2019 1. Çeyreğinde Gerçekleşen Kur Hareketlerinin Şirketlere Olası Etkileri

2019 yılının birinci çeyreğinde (Ocak – Şubat – Mart) Türk Lirası üzerindeki baskı artış kaydederken TL değer kaybetti.

Türk Lirası’nda gözlenen değer kayıplarının 2019/1Ç finansallarına olası etkisi çalışmamızda hesaplanmıştır. Değerlendirme şirketlerin 2018/12 dönemi finansal sonuçlarındaki döviz pozisyonlarının korunduğu varsayımı altında yapılmıştır. Bu nedenle 2019 yılının Ocak – Şubat – Mart dönemi içerisinde döviz pozisyonlarındaki olası değişimler bu hesaplamada yer almamaktadır. Bir hissenin ya da sektörün cazip olup olmadığı konusunda döviz varlık/yükümlülük pozisyonlarına bakarak bir tercih yapılması tek başına yeterli olmamaktadır. Şirketlerin finansal sonuçlarında yer alan kur etkisi tablosu şirketin yabancı para varlık ve yükümlülüklerine göre hazırlanmaktadır. Hesaplanan olası kur etkisinde esas faaliyet dışı kur gelir/giderleri dikkate alınmaktadır. Şirketin esas faaliyetleri sonucunda oluşabilecek kur gelir/giderleri hesaplamanın içinde yer almamaktadır. Örneğin şirketin Euro üzerinden yükümlülüklerinin bulunması durumunda Euro’daki değer kazançları şirketin finansallarını olumsuz etkileyebilecek ve bu etki finansman gelir/gider dengesi kaleminde görülecektir. Ancak aynı zamanda şirketin satış gelirlerinin Euro ağırlıklı olması bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırabilecek ve hatta kur etkisi projeksiyonunda sunulanın aksine şirket kârlılık rakamlarını olumlu etkileyebilecektir. Bu sebeple yalnızca olası kur etkisine göre bir şirkete yatırım kararı verilmemelidir.

Kur Tarafındaki Değişimler

· 31 Aralık 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında Türk Lirası karşısında Dolar %5,02; Euro %2,25; İngiliz Sterlini %7,23 ve Japon Yeni %4,14 oranında değer kazanmıştır.

· Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısında değişiminin yanında Euro/Dolar, Dolar/Japon Yeni gibi önemli paritelere de bakmak gerekmektedir. 31 Aralık 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında Dolar; Euro karşısında %2,12 oranında; Japon Yeni karşısında %1,13 oranında değer kazanmıştır.

· Fonksiyonel para birimi Türk Lirası olan şirketler için olası etki hesaplanırken yukarıda yazılan ve aşağıdaki tabloda gösterilen kur değişimleri dikkate alınmıştır.

· 2019 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğin aksine TL’nin Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak Euro ve Dolar yükümlülüğü olan şirketler olumsuz etkilenirken, Euro ve Dolar varlığı olan şirketler olumlu etkilenmektedir.

Fonksiyonel Para Birimi Türk Lirası Olan BIST-100 Şirketleri

Esas Faaliyet Dışı Gelir Gider Kaleminde Kur Değişimlerinden Olumsuz Etkilenmesi Beklenen BIST-100 Şirketleri

Esas Faaliyet Dışı Gelir Gider Kaleminde Kur Değişimlerinden Olumlu Etkilenmesi Beklenen BIST-100 Şirketleri

* ile gösterilen şirketlere ilişkin açıklamalar en alt sayfada yer alan “Tablolara İlişkin Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.

Fonksiyonel para birimi farklı olan BIST-100 şirketlerinin olası kur etkileri aşağıdaki sayfada yer almaktadır.

Fonksiyonel Para Birimi Farklı Olan BIST-100 Şirketleri

Fonksiyonel para birimi Türk Lirası dışında yabancı bir para birimi olan şirketler aşağı gösterilmiştir. TL’de değer kayıplarının gözlendiği 31 Aralık 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında Türk Lirası cinsinden yükümlülükleri bulunan şirketlerin kur farkı geliri yazabileceği hesaplanırken, Türk Lirası cinsinden varlığı bulunan şirketlerde hesaplanan kur etkisi olumsuz olmaktadır. Fonksiyonel para birimine bağlı olarak aşağıdaki tabloda verilen kur değişimlerine bağlı olarak hesaplama yapılmıştır.

Hesaplanan Kur Etkileri:

Tablolara İlişkin Açıklamalar

· Yapılan çalışmada BIST-100 şirketlerinin olası kur etkileri hesaplanmaya çalışılmıştır. BIST-100 şirketleri için yapılan çalışmada bankalara ve spor şirketlerine yer verilmemiştir. Tabloda yer alan fonksiyonel para birimi; şirket tarafından faaliyetleri üzerinde önemli derecede etkili olan para biriminin geçerli para birimi olarak kabul edildiği anlamına gelmektedir.

· Tabloda yer alan Yabancı Para Net Pozisyonu, Net Döviz Varlıklarından Net Döviz Yükümlülüğünün çıkarılması sonucunda bulunan değerden Türev Araçlar Pozisyonu nedeni ile farklılık gösterebilmektedir. Net Döviz Pozisyonu hesaplanırken şirketlerin Türev Araçlar Pozisyonları da dikkate alınmıştır. Olası etki hesaplanırken, şirketlerin fonksiyonel para birimleri ve türev araç pozisyonları dikkate alınmıştır. Ancak hedge amaçlı türev pozisyonlar ve detayı bilinmeyen diğer döviz pozisyonları nedeniyle kur değişimlerinin hesaplanan etkisi farklılık gösterebilecektir.

· Tabloda net yabancı para pozisyonu ve parasal kalemler net yabancı para pozisyonu ayrı ayrı iki sütun halinde paylaşılmıştır. Parasal olmayan kalemler ve alınan/verilen avanslar kaynaklı iki kalem arasında önemli farklılıklar bulunabilmektedir. Farklılığın şirketin esas faaliyetlerinden kaynaklı olmasına bağlı olarak şirketlerin ileriye yönelik kur etkisi projeksiyonu net yabancı para pozisyonu veya parasal kalemler net yabancı para pozisyonuna göre sunulmakta olup bu durum şirketten şirkete farklılık göstermektedir.

· Net yabancı para pozisyonu pozitif/negatif olmasına karşın parasal kalemler net yabancı para pozisyonunun negatif/pozitif olmasına bağlı olarak beklenen kur etkisi değişim gösterebilmektedir. Şirketlerin sunmuş oldukları kur projeksiyonuna bağlı olarak olası kur etkisi hesaplanmış ve kur etkisi projeksiyonun doğruluğuna ilişkin özel bir çalışma yapılmamıştır.

· BIST-100 şirketleri fonksiyonel para birimlerine göre gruplandırılmıştır. Fonksiyonel para birimi Türk Lirası olanlar kendi içinde pozitif ve negatif kur etkisi olarak ikiye ayrılırken fonksiyonel para birimi Türk Lirası dışında farklı bir para birimi olan şirketler ayrıca gösterilmiştir.

· Tablolardaki sıralama Olası Etki / Piyasa Değeri sütununa göre yapılmıştır.

· Kardemir’in paylaşılan döviz açık pozisyonu ve olası kur etkisi Kardemir Grubu için hesaplanmıştır.

· Emlak Konut’un döviz kurlarındaki değişimin olası etkilerine dair bir projeksiyon paylaşmamasından ötürü olası kur etkisi hesaplanamamıştır.

· MAVI’nin finansal sonuç dönemi farklılık arz ettiğinden MAVI hissesinin olası kur etkisine yer verilmemiştir.

· Holdinglerin özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kalemi altında izlenen iştiraklerin döviz pozisyonları dikkate alınmalıdır. Kur hareketlerine bağlı iştiraklerde oluşan kur etkisi holdinglerin finansal sonuçları üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin Alarko Holding’in yabancı para varlığı bulunurken TL’nin değer kaybettiği 2019/1Ç’te faaliyet dışı finansman gelirlerinde olumlu bir kur etkisi yazması beklenirken, Alarko Holding’in özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları altında yer alan iştiraklerinin açık döviz pozisyonunun bulunmasından ve kurlardaki yükselişten olumsuz etkilenmesinden dolayı özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaleminde oluşan gider şirketin finansal sonuçlarını baskılayabilecektir. Şirkete ilişkin kur etkisini değerlendirirken iştirakleri kaynaklı etkiyi de göz önünde bulundurmak yararlı olacaktır.

· SAHOL’de 31 Aralık 2018 itibarıyla konsolide net dönem karına etkisi olan net yabancı para varlık pozisyonu Akbank ve PhilsaPhilip Morrissa hariç olmak üzere (uzun) 1.675.565 TL’dir. TUPRS’da 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla doğal hedge sonrası 57.344 bin TL net yabancı para fazlası (31 Aralık 2017 – 523.196 bin TL net yabancı para fazlası) bulunmaktadır. KCHOL için hesaplanan etki Tüpraş, Entek, Arçelik ve Otokoç’un riskten korunma aracı olarak tanımlanan kredilerinden kaynaklı olarak farklılık arz edebilir.

Rapor için tıklayın.
Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN