2018’de Türkiye Ekonomisi Ne Kadar Büyür?

GSYH: 2017’de ne oldu, 2018’de ne bekliyoruz?

2017’de ne oldu, 2018’de ne bekliyoruz?

• 2017 yılı Türkiye büyüme performansı açısından küresel çapta dikkat çekici gelişmelere sahne oldu.
• 2016 yılında yaşanan olumsuzlukların izini silmek adına atılan teşvik adımlarının etkisiyle ilk üç çeyrekte ortalama GSYH performansı yüzde 7.3 seviyesinde gerçekleşti.
• Üçüncü çeyrekte baz etkisinin de katkısıyla zincirlenmiş hacim endeksindeki değişim yüzde 11.1 ile çift hanede gerçekleşirken, dört ana sektörün tamamında pozitif yönde gelişme gözlendi.
• Yılın dokuz aylık döneminde sanayide büyüme hızı ortalama yüzde 9.6 olurken, imalat sanayi değişimi ise benzer hesaplama ile yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti.
• Büyümenin belirgin şekilde hızlanmasında vergi indirimleri ve Kredi Garanti Fonu (KGF)’nin kullanımı etkili olurken, 2018 büyümesinde bir miktar yavaşlama olması beklentisi ile yüzde 4.2 seviyesini öngörmekteyiz.
• Büyümenin itici motoru olarak tüketim tarafındaki gelişmelerin devam etmesini beklerken, net ihracatın katkısında bir miktar azalış beklemekteyiz.

GSYH: Yatırımlardaki toparlanma takip edilecek

Yatırımlardaki toparlanma takip edilecek

• TÜİK tarafından açıklanan üçüncü çeyrek büyümesinde gelecek dönemlere dair umut vermesi açısından en dikkat çekici detay, uzun bir süredir tartışma konusu olan yatırımlardaki gerilemenin sona ermesi ve artış göstermesi oldu.
• Makine ve teçhizat yatırımlarında zincirlenmiş hacim endeksine göre değişim yüzde 15.3 olurken, 2016 yılının ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez pozitif bölgede performans takip edilmiş oldu.
• Yıl genelinde inşaat sektörü yatırımları olumlu seyrederken, gerek krediler kanalı, gerekse vergiler ile sağlanan teşvik alanı söz konusu harekette etkili oldu.

GSYH: Emsallerimizin üzerinde performans

Büyüme hızı korunabilir mi?

• Üçüncü çeyrek itibarıyla takip ettiğimiz seçilmiş gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ortalama GSYH performansı yüzde 2.81 olurken, Türkiye ekonomisinin gruptan ayrışması 8.25 yüzde puan pozitif yönde gerçekleşti.
• Hindistan ve Endonezya hariç yapılan grup ortalaması hesabında ise söz konusu rakam yüzde 1.38’e gerilemekte.
• Küresel çapta gerçekleşen büyüme hareketinin gerisinde kalınmamış olması her ne kadar olumlu bir şekilde yorumlansa da sürdürülebilirlik ve beraberinde getirdiği enflasyon ve ödemeler dengesi tartışmalarını da gündeme taşıdı.
• 2018 yılı içerisinde 2017’de görülen büyüme performansına ne ölçekte ulaşılabileceği ve bu yönde sergilenecek çabalar yakından takip edilecek.

Rapor için tıklayın.
Denizbank / Deniz Yatırım Araştırma