2020 Strateji Raporu / Gedik Yatırım

Gedik Yatırım Strateji Raporu / 2020: Dengelenmeden Toparlanmaya Geçiş

Yönetici Özeti

Küresel risk iştahının yüksek kalmaya devam etmesi ve gelişmekte olan ülkeler açısından destekleyici kalmaya devam etmesi muhtemel.
2019 yılı başında küresel para politikasına ilişkin aşırı sıkılaşma yönündeki endişeler, yılın ikinci yarısında yerini, özellikle ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliğinin küresel büyüme üzerinde artırdığı aşağı yönlü riskler sonrasında, genişleyici para politikası adımlarına bıraktı. 2020 yılı başında küresel çapta birçok merkez bankasının, son 6 aylık dönemdeki genişleme adımları sonrasında, «bekle-gör» politikasına geçtiğini ve faizlerin kayda değer bir süre daha düşük seviyelerde kalacağı yönünde iletişim kurduğunu görüyoruz. Zira, küresel ekonomik görünüm hâlen desteklenme ihtiyacının devam ettiğini işaret etmekte. Buna ek olarak, ABD-Çin arasında dış ticaret konusunda, ne kadar kalıcı bir çözüm olacağı soru işareti olsa da, ara bir anlaşmaya varılmış olması ve Kasım 2020’de gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimleri göz önüne alındığında, yakın dönemde artan küresel risk iştahının 2020 yılında da yüksek kalmayı sürdürmesi; bununla birlikte küresel finansal koşulların da gelişmekte olan ülkeleri destekleyici olmaya devam etmesi muhtemel görünmekte.

Türkiye Ekonomisi için 2019 yılındaki dengelenme sonrasında 2020’nin toparlanma yılı olmasını bekliyoruz.
Türkiye Ekonomisinde 2018’in ikinci yarısından 2019’un ilk yarısına kadar devam eden dengelenme eğilimi, 2019 yılının ikinci yarısı itibariyle yerini kademeli bir iyileşmeye bıraktı. TCMB’nin yılın ikinci yarısında gerçekleştirdiği önden yüklemeli faiz indirimlerinin finansal koşullardaki sıkılığı azaltıcı etkisi reel ekonomiye gecikmeli olarak yansıyacağından, 3Ç19 dönemi itibariyle ilk sinyallerini aldığımız toparlanmanın özellikle 2020 yılının ilk yarısı itibariyle daha gözle görülür hâle geleceğini değerlendirmekteyiz. Önümüzdeki süreçte, ekonomik büyüme tarafında baz etkilerinin de destekleyici olacağı, enflasyonun önemli bir süre düşük çift haneli seviyelerde dengelenip, 2020’nin ikinci yarısı itibariyle tek haneli seviyelere yakınsamaya başlayacağı, cari dengenin tarihsel ortalamalara kıyasla daha sürdürülebilir/yönetilebilir seviyelerde olacağı, beklenen toparlanma eğiliminin bütçe görünümünü de bir miktar destekleyeceği ancak baz etkilerinden bağımsız olarak potansiyel büyüme rakamlarına yaklaşmadıkça iş gücü göstergelerinde kalıcı ve sağlıklı bir iyileşme görülmesinin kolay olmayacağı görüşümüzü korumaktayız. Dengelenmeden toparlanmaya geçiş sürecinin hızı ve kalıcılığı açısından ülke risk priminin, güven endekslerinin, (yakın dönemde iyileşme eğilimi gösteren) jeopolitik gelişmelerin ve dış ilişkilerin seyrinin önemli belirleyiciler olmasını beklemekteyiz.

BIST’in orta-uzun vadede önemli bir potansiyel taşıdığı yönündeki görüşümüzü koruyor; bu doğrultuda model portföyümüzün betasını yüksek tutmayı sürdürüyoruz.
2019 ve 4Ç19 Strateji Raporlarımızda, 2019 yılında Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme gerçekleştireceği; BIST-100 endeksinin 110-115 bin seviyesinde, dolar/TL’nin ise 5,95-5,98 seviyesinde yılı tamamlayacağını öngörmekteydik. BIST-100 endeksi 114.425 ve dolar/TL 5,95 seviyelerinden kapanış yaparken; öncü göstergeler 2019 yılı için pozitif büyümeyi işaret etmekte. Son dönemde gözlenen yükselişe karşın, emsallerine kıyasla anlamlı bir pozitif ayrışma göstermeyen TL varlıkların iskontosu hâlen yüksek seviyelerde. Küreselde yüksek seyreden risk iştahı, gelişen piyasaları destekleyici finansal koşullar, Türkiye Ekonomisinin dengelenmeden toparlanmaya geçiyor oluşu, Türk Varlıkların değerlemeler açısından cazip seviyelerde olmayı sürdürmesi, TL’nin görece istikrarlı bir görünüm sergilemesi, ülke risk primindeki düşüşün sürme potansiyeli gibi gerekçelerle Borsa İstanbul’un orta-uzun vadede önemli bir getiri potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz. 2020’de endeksin 140.000 ve üzeri seviyelere hareketlenmesini olası görüyor; endeksle korelasyonu yüksek olan ve uzun süredir iskontolu seviyelerde işlem görmekte olan hisselerin öne çıkabileceğini değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda, model portföyümüze Mayıs 2019’da eklediğimiz ve %28 rölatif (%81 nominal) getiri sağlayan Tofaş’ı, Ford-Otosan ile değiştiriyoruz. Böylece, otomotiv sektöründeki ağırlığımızı korurken daha yüksek potansiyel taşıdığını düşündüğümüz bir hisseyi portföye dahil ediyoruz. Ayrıca, risksiz faiz oranı varsayımını %15’den %13.5’a indirip hedef fiyatlarımızı yükseltiyor; Otokar, Petkim, Tofaş ve Zorlu Enerji’de tavsiye değişikliğine gidiyoruz. Görüşlerimize ilişkin varsayım ve beklentilerimiz ile model portföydeki güncel tavsiyelerimizin detayları raporda yer almakta. 2020’nin; Türkiye Ekonomisi ve Türk varlıkların tahminlerimizden daha olumlu bir performans gösterdiği, yatırımcılarımız açısından kazançlı geçen bir yıl olmasını diliyoruz.

Piyasalara Dair Beklentiler

Borsa: Endeks Seviyesi Tahminine Yönelik İstatistiksel Çalışma

Ekonomi ve finansal piyasaların doğası gereği ekonomik büyüme, borsa performansı ve şirket kârlılıkları arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Endeks ve hisse fiyatlarını etkileyen çok sayıda etken olması nedeniyle bu göstergeler her ne kadar kendi başlarına yeterli değişkenler olmasa da bir referans niteliği taşıdığından görülebilecek olası endeks seviyelerine dair bir fikir verme anlamında faydalı olacaktır. Tarihsel olarak BIST-100’de işlem gören şirketlerin ilgili dönemlerdeki net kârı ile BIST-100 endeks seviyesi ve nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile BIST-100 endeks seviyesi arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir (yıl ve çeyrek bazında periyotlarda).

Bu ilişki ile 2019 ve 2020 yıllarına dair ekonomik büyüme ve net kârlara yönelik konsensüs ile kendi tahminlerimizi baz alarak basit ekonometrik modeller üzerinden tarihsel ortalama ve korelasyonlar üzerinden yaptığımız hesaplamalar 2020 yılı için 146 bin – 154 bin (ortalama 150 bin) endeks seviyelerini işaret etmekte. 4Ç19 Strateji Raporunda yaptığımız hesaplamalar 2019 yılı için 110 bin – 135 bin (ortalama 122 bin) endeks seviyesini işaret etmekteydi. BIST-100 endeksi 114.425 seviyesinden tamamlarken, yıl içinde en yüksek 115.312 seviyesini test etti. 2019 yılı için gözlenen tahmin/gerçekleşme performansını göz önünde bulundurmakla birlikte bir miktar daha muhafazakar kalabilmek adına; 4Ç19 Strateji Raporumuzda 125 bin olarak belirlediğimiz 2020 yılı endeks tahminimizi 140 bine revize ediyoruz.

Model Portföy

Güncelleme ve değişiklikler

➢ Ekonomik toparlanma beklentilerimize paralel olarak, model portföyümüzün betasını yüksek tutmaya devam ediyoruz.

➢ 4. çeyrekte yayınladığımız strateji raporumuzda bu sene içerisinde bankaların operasyonel performansının oldukça zor geçen 2019’dan daha iyi olacağı beklentisiyle model portföyümüze Garanti Bankasını eklemiş, ve banka ağırlığını arttırmıştık.

➢ 7 ve 8 Ocakta sırasıyla Akbank, Garanti Bankası, ve İş Bankası’nın yıllık beklentilerini paylaştığı toplantılarda, banka yönetimlerinin 2020 yılının, geçen seneye oranla daha sağlıklı bir yönde gelişeceği beklentileri, yılbaşından 20 Ocak tarihine kadar, banka endeksinin %12,3 ve BIST-100 endeksinin %7,1 oranlarında yükseliş performansı göstermesine katkı sağladı.

➢ Öte yandan, model portföyümüze 28 Mayıs 2019 tarihinde eklediğimiz ve %28 rölatif (%81 nominal) getiri sağlayan Tofaş’ı, Ford-Otosan ile değiştiriyoruz. Bu değişik ile otomotiv sektöründeki ağırlığımızı koruyarak, daha yüksek potansiyel taşıdığını düşündüğümüz bir hisseye yer veriyoruz.

➢ Güçlü performansa rağmen, kısa/orta vadede, bankacılık sektörüne yönelik olumlu görüşümüzü koruyoruz. Model portföyümüzdeki bankacılık hisselerinin ağırlıklı ortalama getiri potansiyelleri %24 seviyesindedir.

➢ Öte yandan değerlemelerimizde, oldukça temkinli bir varsayım durumundaki %15’lik risksiz faiz oranımızı da %13.5’a indiriyoruz.

  • Söz konusu değişiklikten sonra model portföyümüzdeki şirketler için hedef fiyat değişiklikleri şu şekilde gerçekleşmiştir: Akbank – Eski: 9.4TL, Yeni: 11.5TL, Aygaz – Eski: 15.30TL, Yeni: 16.60TL , Garanti Bankası – Eski: 11.40 TL, Yeni: 13.71TL, Migros – Eski: 28.2TL, Yeni: 31.8TL, Mavi – Eski: 69.7TL, Yeni: 78.6 TL, Ford Otosan– Eski 85TL, Yeni: 96.5 TL, T.Telekom – Eski: 7TL, Yeni: 9.15TL, Yapı ve Kredi Bankası – Eski: 3.42TL, Yeni: 3.93TL olarak güncellenmiştir.
  • Diğer şirketlerin eski ve yeni hedef fiyatları karşılaştırmalı olarak 24. Sayfada mevcuttur.

Hisse Fiyatları

Güncelleme ve Değişiklikler

➢ Hisse Senetleri Hedef Fiyat ve Tavsiye Güncellemeleri:

Risksiz getiri oranımızdaki değişiklik ortalamada banka hisselerinde %20.5, sanayi şirketlerinde ise %16’lık bir hedef fiyat artışı ile sonuçlanmıştır. Yeni hedef fiyatlarımız ile bankacılık sektörü hisselerimizde ortalama %18, sanayi hisselerinde %23, takibimizdeki tüm hisselerimizin ağırlıklı ortalamalarında ise %21.5’lik yükselme potansiyeli öngörmekteyiz.

  • Tofaş için hedef fiyatımızı 29 TL’den 31.75 TL’ye yükseltirken, tavsiyemizi «Al»dan «Tut»a çekiyoruz. Hisse «Al» tavsiyesi ile yayınladığımız 13 Şubat 2019 tarihli raporumuzdan bu yana nominal olarak %70, BIST-100’e göre de %41 rölatif getiri sağlamıştır. 2019 yılında, Tofaş, zorlu ekonomik şartlara rağmen uygun fiyat/performansa sahip ürünleri sayesinde pazar payını 470 baz puan arttırarak %16.4’e yükseltmiştir. 2020 yılında sektördeki %15 büyüme beklentimize karşın (2019: %23 daralma), şirketin mevcut yüksek pazar payını koruyabilmesi önemli çaba gerektirebilecektir.
  • Petkim için hedef fiyatımızı risksiz getiri oranımızdaki gerilemenin etkisi ile 4.77 TL’den 4.81 TL’ye yükseltirken, global petrokimya sektöründe yeni gelen kapasitelerin 2020 yılının ilk yarısında marjları baskı altında tutacağı beklentisi ile tavsiyemizi «Al»dan «Tut»a çekiyoruz. Yılın son çeyreğinde görülen son derece olumsuz seviyelere göre hafif toparlanma olsa da, naftaetilen marjlarının düşük sayılabilecek 300 dolar seviyelerinde kalması şirketin kârlılığına olumsuz yansıyacaktır.
  • Zorlu Enerji için hedef fiyatımızı 1.53 TL’den 1.76 TL’ye yükseltirken, sadece %5.5 potansiyel taşıması nedeniyle, tavsiyemizi «Al»dan «Tut»a çekiyoruz. Son üç ayda endeksin %16 üzerinde getirisi bulunan Zorlu Enerji için potansiyel iştirak satışlarının kısmen fiyatlara girmiş olduğunu düşünüyoruz.
  • Otokar için hedef fiyatımızı 137 TL’den 174’TL’ye yükseltirken, tavsiyemizi «Al»dan «Tut»a çekiyoruz. Tavsiye değişikliğinin ana nedeni olarak hisselerin son 1 sene içerisinde %68’lik bir yükselişle (BIST-100’ün de %36 üzerinde getiri), hâlihazırda %4.8 ile son derece potansiyel kalmasıdır. Hisse 2020 tahminlerimize göre 8.9 FD/FAVÖK çarpanında işlem görmektedir.
Rapor için tıklayın.
Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN