2019 Yılı Strateji Sunumu / Gedik Yatırım

Yıllık Strateji Bülteni – 2019 Ocak

Yönetici Özeti

Ekonomi ve Piyasalarda Yeni Denge Arayışı
Son küresel krizden sonra aşırı genişlemeci politika önlemlerinin etkisiyle gözlenen «düşük faiz-bol likidite» döneminin, krizden en çok etkilenen gelişmiş ülke ekonomilerdeki gözlenen toparlanma ve para politikasında gözlenen normalleşme adımlarıyla gerçek anlamda sona erdiğini görmekteyiz. Oluşan «yeni normal» in ilk sonuçlarını gördüğümüz 2018 yılının ardından 2019 yılı itibariyle küresel ekonomi ve piyasalarda «yeni denge» arayışının ön planda olacağını; bu süreç kaynaklı olarak da oynaklık ve belirsizliğin zaman zaman ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. 2017 ve 2018 yıllarında küresel ekonomide gözlenen güçlü büyüme performansının ardından 2019 yılında bir miktar yavaşlama görülebileceğine dair beklentiler öne çıkmakta. Ancak, söz konusu yavaşlamanın, «yavaş büyüme» anlamına gelmediğini, bir miktar dengelenme muhtemel olsa da güçlü olarak tanımlanabilecek bir küresel büyüme performansının bu yıl da yakalanacağını düşünmekteyiz. 2018 yılının önemli bir bölümüne damgasını vuran ticaret savaşı ve gelişmiş ülke merkez bankalarının normalleşme kapsamında atacağı adımlar 2019 yılının da önemli gündem maddeleri olmaya devam edecek. Diğer taraftan, özellikle gelişmiş ülkelerde enflasyonunun uzun süredir beklenen seviyelere yükselemediği görülmekte idi. Mevcut ekonomik göstergeler (özellikle işsizlikteki düşüş) ve gelişmiş ülkelerin bulunduğu ekonomik döngü evresi 2019 yılında enflasyon tarafında yukarı yönlü hareketlerin bir miktar daha öne çıkma olasılığını artırmakta. «Düşük faiz – bol likidite» döneminden oldukça olumlu etkilenen gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından ise genel ekonomi ve piyasa koşulları daha karmaşık durumda denilebilir. Tüm bu unsurlar bir arada ele alındığında, gelişmiş ekonomilerdeki normalleşme sürecinin küresel ekonomik ve finansal dengeleri gözetici şekilde kademeli olarak gerçekleşmeye devam edeceği yönündeki görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Ancak, son yıllarda olduğu gibi ekonomiye dair gelişmelerden ziyade zaman zaman jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomik ve finansal dengeleri bir miktar zorlayıcı olmaya devam edebileceğini de not edelim. Raporumuzun «Yeni Yıla Genel Bakış» ve «Küresel Ekonomik Görünüm» bölümlerinde bu konuya dair detayları bulabilirsiniz.

Türkiye Ekonomisi: İlk Yarı Zorlu Geçecek. Ancak İkinci Yarıda Toparlanma Oldukça Muhtemel
Yurtiçi iktisadi faaliyette 2018 yılının ikinci yarısı itibariyle gözlenen yavaşlama eğiliminin 2019 yılının ilk yarısında da devam etmesi oldukça güçlü bir olasılık olarak ön plana çıkmakta. Mevcut temel ve öncü göstergelerin tamamına yakını ekonomik büyüme performansı üzerinde 2019 yılının ilk yarısında aşağı yönlü baskı olacağını işaret etmekte. Yeni Ekonomi Programı’nda dengelenme yılı olarak tanımlanan 2019 yılının ilk yarısında enflasyon tarafındaki yüksek seyrin devam etmesi de bir diğer zorlayıcı ve yüksek olasılığa sahip olan durum olarak not edilebilir. Ancak yılın ikinci yarısı itibariyle, gerek büyüme gerekse de enflasyon tarafında baz etkilerinin olumlu yönde katkı vermeye başlayacak olması makroekonomik görünüm açısından Türkiye’de 2019 yılının iki ayrı hikâyeye sahip olabileceğini işaret etmekte. 2017 yılında %7,4 olan büyümenin 2018 yılında %3 ve 2019 yılında %1,6 seviyesine gerileyeceğini öngörmekteyiz. Yıllık TÜFE’nin yılın ilk yarısında yüksek kalmaya devam edeceğini, yılın ikinci yarısı itibariyle %20 seviyesinin aşağısında dengelenmeye başlayıp yılsonunda %16,6 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ekonomik büyümenin iktisadi faaliyetteki yavaşlama eğilimi cari açıktaki dengelenmeyi destekleyecek olmakla birlikte, bütçe ve işsizlik tarafında bir miktar zorlanmaya neden olabilir. Dış borç tarafında, artış eğilimindeki maliyetlerin yanı sıra, çevrim konusunda herhangi bir zorluk yaşanmayacağını bekliyoruz. İlk çeyrek sonundaki yerel seçimlerin öncesi ve sonrasında politika bileşiminin (para ve maliye politikası) eşgüdüm ve kararlılıkla iktisadi faaliyetteki dengelenmeyi destekleyici yönde şekillenmesi; yalnızca ekonomideki mevcut zorlukların aşılmasına yönelik önemli bir katkı vermekle kalmayıp önemli fırsatları da beraberinde getirebilir. Yurtiçi ekonomik görünüme ilişkin görüşlerimize temel oluşturan gerekçelere ilişkin detaylar raporumuzun «Türkiye Ekonomik Görünüm» bölümünde yer almakta.

Türk Varlıkları İskontolu Kalmaya, Katalist/Hikaye İhtiyacı Duymaya Devam Ediyor – Tavsiyemiz Seçici Yatırım
2018 yılı küresel hisse senedi piyasaları açısından oldukça olumlu başlayıp; yılın devamında stresin öne çıktığı ve ek getiri elde etmekten ziyade mevcut portföyleri koruyabilmenin önem kazandığı bir yıl oldu. Küresel risk iştahındaki zayıflığın devam etmesi ve Türkiye özelindeki dengelenme sürecinin şirket kârlılıklarını dolayısıyla da hisse senedi piyasasını bir miktar baskı altında tutması muhtemel görünmekte. Beklenen dezenflasyon süreci ve mevcut faiz seviyeleri dikkate alındığında sabit getirili menkul kıymetler tarafında reel anlamda önemli getirilerin yakalanması söz konusu olabilir. Diğer taraftan, seçici yaklaşılması kaydıyla, küresel ve yurtiçi piyasalardaki mevcut stres fiyatlaması kaynaklı olarak uzun vadeli hisse senedi yatırımı açısından önemli fırsatlar yakalanabileceğini not edelim. Ayrıca, Borsa İstanbul’un tarihsel olarak üst üste 2 yıl negatif getiri sunmamış olması ve geçen yıla benzer şekilde yılın başındaki görünüm ile sonundaki resmin birbirinden farklı gerçekleşmesi olasılığını da göz ardı etmeyelim. Son yıllarda üst üste yaşanan şoklar nedeniyle TL varlıkların, benzer ülke varlıklarına kıyasla iskontolu kalmaya devam ettiğini not edelim. Ancak, uzun süredir devam eden bu iskontoyla birlikte TL varlıklara yönelik bir katalist/hikâye ihtiyacı da sürmekte. Özellikle makroekonomik göstergelerdeki dengelenme sürecinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi durumunda yılın ikinci yarısı itibariyle beklenen hikâye oluşmaya başlayabilir. Görüşlerimize temel oluşturan detayları «Piyasalara Dair Beklentiler» bölümünde bulabilirsiniz. Diğer taraftan, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yurtiçindeki mevcut zorluklar temkinli olunmasını da gerektirmekte. Ekonomik büyümenin, dolayısıyla şirket kârlılıklarının baskı altında kalmasının önemli bir olasılık olduğunu göz önüne alarak mevcut durumda, büyük ölçekli, temettü verimi yüksek ve istikrarlı operasyonel/finansal performansa sahip şirketlere yönelinmesini yerinde bir strateji olarak değerlendirmekteyiz. Raporumuzun «Öne Çıkan Hisseler» bölümünde bu yatırım stratejisi kapsamında öne çıkabileceğini beklediğimiz hisselere yer verdik. Kısaca, önemli bir negatif şokla karşılaşılmadığı takdirde, TL varlıkların cazibesini korumaya devam edeceğini düşünüyoruz.

8 ana bölüme ayırdığımız raporumuzun; «Ana Tahminler» bölümünde Türkiye Ekonomisi ve finansal piyasalardaki temel göstergelere ilişkin özet tahminlerimizi, «Riskler» bölümünde küresel ve Türkiye özelinde siyah kuğu olma potansiyeli taşıyan önemli başlıkları, «2019 Yılı Ekonomi Takvimi» bölümünde önemli merkez bankalarının toplantıları ile küresel ve Türkiye açısından kritik olabilecek gelişmelere yönelik tarihleri, «Öne Çıkmasını Beklediğimiz Hisseler» bölümünde ise taşıdığı potansiyel ve fiyat performansı açısından olumlu ayrışabileceğini değerlendirdiğimiz hisselere ilişkin detayları inceleyebilirsiniz.

Türkiye Ekonomisi, sermaye piyasaları ve yatırımcılarımız için güzel bir yıl olması dileklerimizle…

Öne Çıkan Hisseler

MAVI: Güçlü büyüme trendinin devam edeceği beklentisi, güçlü nakit akışı, verimli maliyet kontrolü.
OTKAR: Yurtdışı satış/teslimatlar kaynaklı beklenen katkı, ihracat kaynaklı uzun badeli kâr ve nakit akışı potansiyeli.
SAHOL: Net aktif değerine göre %44 iskontolu işlem görmesi, Akbank’ın sermaye artırımı sonrası daha güçlü bir görünüme kavuşacak olması.
TKFEN: 2018 yılı son çeyreğine yönelik güçlü finansal sonuç beklentisi, güçlü nakit pozisyonu ve yeni iş anlaşmaları beklentisi.
TTKOM: Yüksek gelir büyümesi beklentisi, güçlü marj yapısı.
VAKBN: Operasyonel ve sermaye kârlılığı performansı sektörle uyumlu olmasına karşın, çarpan bazında sektöre kıyasla oldukça iskontolu olması.

Gedik Yatırım tarafından hazırlanan 2019 Strateji Raporu için tıklayın.

ÜCRETSİZ CANLI BORSA İÇİN HEMEN TIKLAYIN!..

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin