 43,7mn TL’lik zararın altında kalmıştır.

Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Sınırlı Pozitif): Selçuk Ecza Deposu’nun 3. çeyrek ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,8 oranında artarak 59,6mn TL’ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 62mn TL’nin ise hafif altında gerçekleşmiştir. Şirketin karının geçen seneye göre artmasının sebebi brüt kardaki artış olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %16,2 oranında artan şirketin brüt karı ise %25,1 oranında artarak 169,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %20,3 artışla 102,6mn TL olmuştur. SELEC’in diğer faaliyet gelirleri geçen seneki 7,9mn TL’den bu sene 3.çeyrekte 6,6mn TL’ye gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %26,5 artmış ve 74mn TL’yi göstermiştir. Öte yandan, şirketin finansman giderleri geçen seneye göre 2mn TL artmış ve 2,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık karı geçen seneye göre 9,4mn TL artarak 59,6mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek ana ortaklık karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 207,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 145,6mn TL idi.

Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri “AL” Nötr): Türk Hava Yolları’nın 3. çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,2 oranında azalarak 548mn TL’ye gerilemiş olmasına karşın, beklentimiz olan 480mn TL’nin üzerinde, piyasa beklentisi olan 578mn TL’nin ise hafif altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından payların beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Şirketin karının geçen seneye göre azalmasının sebebi brüt kardaki düşüş olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %6,8 oranında azalan şirketin brüt karı ise %39,6 oranında gerileyerek 1.760mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %12,2 artışla 1.088mn TL olmuştur. THYAO’nun diğer faaliyet gelirleri geçen seneki 61mn TL’den bu sene 3.çeyrekte 90mn TL’ye yükselmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 762mn TL olmuştur. Geçen seneki faaliyet karı 2.007mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden gelirler geçen seneye göre 34mn TL artarak 93mn TL olurken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar 46mn TL gerilemeyle 147mn TL olmuştur. Buna ek olarak şirketin finansman giderleri geçen seneye göre 162mn TL gerileyerek 332mn TL olmuştur. Tüm bunların etkisiyle net dönem karı geçen seneye göre 794mn TL azalarak 548mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi net zararı 1.346mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki net kar 2.375mn TL idi.

Tümosan (TMSN, Nötr): Tümosan’ın 3. çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 oranında artarak 9,3mn TL’ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 11mn TL’nin ise hafif altında gerçekleşmiştir. Şirketin karının geçen seneye göre artmasının sebebi brüt kardaki artış olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %14,1 oranında artan şirketin brüt karı ise %12,3 oranında artarak 29,1mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %19,4 artışla 16,7mn TL olmuştur. Tümosan 3Ç2015’te 436bin TL diğer faaliyet gideri kaydederken, bu sene 3. çeyrekte 2,2mn TL gelir yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %27 artmış ve 14,6mn TL’yi göstermiştir. Öte yandan, şirketin finansman giderleri geçen seneye göre 1,7mn TL artmış ve 1,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık karı geçen seneye göre 1,2mn TL artarak 9,3mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek ana ortaklık karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 35,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 27,2mn TL idi.

Trakya Cam (TRKCM, Pozitif): Trakya Cam’ın 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %106 oranında artarak 65,7mn TL’ye (Beklenti 45mn TL) yükselmiştir. Brüt kardaki artış da %59 olmuş ve 200,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı ise 451,8mn TL ile bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 102,5mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Turcas Petrol (TRCAS, Sınırlı Pozitif): Turcas 2016 yılı üçüncü çeyreğinde 2,6mn TL ana ortaklık karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 30,2mn TL’lik zarar rakamına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirketin zarardan kara geçmesinde finansman giderinin 37,8mn TL’den 8,5mn TL’ye gerilemesi etkili olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 23,7mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 29,4mn TL’lik zarara göre iyi bir performans kaydetmiştir.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Vakıfbank’ın net dönem karı 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %39,3 oranında artarak 817mn TL’ye yükselmiş ve hem beklentimiz olan 774mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 740mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Halka açık büyük bankalar arasında karını artıran tek banka Vakıfbank olmuştur. Tahminimizdeki sapmada ise ticari karın beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası’nın 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %9 oranında azalarak 1.620mn TL olmuştur. Bu düşüşte geçen çeyrekte Visa INC’in Visa Europe ile birleşmesine istinaden elde edilen gelirin (toplamda yaklaşık 105mn TL) olmayışı etkili olmuştur. Çeyreksel bazda da diğer faaliyet gelirleri 357mn TL gerilemiştir. Diğer taraftan, net faiz gelirleri %14 oranında artarak 3.694mn TL’ye çıkarak karı desteklemiştir. Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 Ocak – Eylül dönemi net dönem karı 5.009mn TL’ye yükselerek 2015 yılında elde edilen 5.162mn TL kara oldukça yaklaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 3.582mn TL kar rakamı açıklanmıştı. Ziraat Bankası’nın krediler %4,2 mevduatları ise %4,6 oranında artarak sırasıyla 210milyar TL ve 204,5milyar TL’ye yükselmiştir. Kredi mevduat oranı da %102,7 ile sektörün altında kalmaya devam etmiştir. Banka’nın takipteki kredi oranı da %1,8 ile sektörün (%3,3) oldukça altında olumlu bir görüntü sergilemektedir. Özsermaye karlılığı da %17,7 olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik rasyosu %15,24 seviyesindedir.

Açıklanan finansallar sonrası Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın “Finansal sonuçların da gösterdiği gibi verimlilik içinde istikrarlı olarak büyümek, büyümeyi krediler ve kredilerde de ağırlıklı olarak reel sektör kanalıyla gerçekleştirmek olan ana stratejimizi uygulamaya devam ediyoruz. Bu çerçevede ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda uygun koşullarla finansman sağlama ve kaynak temin kabiliyetimizi sürekli geliştiriyoruz”, dedi. Tarım sektörüne verdiğimiz önemi sürdürmekle birlikte tüm sektörlerdeki müşterilerimizin finansman ihtiyacının en uygun koşullarla karşılanması için çalışıyoruz. Üretim, istihdam ve cari dengeye katkıyı, ihracatın geliştirilmesini gözeten bir kredi portföy yönetim anlayışını öncelikli kılmayı sürdürüyoruz” diyerek sözlerine devam etti. Bu çerçevede kredi portföyünün 23 milyar TL büyüdüğü ilk 9 ayda bilanço büyüklüğünün 27 milyar TL artarak 3. çeyrek sonu itibariyle 330 Milyar TL olarak gerçekleştiğini belirten Hüseyin Aydın “İstikrarlı şekilde kredi ağırlıklı büyüyerek %64’ü kredilerden oluşan bir bilanço yapısına ulaşmış durumdayız. %103 dolayındaki kredi/mevduat rasyomuz ile dengeli kredi mevduat yönetim anlayışımızı sürdürüyoruz” dedi.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN