2020 Haziran Kantitatif Hisse Stratejisi / Tacirler Yatırım

Kantitatif Hisse Stratejisi 2.0

Haziran 2020 – Performansı geride kalan hisselere ilgi…

Raporu nasıl okumalıyız? – Hatırlanacağı üzere Haziran 2019’da yayınladığımız raporumuzda (burada) risk faktörü modellerinden nasıl hisse stratejisi oluşturulabileceğini, risk faktörlerinin ne anlama geldiklerini ve geçmiş dönem performanslarını irdelemiştik. Temmuz ayında ise ilk strateji sepetlerini yayınlamıştık. Son aylık raporda (burada) yayınladığımız Kantitatif Hisse Sepeti (KHS) Mayıs döneminde BIST-30 endeksine göre +%1,2 ek getiri sağlarken, yüksek düzey risk sepeti +%2,6, orta düzey risk +%6,3, düşük düzey risk sepeti ise +%1,4 göreceli ek getiri sağladı. Düşük düzey risk sepeti beklendiği gibi piyasaya göre daha düşük düzeyde bir oynaklık gösterdiğini gözlemlemeye devam ettik. Yayımlanmaya başladıkları tarih olan Temmuz 2019’dan itibaren dönemsel KHS, BIST-30 endeksine göre yıllıklandırılmış olarak +%50 getirirken, yüksek düzey risk sepeti +%83 orta düzey risk sepeti +%50, düşük düzey risk sepeti ise +%40 dönemsel ek getiri sağladı. Düzeltmenin devam ettiği Mayıs ayında tüm faktör ve tematik sepetlerimiz BIST-30’a karşı ek getiri sağladı ve tüm kayıplarını telafi etti.

Aylık kantitatif strateji raporlarımızda 4 farklı strateji sepeti bulacaksınız: (1) Kantitatif Hisse Sepeti (KHS): tüm faktörler içerisinde en yüksek sinyali üreten hisseler ham bir şekilde toplanarak oluşturulur. Strateji oluşturulmadan sinyal başarısını değerlendirir. Bu sepette 10 adet eşit ağırlıklı (EA) hisse senedi bulacaksınız. (2) Düşük Düzey Risk Sepeti: en düşük oynaklığa sahip stratejiyi oluşturmak için optimizasyon yapılır, 20 adet EA hisse içermektedir. Risk iştahının düştüğü dönemlerde göreceli getirisinin artması beklenebilir. (3) Orta Düzey Risk Sepeti: riske göre ayarlanmış getiriyi azami seviyeye getirmek için optimizasyon yapılır (örneğin Sharpe rasyosunu maksimize etmek), 20 adet EA hisse içermektedir. Piyasanın yönü net belirlenemediği durumlarda piyasaya katılmak için kullanılabilir (4) Yüksek Düzey Risk Sepeti: strateji getirisini azami seviyeye getirmek için optimizasyon yapılır, 20 adet EA hisse içermektedir. Risk iştahının arttığı dönemlerde göreceli getirisinin artması beklenebilir.

Aylık sepet önerileri – Kantitatif sepetleri değerlendirirken, a) önerilerin göreceli uzun vadeli olarak görülmesini, b) bir sepet mantığıyla önerilerin birlikte alınıp/satılmalarını, c) riski azaltmak adına mevcut korunma yöntemlerinin kullanılması (örneğin vadeli kontratlar ile BIST30 endeksinin açığa satılması gibi), d) sepetler içinden tek hisse seçilecekse, temel ve teknik analiz yöntemlerinden destek alınmasını, e) olası kayıplar durumunda belirli bir stop-loss (örn. %5) stratejisinin de kullanılmasını öneririz.

Geleceğe yönelik beklentilerimiz – Piyasada momentumun satılırken değer hisselerine geçiş olan bir ay geçirdik. Bu bağlamda, bu eğilimin bir süre daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Öte yandan, banka hisseleri değer grubunda yüksek sinyal vermeye devam etmekle birlikte, henüz performans gösteremediler. Düşük risk temasını devam ettiriyoruz.

Gelecek dönem beklentileri…

Araştırma bölümüzden gelen gelecek dönem beklentileri ve görüşlerini aşağıda bulabilirsiniz:

Mayıs ayı verileri ile beraber salgın sonrasında küresel ekonomilerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de dipten dönüş sinyallerini aldık. Karantina döneminden kademeli çıkış ile beraber talep koşullarda bir iyileşme olduğu takip ediliyor. Bunun yanı sıra gerek para politikası gerek makro ihtiyati önlemler gerekse maliye politikası düzleminde desteklerin artırılarak devam ettiği görülüyor. Bu çerçevede yılın ikinci yarısında, 2Ç20’deki sert daralmanın önemli bir bölümünün telafi edilmeye çalışılacağı varsayımıyla 2020 yılında GSYİH’daki daralmanın %1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Diğer taraftan halen devam eden belirsizlikler çerçevesinde risklerin aşağı yönlü olduğunu da belirtmemiz gerekir. 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin makroekonomik görünüm çerçevesindeki ayrıntılı raporumuza linkten ulaşabilirsiniz.

Haziran ayı çerçevesinde bakıldığında yine ay sonuna doğru gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu toplantısı yakından takip edilecek. Mayıs ayı itibariyle yıllık TÜFE’nin %11 seviyelerinin üzerinde gerçekleşmesi 25 Haziran’da gerçekleştirilecek PPK toplantısında ölçülü faiz indirimi beklentimiz üzerinde “değişiklik olmayabileceği” yönünde riskler oluşturuyor. Diğer taraftan Temmuz başında açıklanacak olan Haziran ayına ilişin enflasyon verilerinin yüksek seviyesini korumasını bekliyoruz. (Yıllık enflasyonda düşüşün Temmuz ayı itibariyle olacağını tahmin ediyoruz) Yine de gerek finansal koşullar gerekse risk faktörleri söz konusu toplantıya kadar yakından takip edilecekken, 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalinin halen masada olduğunu belirtmek gerekir.

Tahvil piyasasında faiz seviyeleri üzerinde temel faktörler dışında etkili olan diğer unsurlar ön planda kalmaya devam ediyor. Gerek TCMB tahvil geri alımları gerekse bankaların aktif rasyosunda eşik değere ulaşmak için menkul kıymet portföyünü arttırmaları faiz oranlarındaki yükselişi engelleyici faktörler olarak takip ediliyor. Ek olarak küresel risk iştahındaki artış ile beraber 5 yıllık CDS primlerindeki düşüş faiz seviyeleri üzerinde olumlu bir diğer faktör. Ancak artan kamu kesimi borçlanma gereğinin faiz seviyeleri üzerinde baskı yarattığını göz ardı etmemek gerekiyor. Bu çerçevede 10 yıllık tahvil faizlerinde %12 seviyelerine yakın yatay bir hareketin ön planda olabileceğini düşünüyoruz.

COVID-19 salgını nedeniyle, olumsuz beklentilerin fiyatlanmasıyla birlikte BIST-100 endeksi 23 Mart tarihinde son on aydaki en düşük seviyesi olan 84,246’ya kadar geriledikten sonra Nisan ayında kayıplarını kısmen telafi etti. Salgında vaka sayısının tepe noktaya ulaşılması, normalleşme adımlarının atılması ve ekonomiyi canlandırmak için sağlanan teşviklerin etkisiyle endeks Mayıs ayında da yükselişine devam etti. 10 Haziran itibariyle dip seviyesinden %30 getiri sağlarken yıl başından bu yana kaybı ise %4’e geriledi. Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların payı azalırken, düşen faiz ortamına bağlı olarak yerli bireysel yatırımcıların payının arttığını gözlemledik. Haziran ayına baktığımızda, normalleşmenin fiyatlanmaya devam etmesini ve teşviklerin olumlu etkilerinin görülmesini bekliyoruz. Ancak geldiğimiz seviye itibariyle, BIST-100 endeksinin aşırı alım bölgesinde bulunuyor olması ve 2. çeyrek beklentilerin kısmen de olsa fiyatlanıyor olmasına bağlı olarak kar realizasyonlarının olabileceğini düşünmekteyiz.

Değerleme açısından baktığımızda, BIST-100 endeksi 12 ay ileri F/K çarpanı olarak 19 Mart 2020 tarihinde en düşük değeri olan 4,6’dan işlem gördükten sonra 10 Haziran itibariyle 8,0’e yükseldi ve gelinen seviye 2015 yılının başından itibaren ortalama 12 ay ileri F/K çarpanı olan 7.7’den %4 daha fazladır. Bu kuvvetli yükselişin ardında, yatırımcıların salgın ile ilgili olumlu beklentileri ve göreceli olarak hafifçe aşağı revize edilen kar beklentileri bulunmaktadır. Mevcut durumda, BIST-100 endeksi MSCI GOÜ endeksine göre %45 iskontolu işlem görmekte olup, bu değer son bir senedeki ortalama iskonto seviyesi olan %50’den biraz daha düşüktür. BIST’in daha yüksek çarpandan işlem görmesi için ekonomik toparlanma sürecindeki seyir ve yaşanan COVID-19 salgını sonucu azalan iş hacminin şirketler üzerinde etkilerinin anlaşılması ve olumsuz etkilerin nasıl ortadan kaldırılacağına yönelik yatırımcıların beklentileri etkili olacaktır.

Kantitatif Hisse Sepeti (KHS) Özet Verileri

KHS tüm faktörler içerisinde en yüksek sinyali üreten hisseler ham bir şekilde toplanarak oluşturuldu. Bu sepette 10 adet eşit ağırlıklı hisse senedi bulacaksınız. Bu stratejide piyasa yönüyle, risk beklentileri ve makro göstergeler açısından herhangi bir yön tahmini ve varsayım bulunmamaktadır. Bu sepet daha çok faktör modellerinin başarısını ölçmek adına bir gösterge niteliğinde görülebilir.

Faktör Alokasyon Stratejileri

Strateji sepetlerini oluştururken, daha önce belirlediğimiz faktör modellerinden gelen hisse senetlerini bir optimizasyon modeline dahil ederek, farklı risk parametreleri, varsayım ve beklentilerle faktör bazında yüzdesel dağılımını yapmaktayız (“alokasyon”). Birinci aşamada, BIST-TÜM endeksini evreninden seçim yapmaktayız. Ancak BIST-TÜM endeksi içerisinde ortalama risk toleransının üzerinde hisse senetlerinin bulunma ihtimalinden dolayı bir filtreleme yapmaktayız. Piyasa değeri ve günlük işlem hacmi üzerinden belirlediğimiz asgari seviyelerle risk iştahına uygun hisselerden bir evren (hisse havuzu) oluşturmaktayız.

Kasım ayı için filtre asgari seviyeleri dolaşımdaki piyasa değeri için 50 milyon TL, 130 günlük ağırlıklı günlük işlem hacmi için ise 5 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu filtreler sonrası BIST-TÜM endeksinden yaklaşık olarak 130 hisseyi içeren bir havuz oluşmaktadır. Risksiz faiz getirisini ise %11 (aynı kaldı) olarak aldık.

İkinci aşamada, evren kapsamında belirlediğimiz hisse senetlerini faktör modelleri algoritmalarını çalıştararak, hisselerin faktörlere göre aldıkları sinyalleri puanlamakta ve bu puanları sıralamaktayız. Üçüncü aşamada ise, strateji/sepet tasarımı ve faktör alokasyonu evresine geçilmektedir. Faktör modelleri algoritmaları ile belirlenen sinyal puanlarını içeren hisse senetleri optimizasyon modeli içine alınmakta ve 3 farklı eğilimde strateji sepetleri oluşturulmaktadır:

1) Düşük Düzey Risk Sepeti: en düşük oynaklığa sahip stratejiyi oluşturmak için optimizasyon yapılır, 20 adet eşit ağırlıklı hisse içermektedir. Bu düzeydeki sepetlerin piyasa betasının 1.0x altında olması ve piyasa göreceli oynaklığının düşük olmasını beklemekteyiz. Öte yandan, bu düzeydeki sepetlerin; piyasada risk algısının bozulduğu, risk iştahının düştüğü, oynaklık ve belirsizliğin yükseldiği, ekonomik göstergelerin bozulduğu ve olumsuz haber akışının devamlılık arz ettiği dönemlerde piyasaya göreceli daha iyi performans göstermesini beklemekteyiz.

2) Orta Düzey Risk Sepeti: riske göre ayarlanmış getiriyi azami seviyeye getirmek için optimizasyon yapılır (örneğin Sharpe rasyosunu maksimize etmek), 20 adet eşit ağırlıklı hisse içermektedir. Bu düzeydeki sepetlerin piyasa betasının 1.0x civarında olması ve piyasa göreceli oynaklığının eşit seviyelerde olmasını beklemekteyiz. Öte yandan, bu düzeydeki sepetlerin; piyasada risk algısının ve risk iştahının yükselmeye başladığı, oynaklığın ve belirsizliğin düşüş eğilimine girdiği, ekonomik göstergelerin karışık seyrettiği ve haber akışının kısıtlı olduğu dönemlerde piyasaya göreceli daha iyi performans göstermesini beklemekteyiz.

3) Yüksek Düzey Risk Sepeti: sepet getirisini azami seviyeye getirmek için optimizasyon yapılır, 20 adet eşit ağırlıklı hisse içermektedir. Bu düzeydeki sepetlerin piyasa betasının 1.0x üzerinde olması ve piyasa göreceli oynaklığının yüksek olmasını beklemekteyiz. Öte yandan, bu düzeydeki sepetlerin; piyasada risk algısının ve risk iştahının yükseldiği, oynaklığın ve belirsizliğin düştüğü, ekonomik göstergelerin düzeldiği ve olumlu haber akışının devamlılık arz ettiği dönemlerde piyasaya göreceli daha iyi performans göstermesini beklemekteyiz.

Düşük Düzey Risk Sepeti

Bu strateji ağırlıklı olarak Düşük Oynaklık faktöründen oluşmaktadır. Öte yandan daha düşük ağırlıklarda Değer ve Büyüme faktörleri de bulunur. Momentum faktörü ise negatif ağırlığa sahiptir. Optimizasyon modelimiz bu sepetten yıllıklandırılmış olarak piyasaya göre daha düşük oynaklık beklemektedir. Buradaki 20 hisse optimizasyon modelinden çıkan en yüksek ağırlığa sahip ilk 20 hissenin eşit ağırlıklandırılmış halidir. Sektör ve korelasyon matrisi bazında bakıldığında sektörel dağılımın çeşitlendirmeye uygun olduğu gözlemlenmektedir. En yüksek ağırlığa sahip sektörler: Holdingler ve Sigorta. Beta: 0,93x

Orta Düzey Risk Sepeti

Bu strateji ağırlıklı olarak Değer faktöründen oluşmaktadır. Öte yandan daha düşük ağırlıklarda Düşük Oynaklık faktörü de bulunur. Momentum ve büyüme faktörleri ise negatif ağırlığa sahiptir. Optimizasyon modelimiz bu sepetten yıllıklandırılmış olarak piyasa göre eşit derecede oynaklık beklemektedir. Buradaki 20 hisse optimizasyon modelinden çıkan en yüksek ağırlığa sahip ilk 20 hissenin eşit ağırlıklandırılmış halidir. Sektör ve korelasyon matrisi bazında bakıldığında sektörel dağılımın çeşitlendirmeye uygun olduğu gözlemlenmektedir. En yüksek ağırlığa sahip sektörler: Bankacılık, Enerji ve GMYO. Beta: 1,10x.

Yüksek Düzey Risk Sepeti

Bu strateji ağırlıklı olarak Değer faktöründen oluşmaktadır. Öte yandan daha düşük ağırlıklarda Momentum faktörü de bulunur. Düşük oynaklık ve büyüme faktörleri ise negatif ağırlığa sahiptir. Optimizasyon modelimiz bu sepetten yıllıklandırılmış olarak piyasa göre eşit derecede oynaklık beklemektedir. Buradaki 20 hisse optimizasyon modelinden çıkan en yüksek ağırlığa sahip ilk 20 hissenin eşit ağırlıklandırılmış halidir. Sektör ve korelasyon matrisi bazında bakıldığında sektörel dağılımın çeşitlendirmeye uygun olmadığı gözlemlenmektedir. En yüksek ağırlığa sahip sektörler: Bankacılık, Enerji ve Otomotiv. Beta: 1,22x.

Raporu nasıl okumalıyız?

Hatırlanacağı üzere geçen ay yayınladığımız raporumuzda (“Kantitatif Hisse Stratejisi 2.0”) risk faktörü modellerinden nasıl hisse stratejisi oluşturulabileceğini, risk faktörlerinin ne anlama geldiklerini ve geçmiş dönem performanslarını irdelemiştik. Aylık strateji raporlarını değerlendirirken metodoloji raporumuzla birlikte değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Yaptığımız çalışmadaki ana amacımızı, temel ve teknik analiz verilerinden elde ettiğimiz bilgiler ışığında istatiksel parametreler ve algoritmalar yardımıyla finansal verilere anlam kazandırarak, duygusal ve davranışsal hataları asgari seviyede tutmaya çalışarak objektif yatırım stratejileri oluşturmak olarak özetleyebiliriz. Temmuz ayı itibariyle yayınladığımz aylık rapor serilerinde, geçmiş dönem performanslarını olumlu bulduğumuz risk faktörlerinden hisse senedi stratejileri oluşturacağız. Aylık raporlarda, stratejilerde bulunan hisse senetlerini, strateji sepetlerine giren ve çıkan hisseleri, performans analizlerini ve Araştırma birimimizin gelecek dönemlerle ilgili piyasa ve ekonomi görüşlerine yer vereceğiz. Tüm bunlar ışığında yatırımcılar kendi risk iştahlarına, beklentilerine ve piyasa koşullarına en uygun stratejiyi belirleyebilecekler.

Strateji sepetlerini oluştururken, daha önce belirlediğimiz faktör modellerinden gelen hisse senetlerini bir optimizasyon modeline dahil ederek, farklı risk parametreleri, varsayım ve beklentilerle faktör bazında yüzdesel dağılımını yapmaktayız (“alokasyon”). Aylık kantitatif strateji raporlarımızda 4 farklı strateji sepeti bulacaksınız: (1) Kantitatif Hisse Sepeti: tüm faktörler içerisinde en yüksek sinyali üreten hisseler ham bir şekilde toplanarak oluşturulur. Bu sepette 10 adet eşit ağırlıklı hisse senedi bulacaksınız. Bu stratejide piyasa yönüyle, risk beklentileri ve makro göstergeler açısından herhangi bir yön tahmini bulunmamaktadır. Bu sepet daha çok faktör modellerinin başarısını ölçmek adına bir gösterge niteliğinde görülebilir. (2) Düşük Düzey Risk Sepeti: en düşük oynaklığa sahip stratejiyi oluşturmak için optimizasyon yapılır, 20 adet eşit ağırlıklı hisse içermektedir. (3) Orta Düzey Risk Sepeti: riske göre ayarlanmış getiriyi azami seviyeye getirmek için optimizasyon yapılır (örneğin: Sharpe rasyosunu maksimize etmek), 20 adet eşit ağırlıklı hisse içermektedir. (4) Yüksek Düzey Risk Sepeti: sepet getirisini azami seviyeye getirmek için optimizasyon yapılır, 20 adet eşit ağırlıklı hisse içermektedir. Bu çalışmada belirlenen risk düzeylerinin göreceli olduğunu ve kendi içerisinde orta-yüksek düzey risk içeren hisse senetleri varlık sınıfı içerisinden oluşturulduğunu hatırlatmak isteriz. Alokasyon stratejileri için daha fazla bilgiyi Faktör Alokasyon Stratejileri bölümünde bulabilirsiniz.

Risk grubu stratejik faktör dağılımı haricinde, her ay çeşitli stratejileri yeni yaklaşımlar içeren istatiksel yöntemler (makina öğrenimi vb.) kullanarak yatırımcılarımıza sunuyor olacağız. Hazırladığımız stratejilerin a) uzun vadeli olarak değerlendirilmesi b) sepet-çeşitlendirme mantığıyla hareket edilmesini c) riskten korunmak adına risk yönetimi yapılmasını (vadeli kontratlar, zarar-kes vb.) d) temel ve teknik analiz yöntemlerinden destek alınmasını öneririz.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Kantitatif Analiz Raporları

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN