2018 büyümesi enflasyon ve kura bağlı

Kerem Alkin – 13.12.2017

2017’yi, uluslararası ekonomi kuruluşlarının ve yabancı finans kurumlarının yılın başında Türkiye ekonomisine yönelik raporlarında belirttikleri büyüme öngörülerinin 2-2.5 katı bir seviyede kapatacağız. Büyümede uluslararası ölçekte yakalanan bu başarının en önemli sacayaklarından birisini, Hükümet’in reel kesimin güvenini yüksek tutacak tedbirleri alabilmiş olması oluşturmakta. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin hemen öncesinde, 110 puana yakın bir seviyede hareket eden reel kesim güven endeksi, darbe girişimi ile birlikte 97 puana kadar gerilemişti. Başta Kredi Garanti Fonu olmak üzere, Ekonomi Yönetimi’nin devreye aldığı tedbir ve imkânlar, reel kesim güven endeksini bu yılın şubat ayından kasıma 106 puan ile 112 puan aralığında bir seviyeye getirdi ve gelecek 3 aya yönelik üretim, yurtiçi ve ihracat sipariş beklentilerinin de yine 100 puanın üzerinde yüksek seyretmesi, 2017’nin son çeyreği için de, 2018’in ilk çeyreği için de, büyüme konusunda pozitif olmamızı gerektiriyor.

3. çeyrekteki rekor büyüme oranının bir tarafında, hane halkı tüketim harcamaları ile halkımızın ekonomiye sahip çıkması yer alıyor ise, diğer tarafında, son 1 yılda yüzde 10’un üzerinde bir artış başarısı ortaya koyarak, yıllık ihracatı 155 milyar doların üzerine taşımayı başarmış Türk ihracatçısının ve reel sektörde bilhassa makine ve teçhizat yatırımlarındaki canlanmanın pozitif etkisi göz ardı edilmemeli.

Devamı için TIKLAYINIZ!