2020 Strateji Raporu / Deniz Yatırım

2020: ‘‘Bekle-gör’’ süresi ne kadar?

 2019: ‘‘Belirli belirsizlikler dönemi’’
o Belirsizlik artışı, yavaşlayan global büyüme, merkez bankalarının politikacıları dengeleme çabası.

 2020 yılına taşınan yükler
o Global ekonomi | Toparlanma zaman alacak ama ne kadar?
o Brexit vol 1.1 | Johhnson hükümeti AB’ye karşı: Zorlu müzakerelere ramak kala.
o ABD resesyon ihtimali | Büyüme döngüsünde 11.yıl yorgunluğu kapıda mı?
o Güçlü Amerikan doları teması | Değerlenme döngüsünde neredeyiz?
o Küresel tahvil piyasası | Hangi yönde normal arayışı olacak?
o Fed | 2019’da topa önde basıldı; peki 2020’de maç nasıl seyredecek?
o Çin’in attığı/atması muhtemel adımlar | Büyümede yeni patika %6’nın aşağısı mı?
o Düşük küresel enflasyon | Para politikaları gevşetilirken manevra alanı tartışması.
o Euro Bölgesi ivme kaybı | Toparlanma için Lagarde Avrupa’da maliye politikasını çalıştırabilecek mi?
o ABD başkanlık seçimi | Trump & müesses nizam çekişmesi 2020’de kırılım yaratır mı?

 Küresel finansal koşullar bir süre daha destekleyici kalacak

 Gelişmekte olan ülkelerde toparlanma beklentisi

 Özel başlık: Türkiye o Para politikası | Ne kadar sürede tek haneli faiz?
o Büyüme | Hedef %5.
o Enflasyon | Hedef tek hane.
o Cari denge | Ezberlerin tekrarı mı bozulması mı?

Stratejiye bakış

 Global büyüme 2019 ölçeğinde zayıf kalmayacak ve-fakat ciddi toparlanma görmeyi beklemiyoruz

o 2018’in ikinci yarısından itibaren etkisini imalat sektöründeki zayıflama önderliğinde göstermeye başlayan global yavaşlama öylesi boyutlara ulaştı ki artan belirsizliğin de süreci ivmelendirmesi ile birlikte IMF tarafından 2019 yılına dair yapılan büyüme tahmini 6 kez aşağı yönde revize edildi. Küresel tedarik zincirindeki aksamanın Çin önderliğinde Asya’da yer alan diğer bölge ekonomileri üzerinden hissedildiği 2019’un ilk yarısının ardından azalan riskler son çeyrekte küresel PMI rakamlarının dipten dönüş sinyalleri vermesine zemin hazırladı. 2020 yılının ana teması olarak büyümeye dönüş sürecinin ne kadar zaman alacağı konusunu değerlendiriyoruz. Evet, yeni yılın 2019’a kıyasla daha iyi bir performansa işaret edeceğini tahmin etmekle birlikte, belirsizliklerin masadan kalkışı ve yatırıma dönüşü biraz daha zaman alabilir.

 Amerikan doları sanılandan daha uzun süre dünya çapında değerli seyredebilir

o Fed’in 2019 başlangıcında 2-3x25bp faiz artırımı ve bilanço küçültme operasyonundan ani dönüş yaparak dışarıdan gelen risklere ‘‘topa önde basma isteği’’ çerçevesinde cevap vermesi, 1995-98 dönemini hatırlatır şekilde ‘‘sigorta faiz indirimi’’ adımları atması ve bilançoda repo operasyonları kanalıyla genişletmeye geri dönmesi küreselde Mayıs 2013 sonrası etkili olan değerli Amerikan doları temasının yukarı yönde gideceği alanı kısmen sınırlamakta başarılı oldu. Öte yandan sanılanın aksine zayıflama süreci ivmeli bir şekilde gerçekleşmedi. Küresel ekonomik sistemin kendi içerisinde sahip olduğu sorunları da gözettiğimizde hızlı ve kalıcı bir zayıflama döngüsü içerisine girilmesi düşüncesine karşı ihtiyatlı yaklaşmayı tercih ediyoruz. Ve-fakat destekleyici finansal koşulların farklı kanallar üzerinden devam edeceği beklentimizi saklıyoruz.

 ABD-Çin ticaret gerginliği belirsizlik kanalı üzerinden gelişmiş & gelişmekte olan ülke ekonomilerini etkilemeye devam ediyor; arz zincirinde aksama olması durumunda resim olumsuz tarafta daha da bozulabilir

o Çin’le iş açısından yakın ülkeler olan Güney Kore, Singapur, Malezya, Japonya ve Hindistan gibi bölge üyelerinde ekonomik aktivitenin devamını yakından takip ediyoruz. Para politikalarının yanında mali önlemlerin devreye alındığı 2019’un ardından toparlanmanın hızı kritik önemde olacak. Hindistan’da %6’nın aşağısına gerileyen GSYH performansı konunun önemini gösteriyor.

 Brexit belirsizliğinin azalması algı kanalına pozitif yansıyor

o Theresa May’in başbakanlık döneminde Muhafazakar Parti’nin kendi içerisinde bölünmüş bir resim ortaya koyması ve parlamentoda karşı karşıya kaldığı yenilgiler yılın tamamını negatif anlamda domine etmekte başarısız olsa da dönem dönem sert oynaklık artışlarının yaşanmasına zemin hazırladı. Johnson hükümetinin güç tazeleyen ve parlamentoya hakim yapısı 2020’de risk algısını bozucu faktörler listesinden düşebilir. AB ile gerçekleşecek olan ticaret anlaşması görüşmeleri bir sonraki aşamanın en önemli kilometre taşı konumunda.

 Euro Bölgesi yavaşlamasında Almanya ana etken ancak yapı kendi içerisinde sorunlu olmaya devam ediyor

o Sektör spesifik (otomotiv) şekilde 2018’in ikinci yarısında baş gösteren Almanya yavaşlaması Euro Bölgesi ekonomik performansını da aşağı çekerken, global talep azalışı ve Çin’de ivme kaybının yanında yapının kendi içerisindeki sorunlu görüntüsünü bir kez daha ortaya koymuş oldu. Nüfus yapısındaki değişim, teknolojik gelişmelerdeki etkileşimin artması, tek para birliği yapısına karşı mali yapıda konsensüsün sağlanamamış olması ve kuzey-güney ayrışması gelecek dönem açısından potansiyel risk unsurları olarak öne çıkıyor. Draghi’li ECB döneminin ardından Başkan Lagarde’ın takınacağı tutum ağırlıklı iletişimin aksiyondan bir adım önde tutulması şeklinde tahmin ediliyor. Kritik gözden geçirme sürecinin yıl içerisinde tamamlanması ile birlikte gelecek döneme dair fikir yürütmek daha kolay bir hal alacak.

 Küresel çapta imalat sektörü önderliğinde zayıflama var ancak şu an için hizmet sektörü durumu dengeliyor

o Gelişmiş ekonomilerde daha sert hissedilen imalat sektörü zayıflaması-daralması global çapta henüz ciddi anlamda hizmet sektörü geçişkenliği gösteremedi. Söz konusu durum ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın belirli seviyelerde dengelenmesine imkan tanırken, sürecin uzaması gelecek dönem açısından risklerin negatif anlamda artmasına neden olabilir. OECD öncü göstergeleri (gecikmeli) global çapta dipten dönüş sinyallerinin Kasım ayı itibarıyla başladığına işaret ediyor.

 İmalat resesyonunun hizmete geçişi durumunda istihdam-tüketim üzerinden daha olumsuz başlıklar konuşulabilir

o Sürecin uzaması durumunda en önemli bulaşıcılık riski istihdam-tüketim kanalı üzerinden global ekonominin sekteye uğraması senaryosuna dayanıyor. Bahse konu durumda küresel resesyon senaryolarının bugüne göre daha yüksek sesle tartışılması ve ek para/maliye politikalarının devreye alınması gündeme gelebilir. Henüz buaşamada ihtimale yakın olduğumuzu düşünmüyoruz.

 2020 ABD’de seçim yılı ve Başkan Trump için iki ana öncelik i) Hisse senedi fiyatları ii) ABD büyüme performansı

o 3 Kasım tarihinde ABD’de gerçekleşecek olan Başkanlık, Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinin aynı zamanda Başkan Trump ve yönetimi çatısı altında potansiyel oynaklık artışı anlamına geldiğini değerlendiriyoruz. Bu nedenle özellikle yılın ikinci yarısında daha temkinli bir yaklaşımın piyasa fiyatlamalarına hakim olabileceği durumu göz ardı etmediğimizi belirtmek isteriz. Benzer şekilde, TV tartışmaları, açıklanan anket sonuçları ve adayların vaatleri fiyatlamalarda ana belirleyici konumunda olacaktır. Başkan Trump’ın görev süresince öne çıkardığı iki ana başlık olan hisse senedi fiyatları ve ABD büyüme performansının desteklenmesi adına her türlü adımı atacağına inandığımızdan bu eksende gelecek akışa piyasa hassasiyetinin artacağını değerlendiriyoruz. Potansiyel belirsizlik artışı uzak ihtimal değil.

 Türkiye için üç kritik konu i) Enflasyon tek hanede yılı kapatabilir mi? ii) Hızlanacak olan büyüme cari dengede bozulmaya neden olur mu? iii) Avrupa yavaşlaması 2020’de sanılandan daha olumsuz yansıyabilir mi?

o Yerel varlıklar uzun bir aranın ardından emsalleri ile paralel fiyatlama davranışları gösteriyor. Böylesi durumun 2020 içerisinde de devam etmesini bekliyoruz. Ancak, 3 ana başlık bizim açımızdan oyun değiştirici faktör olarak beliriyor. Enflasyonda tek haneli rakamlara ulaşma potansiyeli ve sürecin genişliğinin yanında, büyüme-cari denge tartışmalarının sıkıştığı kısır döngünün kırılması ve Avrupa’daki ivme kaybının ne yöne evrileceği soruları. Şayet cari işlemler hesabında endişe edilen ölçekte genişleme olmadan büyümede hedeflenen patika yakalanır ise söz konusu gelişme ile 2021 ve sonrası için de Türkiye adına yeni bir hikaye ve potansiyeli barındırdığı ayrı bir faza geçiş yapacağımızı belirtmek isteriz.

 Türk hisse senedi piyasasını 2020 yılı içerisinde en avantajlı varlık grubu olarak değerlendiriyoruz

o Yerel varlık grupları arasında hangi üyelerin gelecek dönem içerisinde öne çıkacağını düşündüğümüz sorusuna cevaben biz de genel trendden ayrı düşünmeyerek hisse senedi grubunu tercih ediyoruz. %12 risksiz faiz oranı (risk free rate) kullanarak yaptığımız hesaplamaya göre BİST 100 endeksi için gelecek 12 aylık dönemde 145.000 seviyesine ulaşıyoruz. Bu aynı zamanda 123.000 endeks seviyesine göre yaklaşık %18 yükseliş potansiyeli anlamına geliyor. Öngördüğümüz yükseliş potansiyelinin bankacılık sektörü liderliğinde yaşanacağını değerlendiriyoruz.

o Türk lirasında çalıştığımız enflasyon seviyesi kadar değer kaybı olacağını düşündüğümüz çerçevede USDTRY paritesinde yıl sonu kapanışını 6.50 seviyesinde tahmin ediyoruz. Buradan hareketle, gerek lira cinsi faizden kayıp gerekse getirinin düşük olması nedeniyle döviz cephesinde yatırım amaçlı potansiyeli yönetilebilir risklerin söz konusu olduğu ortamda sınırlı olarak değerlendiriyoruz.

o Benzer düşüncemiz TL cinsinden bono/tahvil grubu için de geçerli. 2019’un ikinci yarısında finansal koşullarda takip edilen ve tahminlerin ötesinde gerçekleşen gevşeme sonrasında yaşanan sert fiyatlama nedeniyle ek getiri açısından oyun alanının sınırlı olduğu düşüncesindeyiz. Öte yandan yabancı para birimi cinsinden (USD, EUR) Türk eurobondlarını her vadede beğendiğimizi belirtmek isteriz.

Toplantı takvimi

TCMB yeniden PPK toplantı sayısını aylık frekansa yükseltti.

TCMB açısından önemli tarihler

Enflasyon Raporu & Finansal İstikrar Raporu

Türkiye kredi notu değerlendirme tarihleri

Yeniden Moody’s takviminde yer aldık.

Model portföy

Temettü verimliliği yüksek olan şirketler

Rapor için tıklayın.