9 Şirketin 2017/2. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (18.08.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 9 Şirketin 2017/2. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Aksa Enerji (AKSEN, Negatif): Aksa Enerji 2017 yılının ikinci çeyreğinde 4,7mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiş ve piyasa beklentisi olan 50mn TL’lik karın aksi yönde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 21mn TL’lik ana ortaklık zararına göre Şirket zararını düşürmüştür. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %51,8 oranında artan Şirket’in brüt karı ise, satış maliyetlerindeki yüksek artışın etkisiyle  %27,9 oranında azalarak 52mn TL olarak gerçekleşmiştir.  Buna ilaveten operasyonel giderler de 7,9mn TL’den 18,2mn TL’ye yükselmiş ve böylece faaliyet karı da %42,4 oranında daralarak 35,3mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan Şirket, 2Ç2016’daki 2,3mn TL’lik yatırım faaliyetlerinden giderlere karşın 2Ç2017’de 57,2mn TL gelir kaydetmiş ve buna bağlı olarak finansman öncesi faaliyet karı 92,5mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artmıştır. Finansman tarafında ise finansman gideri 73,4mn TL’den 91,5mn TL’ye yükselmiş ve kaydedilen vergi gelirinin de katkısıyla dönem karı 4,6mn TL olmuştur. Bu kardan kontrol gücü olmayan paylara 9,3mn TL ayrılması sonrası Şirket’in 4,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur.   İkinci çeyrekteki zarar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk yarı ana ortaklık net dönem zararı 87,8mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen yılın aynı döneminde zarar 10,3mn TL idi.

Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Anadolu Cam’ın 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 71mn TL olmuştur. Beklenti 50mn TL yönündeydi. Geçen yılın ilk çeyreğinde satılmaya hazır finansal varlık satış karının 77,6mn TL’lik desteğiyle 129,3mn TL ana ortaklık karı elde edilmişti. Şirket’in brüt karı 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %25,3 oranında artarak 145,8mn TL’ye ulaşmasına karşın yukarıda belirttiğimiz gibi yatırım faaliyetlerindeki gelirlerin yanı sıra 2Ç2016’da kaydedilen 26,1mn TL’lik finansman gelirine karşın 2Ç2017’de 43,7mn TL finansman gideri kaydedilmesi karı baskılamıştır. Diğer yandan, şirket 31,8mn TL’lik iş ortaklığı satış karına bağlı olarak yatırım faaliyetlerinden net 27,7mn TL gelir kaydetmiş ve bu durum karı desteklemiştir. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 111,7mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 382,7mn TL ana ortaklık karının altında kalmıştır.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 41,5mn TL ile piyasa beklentisi olan 41,6mn TL’ye paralel gerçekleşmiş ve nötr bir görüntü çizmiştir. Geçen sene aynı dönemde net kar 65,8mn TL idi. Şirketin karının azalmasının temel sebebi finansman giderlerindeki artış ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylardaki gerilemedir. Doğuş Otomotiv’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,74 oranında artarak 3.130,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti de %0,72 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %0,9 artarak 305,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise değişmeyerek %9,7’yi göstermiştir. Doğuş Otomotiv’in operasyonel giderleri aynı dönemde %0,7 oranında azalmış ve 207,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 3,9mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 93,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 94,3mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 12mn TL gelir kaydeden şirketin (2Ç2016’da 11,2mn TL idi) finansman öncesi karı 131mn TL olmuştur. Finansman tarafında 86,8mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 44,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 41,7mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 41,5mn TL’dir. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,3 oranında azalarak 69,7mn TL’ye gerilemiştir.

Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif): Holding’in 2017 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,4 oranında artarak 1.417,1mn TL’ye piyasa beklentisi olan 1.251mn TL’yi de aşarak iyi bir görüntü sergilemiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding’in ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 2.541,6mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,2 oranında artış kaydetmiştir.

Netaş (NETAS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı geçe seneye göre %21,8 artarak 6,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin karının artmasının temel sebebi ciro artışı ve ertelenmiş vergi geliridir. Netaş’ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,9 oranında artarak 325,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti de %32,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %18,8 artarak 34,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,1 puan düşüşle %10,7’yi göstermiştir. Netaş’ın operasyonel giderleri aynı dönemde %26,1 oranında artmış ve 21,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 1,9mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 15,1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 12,4mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 234bin TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 15,3mn TL olmuştur. Finansman tarafında 14mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 1,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 5,3mn TL’lik vergi geliri sebebiyle, net dönem karı da 6,6mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %102 oranında artarak 7,4mn TL’ye yükselmiştir.

Sabancı Holding (SAHOL, Öneri “AL”, Nötr): Sabancı Holding’in 2017 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 oranında artarak 790,24mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 788mn TL’ye, hem de piyasa beklentisi olan 784mn TL’ye paralel gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding’in ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 1.459,6mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,9’luk artış kaydetmiştir.

Soda Sanayi (SODA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 oranında artarak 115,8mn TL’ye yükselmiştir.  Beklenti 114mn TL yönündeydi. Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %20,1 oranında artarak 172,3mn TL olmuştur. Döviz fazlası bulunan Şirket’in kurdaki stabil görüntüye istinaden net finansal gelirleri 16,6mn TL azalmıştır. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,4 oranında artarak 283,6mn TL olmuştur.

Trakya Cam (TRKCM, Pozitif): Trakya Cam’ın 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 147,4mn TL olmuştur. Beklenti 115mn TL yönündeydi. Geçen yılın ilk çeyreğinde satılmaya hazır finansal varlık satışından elde ettiği gelirle 321,3mn TL ana ortaklık karı açıklanmıştı. Şirket’in brüt karı 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %66 oranında artarak 352mn TL’ye ulaşmasına karşın genel yönetim ve pazarlama giderindeki toplam 47,3mn TL’lik artış ve yatırım faaliyetlerindeki gelirlerin 285,8mn TL düşmesi karı baskılamıştır. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde satılmaya hazır finansal varlık satışından 284,2mn TL gelir elde etmişti. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,1 oranında azalarak 262,2mn TL olmuştur.

Kront Telekom (KRONT, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,4 oranında azalarak 245bin TL’ye gerilemiştir. Kardaki gerilemenin sebebi esas faaliyetlerden 795bin TL’lik diğer gider yazılması olmuştur. Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %85,3 oranında artarak 3,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı 216bin TL, vergi öncesi zarar 116bin TL’yi göstermiştir. 361bin TL’lik ertelenmiş vergi geliri sonrası net kar 245bin TL’ye ulaşmıştır. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,1 oranında artarak 760bin TL olmuştur.

Raporun tamamı için tıklayın.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN