2019 Aralık Kantitatif Hisse Stratejisi / Tacirler Yatırım

Kantitatif Hisse Stratejisi 2.0
Aralık 2019 – Küçük hisseli harikalar kumpanyası

Raporu nasıl okumalıyız? – Hatırlanacağı üzere Haziran ayında yayınladığımız raporumuzda (burada) risk faktörü modellerinden nasıl hisse stratejisi oluşturulabileceğini, risk faktörlerinin ne anlama geldiklerini ve geçmiş dönem performanslarını irdelemiştik. Temmuz ayında ise ilk strateji sepetlerini yayınlamıştık. Son aylık raporda (burada) yayınladığımız Kantitatif Hisse Sepeti (KHS) Kasım döneminde BIST-30 endeksine göre +%11,8 ek getiri sağlarken, yüksek düzey risk sepeti +%7,5, orta düzey risk +%6,4, düşük düzey risk sepeti ise +%9,1 göreceli ek getiri sağladı. Düşük düzey risk sepeti beklendiği gibi piyasaya göre daha düşük düzeyde bir oynaklık gösterdiğini gözlemlemeye devam ettik. Yayımlanmaya başladıkları tarih olan Temmuz 2019’dan itibaren dönemsel KHS, BIST-30 endeksine göre +%22,3 getirirken, yüksek düzey risk sepeti +%27,0, orta düzey risk sepeti +%21,9, düşük düzey risk sepeti ise +%18,0 dönemsel ek getiri sağladı.

Aylık kantitatif strateji raporlarımızda 4 farklı strateji sepeti bulacaksınız: (1) Kantitatif Hisse Sepeti (KHS): tüm faktörler içerisinde en yüksek sinyali üreten hisseler ham bir şekilde toplanarak oluşturulur. Strateji oluşturulmadan sinyal başarısını değerlendirir. Bu sepette 10 adet eşit ağırlıklı (EA) hisse senedi bulacaksınız. (2) Düşük Düzey Risk Sepeti: en düşük oynaklığa sahip stratejiyi oluşturmak için optimizasyon yapılır, 20 adet EA hisse içermektedir. Risk iştahının düştüğü dönemlerde göreceli getirisinin artması beklenebilir. (3) Orta Düzey Risk Sepeti: riske göre ayarlanmış getiriyi azami seviyeye getirmek için optimizasyon yapılır (örneğin Sharpe rasyosunu maksimize etmek), 20 adet EA hisse içermektedir. Piyasanın yönü net belirlenemediği durumlarda piyasaya katılmak için kullanılabilir (4) Yüksek Düzey Risk Sepeti: strateji getirisini azami seviyeye getirmek için optimizasyon yapılır, 20 adet EA hisse içermektedir. Risk iştahının arttığı dönemlerde göreceli getirisinin artması beklenebilir.

Aylık sepet önerileri – Kantitatif sepetleri değerlendirirken, a) önerililerin göreceli uzun vadeli olarak görülmesini, b) bir sepet mantığıyla önerilerin birlikte alınıp/satılmalarını, c) riski azaltmak adına mevcut korunma yöntemlerinin kullanılması (örneğin vadeli kontratlar ile BIST30 endeksinin açığa satılması gibi), d) sepetler içinden tek hisse seçilecekse, temel ve teknik analiz yöntemlerinden destek alınmasını, e) olası kayıplar durumunda belirli bir stop-loss (örn. %5) stratejisinin de kullanılmasını öneririz.

Geleceğe yönelik beklentilerimiz – Yıl sonuna kadar momentum yukarı yönlü fiyatlamasının devam edeceğini ve küçük hisselerin göreceli performansının süreceğini öngörsek de kuvvetinin azalma ihtimalinin arttığını düşünüyoruz. Aralık ayı beklentilerimizi raporun devamında bulabilirsiniz.

Gelecek dönem beklentileri…

Araştırma bölümüzden gelen gelecek dönem beklentileri ve görüşlerini aşağıda bulabilirsiniz:

Küresel görünüm destekleyici, ancak …  Yeni yıla başlarken, küresel piyasalar uzun süredir devam eden ve önemli oynaklık sebebi olan ABD-Çin ticaret görüşmelerinde 1. Faz anlaşmayı geride bırakmış oldular. Söz konusu anlaşma bir süreliğine de olsa küresel risk iştahı açısından oldukça yapıcı bir görünümü beraberinde getirdi. Buna ek olarak “Goldilocks ekonomik görünüm” olarak tanımlayabileceğimiz, faizlerin uzun süre düşük kalacağı ve resesyon endişelerinin olmadığı bir resim özellikle gelişmekte olan ülke piyasaları için oldukça elverişli bir ortam sağlıyor. Bu çerçevede GoÜ ortalama CDS’lerine* bakıldığında Aralık ayı başından beri 210bps seviyesinden 180bps seviyesine gerilediğini, bu gidişata paralel olarak Türkiye 5y CDS’lerinde de neredeyse son bir senedir görülmeyen 300 baz puan seviyesinin altına iyileşme kaydedildiği takip edildi. Diğer taraftan gelecek sene boyunca ABD-Çin arasında ticaret görüşmelerinin devam etmesini ve oynaklık sebebi olmayı sürdürmesini bekliyoruz. Buna ek olarak özellikle Euro bölgesi kaynaklı ekonomik büyüme endişelerinin de yeniden gündeme gelmesini bekliyoruz. Bu çerçevede kısa vadede küresel görünüm destekleyici olurken, ilerleyen dönemde daha oynak bir zemine işaret edebilir.

Para Politikası Kurulu (PPK) bir süreliğine politika faizini sabit bırakabilir. PPK’nın bu ay gerçekleşen karar toplantısında, bir önceki toplantı karar notundaki, “Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir” söyleminde “büyük ölçüde” ifadesini düşürdüğü dikkat çekmişti. Bu çerçevede söz konusu revizyonun gelecek dönemde faiz indirimlerine ara verileceği mesajını verdiğini düşünüyoruz. Bir süredir Aralık toplantısındaki indirim sonrasında yıllık enflasyon tahmin patikamıza paralel olarak PPK’nın durabileceğini ve 2019 yılı boyunca gerçekleştirirken hızlı ve keskin faiz indirimlerinin ekonomideki etkilerini takip edeceğini düşündüğümüzü belirtiyoruz. Gelecek yılın ilk yarısında da yıllık enflasyonun iki haneli devam edebileceğini daha sonra kademeli olarak düşebileceğini öngörüyoruz. Bu çerçevede PPK’nın bir süre ara verdikten sonra indirimlere devam edebileceğini, gelecek sene her ay yapılacak PPK toplantıları paralelinde de, faiz indirimlerinin nispeten daha ölçülü olabileceğini düşünüyoruz. 2020 yılsonu politika faizi beklentimiz %10,5-11 seviyesinde. Gelecek ay PPK toplantısı 16 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Mevcut noktada bir hafta vadeli repo faizi olan politika faizinin %12 seviyesinden sabit bırakılmasını bekliyoruz. Ancak TCMB en son 2020 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası raporunda da açıkça belirttiği gibi “veri odaklı bir yaklaşım” ın daha ön planda olduğunu görüyoruz. Bu noktada 3 Ocak’ta açıklanacak olan enflasyon verileri de yakından takip edilecek. Dezenflasyon sürecinin beklenenden daha iyi bir patikaya işaret etmesi durumunda, tahminlerimiz öncesinde faiz indirimi ihtimallerini de göz ardı etmemek gerekir.

Yeni yıla başlarken Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da yüksek iç borç itfaları olacağı takip ediliyor. Hazine’nin Ocak, Şubat ve Mart ayları için sırasıyla 22 milyar TL, 25 milyar TL ve 28,2 milyar TL iç borç geri ödemeleri mevcut. Bunun öncesinde bulunduğumuz ay içerisinde ise önümüzdeki üç ay içerisinde vadesi gelecek senetlerin geri alımı suretiyle değişim ihalelerine başlanması planlanmakta. Bu çerçevede iç borç itfasının bir miktar daha uzun vadeye yayılması hedeflenmekte. Buna ek olarak Ocak ayı ile beraber TCMB kar transferinin Hazine kasasına girmesi bekleniyor. 2020 yılı içerisinde de yüklü bir kar transferi olması bekleniyor. Bu durum Hazine’nin kasasını da güçlendiren bir unsur olarak öne çıkabilir.

* Markit CDX Emerging Markets Index

Ekim ayının başından beri Borsa İstanbul çok kuvvetli performans sergiledi ve detaylarını incelediğimizde, küçük ölçekli şirketlerin ortalama getirisinin %36 olduğunu görüyoruz. BIST-100 ve banka endekslerinin getirileri ise, sırasıyla, %7 ve %5 olarak gerçekleşti. Küçük ölçekli şirketlerin gerçekleştirmiş olduğu yüksek getirinin altında iki sebep olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan birincisi, getiri arayan yerli yatırımcıların bu şirketlerde de pozisyonlarını arttırmaları, ikincisinin de Türkiye’nin risk algısındaki iyileşmedir. İleriye baktığımızda, daha önce belirtmiş olduğumuz ekonomiyle ilgili olumlu beklentilerimizi muhafaza ediyoruz ve bu beklentilere ışık tutacak gelişmelerin banka kredilerinde, otomotiv, beyaz eşya ve gayrimenkul sektörlerinde olduğunu görüyoruz.

2020 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin faaliyet sonuçlarında daha iyi bir performans olmasını ve güçlü kar büyümesinin gerçekleşmesini bekliyoruz. 2020 yılına ait özet beklentilerimizi iki bölümde inceleyebiliriz. İlk olarak, bankacılık sektörünün 2020 yılındaki performansının daha iyi olacağını bekliyoruz. Bu beklentimizin altında yatan üç ana neden ise şöyle özetleyebiliriz: 1) Kredi büyümesindeki hızlanma, 2) azalan TL fonlama maliyetleri (TL mevduat ve TL swap maliyetleri) sonucu swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında yaklaşık 40 baz puan artış, 3) Net risk maliyetlerinde normalleşme. 2020 yılının ilk yarısında takibe intikallerin artmasını ancak ikinci yarısında ise intikallerin yavaşlaması sonucu net kredi maliyetlerinde azalan bir trend olmasını bekliyoruz. Bunu belirtmekle beraber, 2020 yılının ortalama net risk maliyetlerinin 2019 yılına göre 50 baz puan daha düşük gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Bu beklentiler sonucu bankacılık sektörü net karlılığında ve özsermaye karlılıklarında ciddi artışlar olmasını bekliyoruz. Halihazırda, BIST Bankacılık Endeksinin (XBANK) 2020T PD/DD çarpanı 0,55 olup, 2020T F/K çarpanı ise 4,3’dür. İkinci olarak ise, sanayi ve hizmet sektörü şirketlerinin net karlar büyümesinin kuvvetli olacağını düşünüyoruz. Bu beklentimizin altında yatan iki sebepten birincisi iyileşen yurtiçi talep koşullarına bağlı olarak iş hacimlerinin artması ve buna bağlı şirketlerin ölçek ekonomisinde istifade etmesiyle beraber faaliyet karlılığının artması olup, ikinci sebep ise, düşen kredi faiz oranlarına ve Türk Lirasındaki stabil seyre bağlı olarak, şirketlerin net finansman giderlerinde gerileme olması ve bu durumun net kar artışını desteklemesidir.

Halihazırda, BIST-100 endeksi 12 ay ileri F/K çarpanı olarak 6,2’den işlem görmekte olup, son üç yıldaki ortalama çarpana göre %39 iskontolu işlem görmektedir.

Diğer yandan, MSCI GOÜ endeksinin 12 ay ileri F/K çarpanına göre ise %50 iskontolu işlem görmektedir. Türkiye’ye yönelik risk algısındaki normalleşme ve güçlü net kar artışı beklentisi Borsa Istanbul’un daha yüksek değerleme çarpanlarından işlem görmesini sağlayacak ana unsurlar olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra, küçük piyasa değerine sahip şirketlerin çok güçlü performansından sonra yatırımcıların odaklarını bankacılık sektörü ile tüketici odaklı sektörlere yönelteceklerini bekliyoruz.

Kantitatif Hisse Sepeti (KHS) Özet Verileri

KHS tüm faktörler içerisinde en yüksek sinyali üreten hisseler ham bir şekilde toplanarak oluşturuldu. Bu sepette 10 adet eşit ağırlıklı hisse senedi bulacaksınız. Bu stratejide piyasa yönüyle, risk beklentileri ve makro göstergeler açısından herhangi bir yön tahmini ve varsayım bulunmamaktadır. Bu sepet daha çok faktör modellerinin başarısını ölçmek adına bir gösterge niteliğinde görülebilir.

Rapor için tıklayın.
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin