2020 Mayıs Hisse Önerileri / Şeker Yatırım

7 Hisseden Oluşan Hisse Portföy Önerileri

Portföyümüzdeki tahvil ağırlığını %50, döviz ağırlığını %25 ve hisse senedi ağırlığını %25’de sabit tutuyoruz.

TURKCELL (TCELL) Cari Fiyat: 13,95 TL – Hedef Fiyat: 17.90 TL (Yükseliş Potansiyeli %28)

Turkcell’in operasyonlarının COVID-19 salgınının olumsuz etkisini görece olarak daha az etkilenmesini beklemekte ve Grup’un 2020 yılında da satış gelirlerindeki çift haneli büyümesini sürdürebilmesini ve sağlıklı bir faaliyet karlılığı elde edebilmesini beklemekteyiz. Şirket payları için 1Ç20 sonuçlarını açıkladıktan sonra pay başına 17.90 TL olarak belirlediğimiz 12 aylık hedef fiyatımızı, ve “AL” önerimizi sürdürmekteyiz. Turkcell,1Ç20’de de, özellikle faturalı hatlarda kuvvetli mobil abone alımları gerçekleştirmiştir. Böylelikle, 1Ç20 sonu itibariyle toplam abone sayısı (M2M hariç) 33.6mn’a ulaşmıştır. Şirket’in faturalı hatlarının toplam abone sayısı içerisindeki payı yükselmeye devam ederek %63.2’ye ulaşmıştır (1Ç19: %55.4). Bunun yanında, artan data kullanımı ve yukarı yönlü satışlar ile Turkcell (Türkiye)’in mobil abone başı aylık gelirleri (M2M hariç) 1Ç20’de de kuvvetli artışını sürdürmüş, yıllık bazda %21.5 yükselişle 46.3 TL’ye ulaşmıştır. Grup’un konsolide satış gelirleri böylelikle, tüketici finansmanı faaliyeti gösteren iştirakinden elde edilen gelirlerin azalması ve spor müsabakaları bahis oyunları işinin sonlanmış olmasına rağmen, yıllık kuvvetli, %17.3 artarak 6,658mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in konsolide FAVÖK marjı, satış ve pazarlama ve genel yönetim giderlerinin satış gelirlerine oranının yıllık bazda görece olarak azalış göstermiş olmasıyla yıllık 2.0 y.p. (çeyreklik 1.0 y.p.) artarak %42.2’ye ulaşmıştır. 1Ç20 sonuçlarının açıklanmasından sonra Turkcell, 2020 yılına dair öngörülerini COVID-19 salgınının etkisini gözeterek revize etmiştir. Buna göre Grup, 2020 yılında satış gelirlerinin yıllık bazda %10- %12 artış göstermesini (önceki beklenti: %13-%16), FAVÖK marjının % 40-%42 aralığında (önceki beklenti: %39-%42), FVÖK marjının %19-%21 aralığında (önceki beklenti: %18-%21) ve yatırım harcamalarının gelirlerine oranının %17-%19 aralığında (önceki beklenti: %16-%18) gerçekleşmesini beklemektedir. Turkcell payları hâlihazırda tahminlerimize göre 2020T 3.6x FD/FAVÖK ile, yurt dışı benzerlerinin FD/FAVÖK medyanı 5.5x’e kıyasla iskontolu işlem görmektedirler.

GARANTİ BANKASI (GARAN) Cari Fiyat: 8,34 TL – Hedef Fiyat: 10.15 TL (Yükseliş Potansiyeli %22)

Garanti BBVA göreceli düşük maliyetli mevduat tabanı, 8 milyon aktif dijital müşteri tabanı ve güçlü karlılık performansı ile elverişli bir konumda bulunmaktadır. Bankanın göreceli uzun aktif pasif vade farkını, çeşitlendirilmiş kredi portföyünü, aktif likidite yönetimini, disiplinli maliyet yönetimini ve güçlü sermaye yapısını gözönünde bulundurarak AL olan tavsiyemizi sürdürüyoruz. Banka olası riskler icin 2,5 milyar TL serbest karşılık ayırmaktadır. Banka 2020 bütçesinde henüz bir revizyona gitmemiştir ancak, TGA rasyosu, kredi riski maliyeti, net faiz marjı, net ücret ve komisyon gelirleri büyümesi ve özkaynak karlılığı beklentilerinde aşağı yönlü; kredi büyümesinde yukarı yönlü potansiyel olabileceği belirtilmiştir. Garanti Bankası’nın net karının 2020 yılında 2019 yılına göre %15 artmasını modelliyoruz. Hisse için %21 sermaye maliyeti ve %5 uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 10,15 TL olan hedef fiyatımızin %22 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2020T 4,9x F/K (Benzerlerine göre %26 primli) ve 0,6x F/DD çarpanlarıyla ve 12,5% sermaye getirisiyle işlem görmektedir. Bankanın primli değerleme çarpanlarının yerinde olduğunu düşünmekteyiz. Garanti BBVA’nın düşen faiz ortamında kredi fiyatlamadaki başarısının ve mevduat maliyetlerini korumadaki etkinliğinin kredi mevduat makasını olumlu etkilemesini beklemekteyiz. Vadesiz mevduatlar mevduatların %34’u olup bu güçlü seviye ile bankanın mevduat maliyetlerinde avantajlı durumunu sürdürmesini beklemekteyiz. 2020 yılında bankanın swap fonlama maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjının 30 baz puan genişlemesini bekliyoruz. TGA rasyosu 1Ç20’de %6,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka, Covid-19 sebebiyle toplam 21 milyar TL vadesi gelen borcu ertelemiştir. 2020 yılında TGA rasyosunun 20bp artarak 7,1% seviyesine yükselmesini, toplam kredi riski maliyetinin ise 270 baz puan seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Beklentimizden daha yüksek sorunlu kredi oluşumu ve beklentimizden daha olumsuz seyreden fonlama maliyetleri hisse performansında olumsuz etki yapabilir.

MİGROS (MGROS) Cari Fiyat: 29,34 TL – Hedef Fiyat: 30.20 TL (Yükseliş Potansiyeli %3)

Migros için 12 aylık hedef fiyatımız 30.20 TL olup önerimizi ise “AL” şeklinde korumaktayız. Şirket, 2020T 3.75x FD/FAVÖK oranları ile 3% iskontolu işlem görmektedir. Migros, 2020 yılının Mart ayında 8 adet Migros ve 12 adet Migros Jet mağazası açarak toplamda 20 adet satış mağazasını faaliyete geçirmiştir. Toplamda ise Şirket, Mart 2020 sonunda 2.231 adet (2019 yılsonu: 2.198 adet) mağazaya sahiptir. COVİD-19 salgınının yol açmış olduğu belirsizliklere rağmen Şirket, ihtiyaç maddelerinin tüketicilere ulaştırılması amacıyla yeni mağaza açılışlarına ve yeni istihdam sağlamaya devam etmektedir. Şirket, salgın dolayısıyla Sanal Market operasyonları için 1.200 ve Migros mağazaları için 1.000 yeni istihdam olmak üzere toplamda 2.200 işe alım gerçekleştirmiş; ilerleyen günlerde de 1.000 yeni işe alımla toplamda 3.200 kişiyi istihdam etmeyi planlamaktadır. Aynı zamanda bu süreçte salgın dolayısıyla Şirket’in Sanal Market operasyonları yaygınlaştırılmış, Şirket’in e-ticaret faaliyetleri kapsamında hizmet verdiği il sayısı 71’e yükselmiştir. E-ticaret faaliyetlerinde meydana gelen potansiyel artış; Şirket’in net satışlarını ve faaliyet karlılığını kısa-orta vadede olumlu yönde etkileyecektir. Migros’un organik ve inorganik büyüme stratejisini takdir etmekte; büyümekte olan özel markalı ürünlerinin katkısını, M-jet mağazalarıyla hızlanan büyümesini ve Sanal market operasyonlarının yaygınlaşmasını beğenmekteyiz. Migros ayrıca Euro bazlı borçlarının açıklamış olduğu son finansal tablolarında – Aralık 2019 itibari ile – 430mn EUR seviyesinde (Ocak 2020 – 336mn EUR) olduğunu belirtmiştir. Ancak son dönemde kurlardaki artış, Şirket’in borçluluk tarafını olumsuz yönde baskılayabilir. Migros’un operasyonel olarak faaliyet yapısını beğenmekte; bundan dolayı da Migros için hedef fiyatımızı ve tavsiyemizi korumaktayız. Şirket’in FY2020 sonuçlarına yönelik beklentilerimiz 28.95mlr TL net satış geliri, 2.793mn TL FAVÖK ve 231mn TL net zarar elde etmesi yönündedir.

İŞ BANKASI (ISCTR) Cari Fiyat: 4,95 TL – Hedef Fiyat: 5.83 TL (Yükseliş Potansiyeli %18)

Banka yaygın şube ağı, güçlü sermaye yapısı, çeşitlendirilmiş kredi portföyü ve güçlü kredi kartı işlem hacmi ile diğer mevduat bankaları arasında elverişli bir konumdadır. Bankanın göreceli uzun aktif pasif vade farkını, güçlü vadesiz mevduat tabanını göz önünde bulundurarak AL olan tavsiyemizi sürdürüyoruz. İş Bankası’nın 2020 yılında takip ettiğimiz özel bankalar içinde en yüksek kar artışını gerçekleştirmesini modelliyoruz. Bankanın net karının 2020 yılında 2019 yılına göre %29 artmasını modelliyoruz. Hisse için %21 sermaye maliyeti ve %5 uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 5,83 TL olan hedef fiyatımızın %18 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2020T 2,8x F/K (Benzerlerine göre %27 iskontolu) ve 0,3x F/DD çarpanlarıyla ve 12,5% sermaye getirisiyle işlem görmektedir. Aktif-pasif vade farkı rakiplerinin üzerinde olan İş Bankası düşen faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözükmektedir. Vadesiz mevduatların toplam ağırlığı %28 olup sektör ortalaması olan %24’ün üzerindedir ve marjları korumada pozitif unsurdur. 2020 yılında bankanın düzeltilmiş net faiz marjının yıllık 31 baz puan iyileşerek %2,90 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Ücret ve komisyon gelirlerindeki 2019 yili artış oranı %23 olup banka bütçesi olan % 20’nin üzerindedir ve banka karlılığını olumlu etkilemektedir. Ancak 2020 yılı için ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık %6 azalma öngörüyoruz. TGA rasyosu çeyreksel bazda 20bp azalarak 4Ç19’da %6,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılında TGA rasyosunun 6,8% seviyesine yükselmesini (Bütçe: <7%), toplam kredi riski maliyetinin ise 180bp seviyesinde (Bütçe:150bps) gerçekleşmesini bekliyoruz. Bankanın ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları 4Ç19 itibarıyla %17,9 ve %15 olup güçlü seviyelerdedir. Beklentimizden daha yüksek sorunlu kredi oluşumu ve beklentimizden daha olumsuz seyreden fonlama maliyetleri hisse performansında olumsuz etki yapabilir.

TOFAŞ (TOASO) Cari Fiyat: 22,34 TL – Hedef Fiyat:23.40 TL (Yükseliş Potansiyeli %5)

Şirket payları için 12 aylık hedef fiyatımız 23.40 TL olup; önerimizi “AL” şeklinde korumaktayız. Şirket, 2020T 8.9x F/K ve 6.2x FD/FAVÖK oranları ile 5% iskontolu işlem görmektedir. Tofaş yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %7 artış göstererek 346mn TL net kâr açıklamıştır (1Ç19: 325mn TL). FAVÖK marjı da yıllık bazda 1.8 yp düşüş göstererek 13.5%’e (599mn TL) gerilemiştir. Şirket, COVID-19 salgını dolayısıyla 2020 yılı için tahminlerini aşağı yönlü revize etmiştir. Şirket, FY2020 yılı yurtiçi perakende pazarının 480-520bin adet (Önceki: 560-600bin) bandında olmasını beklerken, Tofaş markalı araç satışının ise 72-78bin adet (Önceki: 78-84bin) seviyesinde olmasını bekliyor. Şirket, FY2020 ihracat beklentisini ise 110-140bin adet (Önceki: 170-190bin) olarak belirlemiştir. Bunlara bağlı olarak Şirket FY2020’deki toplam üretim tahmini ise 175-210bin adette (Önceki: 240- 265bin) şekillendirmiştir. Şirket’in FY2020 yılı yatırım harcaması hedefi ise 200mn EUR seviyesindedir (Önceki: 250mn EUR). COVID-19 salgını neticesinde yurtdışı pazarlardaki zayıflayan satış hacimlerine rağmen Şirket’in, ilerleyen dönemlerde al ya da öde anlaşmaları ile korunan finansal yapısının ve Türkiye pazarındaki oturmuş pazar payının; Şirket payları üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandıracağını öngörmekteyiz. Şirket’in salgın için aldığı tedbirler kapsamında üretim faaliyetlerinde meydana gelen ve/veya gelebilecek yavaşlama, otomotiv sektörüne yönelik iç talepte meydana gelebilecek düşüş ve global pazarda da salgına dair endişelerin devam etmesi (Şirket’in ihracat hacmi açısından), hisse üzerinde olumsuz baskı yaratacaktır. Ancak salgının ortadan kalkacağına dair belirgin gelişmeler gözlemlenmeye başladığında; FCA’nın marka gücü, Egea/Tipo markasının yarattığı ivme, hafif ticari araçlar segmentinde Doblo üretim kontratları ile ilgili beklentiler ve gelecek yıllarda çıkarılacak olan yeni modeller göz önüne alınarak Şirket payları için daha çok yukarı yönlü riskler içereceğini düşünüyor ve bu beklentilerin Tofaş hisseleri için orta/ uzun vadede alım fırsatı yaratacağını düşünüyoruz. Şirket’in FY2020 yılında 17.5mlr TL net satış geliri, 2.25mlr TL FAVÖK ve 1.26mlr TL net kâr seviyesine ulaşmasını bekliyoruz.

PETKİM (PETKM) Cari Fiyat: 3,55 TL – Hedef Fiyat: 4.70 TL (Yükseliş Potansiyeli %32)

Petrokimya sektöründe ürün ve hammadde fiyatlarında son dönemlerde belirgin bir volatilite gözlemlenmiştir. Ancak 1Ç20’de Petkim’in ana ürünü olan etilen ve belli başlı hammaddesi olan nafta fiyatları arasındaki marj, olumlu gelişme göstermiştir. 4Ç19’da ortalama 336 ABD doları seviyesinde gerçekleşen bu marj, 1Ç20’de ortalama 369 ABD doları seviyesine ulaşmış, 2Ç20’de ise, petrol ve nafta fiyatlarındaki sert gerileme ve resesyon endişeleri ile azalış gösteren etilen fiyatlarının etkisiyle, bugüne kadar 275 ABD doları ortalamasına gerilemiştir. Marjlarda 1Ç20’de gerçekleşen iyileşmenin, kısa dönemde global büyümenin sert bir biçimde yavaşlamış olması nedeniyle duraksıyor olsa da, yılın ikinci yarısında tedricen devam edebileceğini varsaymaktayız. Bu koşullarda, Petkim için Şirket’e özel nedenler ile görece olarak daha uzun dönemli bir bakış açısının benimsenebileceğini düşünmekteyiz. Petkim’in STAR Rafinerisi’nden hammadde tedariği ve diğer konularda elde edilebileceği faydaların 2020 yılında belirginleşebileceğini, ve Şirket’in tesislerinin kurulu olduğu kampüste yapılması henüz planlanan yeni petrokimya yatırımları ile potansiyel olarak hammadde ve ürün miksini iyileştirebileceğini düşünmekte, ve Şirket payları için 12 aylık 4.70 TL hedef fiyatımızı ve “AL” önerimizi korumaktayız. Petkim payları, belirsiz sektör görünümü nedeniyle, son 12 ayda BIST-100’ün %4 altında performans göstermişlerdir; ancak bu görünüm, Mart ayında nafta fiyatlarındaki sert düşüş ve Şirket’in COVID-19 ile mücadelede kritik önem taşıyan tıbbi malzemelerin ve ambalajların yapımında kullanılan hammadde üretimine ağırlık vermesi ile salgının olumsuz etkilerinden kısmen bertaraf olabileceği beklentileri ile düzelmiş, ve Şirket payları son 1 ayda BIST100’ün %3 üzerinde performans göstermişlerdir.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Şeker Yatırım Aylık Bülten

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN