2016 Ekim Hisse Önerileri / Şeker Yatırım

Şeker Yatırım 2016 Ekim Aylık Hisse Önerileri:

Şeker Yatırım Ekim için 7 hisse önerdi…

seker-yatirim-ekim-2016-hisse-onerileri

MİGROS (MGROS)

Çok formatlı mağazacılık ile gıda perakendeciliği sektörünün önemli bir oyuncusu olan Şirket, müşteriye yakınlık avantajı ve yüksek büyüme potansiyeli sunan indirim mağazacılığı segmentinde Migros-Jet markasıyla büyürken Macro mağazalarının ithal ürün portföyü ve bu portföye uygun konumlandırılan mağazaları sayesinde yüksek kârlılıkta satış yapabilmektedir. Şirket’in mağaza sayısı Ağustos 2016 itibarı ile yurt içinde 1.529 ve yurt dışında 39 olmak üzere toplam 1.568 seviyesine yükselmiştir (2015 sonu 1.410). Migros 2Ç16 itibariyle net satış gelirlerini %16.2 artışla 2,7 milyar TL seviyesine yükseltirken, artan kur farkı giderine bağlı olarak 25 mn TL net zarar ile tamamlamıştır. Şirket’in 2016 yılında net satış gelirleri ve FAVÖK marjının sırasıyla 10,7 milyar TL ve %5.5 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Buna ilaveten, Anadolu Endüstri Holding (AEH), MH Perakendecilik A.Ş.’nin %80,5’ini alarak Migros’un tamamı için %40,25 ile özel sermaye şirketi BC Partners ile eşit paya sahip olmuştu. AEH’nin 1 Mayıs-31 Ekim 2017 tarihleri arasında kullanabileceği ek “satın alma opsiyonu” bulunmaktadır. Buna göre, Anadolu Endüstri Holding MH Perakendecilik A.Ş.’deki % 19,5’lik hisseyi de alabilir. BC Partners’ın ortalama yatırım süresinin 4,5 yıl olduğunu ve yerli yatırımcı olarak AEH’nin Migros’un yönetimini kısa vadeli kâr ve çıkış stratejisiyle hareket eden bir özel sermaye fonuyla paylaşmak yerine, Migros’un uzun vadeli hedeflerine yatırım yapmak isteyeceğini ve bunun için kontrolü almak isteyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca, şirket 10 Haziran 2016 tarihinde Kipa hisselerinin %95.50’sini 302.2 mn TL bedel ile alım sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Şirket ayrıca, alımın kredi ile finanse edileceğini ve SPK’ya Pay Alım Teklifi (çağrı) muhafiyeti için başvurulacağını açıkladı. Kısa vade de bu alımın hisse üzerinde baskı oluştursa da orta ve uzun vadede olumlu olacağını düşünüyoruz. Bu beklentiler ile Şirket için “AL” tavsiyemizi ve 24,50 TL

TÜPRAŞ (TUPRS)

Tüpraş için, sırasıyla %70 ve %30 ağırlıklar ile kullandığımız İNA ve yurt dışı eşlenikleri piyasa çarpanları analizlerine göre, hisse başına 70.00 TL hedef değere ulaşmaktayız. Tüpraş, çok çeşitli ham petrol kaynaklarına yakın bir konumdadır ve farklı türleri işleyebilme kapasitesine sahiptir. Şirket, 11 mn ton/yıl üretim kapasitesi ve Türkiye pazarında yaklaşık olarak %50’nin üzerindeki pazar payı ile dominant bir pozisyona sahiptir. Tüpraş, 2014 yılında Fuel Oil Dönüşüm Projesi’ni (RUP) tamamlamıştır; tesis, Mayıs 2015’te tam kapasite ile devreye almıştır. Böylelikle, görece olarak daha yüksek kaliteli, ve katma değeri yüksek ürün üretimine başlamıştır. Tüpraş’ın net rafineri marjı, 1Ç16’da, dünyadaki yüksek stok seviyeleri ve kapasite fazlalığı nedeniyle orta distilat ürünlerin marjlarındaki gerileme, ve RUP ünitesinde meydana gelen yangın ile düşük kapasite kullanımı gerçekleşmiş olması ile, önceki yılın aynı dönemine göre %40 azalarak US$2.81/bbl olarak gerçekleşmiştir. 2Ç16’da da, mevsimselliğin etkisiyle 1Ç16’ya kıyasla olumlu bir trend gözlemlenebilmiş olmasına rağmen, Çin’deki üretim ve tüm dünyadaki KKO artışı, ve doğal afetler, terör olayları ve jeopolitik istikrarsızlıklar nedeniyle gerileyen talep ile rafineri marjları önceki yıla kıyasla zayıf seyrini sürdürmüştür. Fiyatlar, bu dönemde geçtiğimiz yılın aynı döneminin altında seyretmiş, böylelikle Tüpraş’ın 2Ç16 satış gelirleri, yıllık %20.3 azalışla 8.5mlyr TL olarak gerçekleşmiştir. Med Complex, orta distilat ürünlerin marjlarındaki düşüşün etkisiyle, Tüpraş’ın 2Ç16 FAVÖK marjı yıllık 2.7 y.p. gerileyerek (çeyreklik 1.0 y.p. artış) hesaplamalarımıza göre %7.5 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Tüpraş’ın stok etkisinden arındırılmış net rafineri marjı 2Ç16’da önceki yılın aynı döneminin %38.0 altında, US$ 4.31/bbl olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş hisseleri, tahminlerimize göre yurt dışı eşleniklerinin 2016T FD/FAVÖK çarpanlarına kıyasla yaklaşık olarak %14 iskontolu işlem görmektedirler. Şirket hisseleri, YBB %11.1 oranında gerileyerek BIST100 endeksinin %16.6 altında performans göstermişlerdir. 1Ç16 ve 2Ç16’da rafineri marjlarının düşük seyretmesi, yapısal olmayan nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, yılın ikinci yarısında rafinaj şartlarında, mevsimselliğin de olumlu etkisiyle, yılın ilk yarısına kıyasla bir düzeltme/iyileşme beklenmektedir. RUP ünitesinin olumlu etkisinin de önümüzdeki dönemlerde gözlemlenebilmesini beklemekteyiz. Hedef değerimiz, Şirket hisseleri için %23 civarında yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Tüpraş için ‘AL’ önerimizi sürdürmekteyiz.

PETKİM (PETKM)

Petrokimya endüstrisinde yükseliş döneminin kısa-orta vadede devam edebileceğini düşünmekteyiz. Petkim’in Star Rafinerisi’nden hisse alacak olması ve burada yaratılacak sinerji beklentisi, ve yeni projeleri ile net kârının etilen-nafta fiyat farkına olan hassasiyetini dengeleyebilecek olmasının Şirket hisseleri performansı için önemli katalizörler olduklarını düşünmekteyiz. Bunların yanında, Şirket’in operasyonel performansı, yılın ilk yarısında, beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Petkim için 4,80 TL olarak belirlemiş olduğumuz hedef fiyatımızı ve “AL” önerimizi korumaktayız. Türkiye’nin en büyük petrokimya tesisi olan Petkim, 2Ç16’da satış hacmini 462bin tona yükseltmiştir; bu dönemde Şirket’in KKO’nı hesaplamalarımıza göre %96.5 olarak gerçekleşmiştir (2Ç15: %88.0). Şirket’in satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre TL bazında %2.6 artarak 1,176mn TL olarak gerçekleşmiştir. Petkim’in brüt kar marjında, 1Ç16’daki yıllık 10.2 y.p. yükselişten sonra, 2Ç16’da da yıllık 4.5 y.p. dikkat çekici bir artış gerçekleşmiştir. Şirket’in bu dönemdeki FAVÖK marjı, önceki yılın aynı dönemine göre 3.6 y.p. yükselerek, hesaplamalarımıza göre % 20.9 olarak gerçekleşmiştir. Petkim, 2Ç16’da böylelikle, piyasa ortalama beklentisi olan 195mn TL’nin hayli üzerinde, önceki yılın aynı dönemine göre %24.5 ve bir önceki döneme göre %33.7 artışla 245mn TL tutarında FAVÖK elde etmiştir. Şirket, bu dönemde 18.2mn TL tutarında net diğer faaliyet geliri (2Ç15: 7.1mn TL) ve 25.5mn TL tutarında net finansal gelir (2Ç15: 3.7mn TL) kaydetmiştir. Böylelikle Petkim’in 2Ç16 net karı, yıllık bazda %27.1, çeyreklik bazda da %54.9 artışla 227mn TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar rakamı, Şirket’in operasyonel karlılığının beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle, ve net diğer faaliyet gelirleri ve finansal gelirlerindeki yükselişler ile, piyasa ortalama beklentisi olan 153mn TL’nin hayli üzerinde gerçekleşmiştir.

TRAKYA CAM (TRKCM)

Doğalgaz indirimi ve devamında elektrik maliyetlerinde oluşabilecek iyileştirme neticesinde girdi maliyetleri azalacak olan diğer sektör şirketleri gibi Trakya Cam da söz konusu gelişmelerden pozitif olarak etkilenecektir. Tüm bu gelişmeler ışığında TRKCM için pay başına 3.00 TL olan hedef fiyatımızı ve ‘AL’ önerimizi koruyoruz. Eylül ayı sonunda Enerji ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak; doğalgazda 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %10 oranında indirim uygulanacağını duyurmuştu. Söz Konusu doğalgaz indirimi, enerji giderlerinin üretim maliyetlerinde payı büyük olan cam sektörü şirketlerine de olumlu yansıyarak üretim maliyetlerinin azalmasına ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bakan Albayrak, ayrıca elektrikte herhangi bir zam öngörülmediğini, aksine elektrik maliyetlerinde düşüş olmasının muhtemel olduğunu belirtti. Her ne kadar indirim kararının açıklanması TRKCM performansı üzerine direkt olarak etkisini göstermese de, enerji maliyetlerindeki düşüş nedeniyle oluşan tüm finansal etkilerin son çeyrek mali tablolarına olumlu olarak yansıyacağını söyleyebiliriz. Trakya Cam 2Ç16’da 321,3mn TL net kar elde etti. Net kar rakamının artışında şirketin iştirak payları satışından gelir kaydetmesi etkili olmuştur. İkinci çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y16’da kümüle net kar rakamı 386,1mn TL seviyesine ulaşmış oldu. Şirket ikinci çeyrekte 723,1mn TL satış geliri elde etti, bu yıllık bazda %37,7 artışa işaret etmektedir. FAVÖK tarafına baktığımızda şirket 2Ç16’da 119,4mn TL FAVÖK elde ederken, FAVÖK marjı da yıllık bazda 2,7 puan artarak %16,5 olarak gerçekleşti. Şirket, 2Ç16’da 479,1bin ton temel cam üretimi gerçekleştirdi, geçen yılın aynı döneminde ise 400bin ton temel cam üretimi gerçekleştirilmişti (+%19,8 yıllık bazda). Şirketin, 2016 yıl sonunda 2,8mlr TL seviyesinde satış geliri, 420mn TL seviyesinde de FAVÖK elde edebileceğini tahmin ediyoruz. Doğalgazda uygulamaya giren % 10 oranında indirim ve devamında elektrikte gelebilecek bir iyileşme beklentisi ile TRKCM için 3,00 TL olan pay başına hedef fiyatımızı ve ‘AL’ önerimizi koruyoruz. Hedef fiyatımız 30 Ekim 2016 kapanışına göre %20,6 oranında yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Şirket payları 2016T F/K 4,91x ve 2016T FD/FAVÖK 6,98x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

ARÇELİK (ARCLK)

Arçelik için hisse başına 22.0 TL hedef fiyatımızı ve “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Arçelik, Türkiye’de lider bir beyaz eşya ve tüketici elektroniği üreticisidir. Şirket’in coğrafi erişimi oldukça geniştir; Arçelik’in Türkiye, Romanya, Rusya, Çin, Güney Afrika ve Tayland’da faaliyet gösteren 15 adet üretim fabrikası bulunmaktadır. Arçelik’in yurtdışı satışlardan elde ettiği gelirler, toplam satış gelirlerinin %58’ini oluşturmaktadır. Şirket’in satış gelirlerinin geri kalanı ise, elverişli bir demografik yapı ile 75mn nüfusa sahip olan iç pazardan elde edilmektedir. Arçelik’in, 2Ç16 sonuçları, satış gelirlerinde kuvvetli büyüme performansını ve işletme sermayesi yönetiminde gerçekleştirilen iyileşmeleri bu dönemde de sürdürdüğünü göstermiştir. Arçelik hisseleri, Şirket’in süreklilik gösteren kuvvetli operasyonel performansı ve işletme sermayesi yönetimi sonucunda, YBB % 54.3 oranında artış göstererek halihazırda BIST100 endeksinin %44.7 üzerinde performans göstermişlerdir. Yine de, i) Şirket’in Romanya’da beklenen yıllık 2mn çamaşır makinesi üretim kapasiteli yatırımı, ii) Pakistan’da, 2015 yılında US$221mn ciro ve US$45mn FAVÖK elde etmiş olan Dawlence şirketini satın alımı ile ilgili gelişmelerin, iii) Hükümet ve kural koyucu diğer otoritelerin iç talebi canlı tutmak amacı ile almakta olduğu önlemlerin, ve iv) Şirket’in işletme sermayesi yönetiminde sürdüreceği tedbirlerin hisse performansını desteklemesini, ve 2Y16’da da dayanıklı kılmasını beklemekteyiz. Arçelik’in 1Y16 satış gelirleri TL bazında %20 oranında artış göstermiş, ve Şirket’in işletme sermayesi/satışlar oranındaki iyileşme de devam ederek dönem sonunda %30.3’e gerilemiştir. Böylelikle Arçelik’in net borç/FAVÖK oranı 2Ç16 sonunda 1.5x’a gerilemiştir. Bu oranın yıl sonuna doğru planlanan Dawlence satın alımı ile artabileceğini, ancak yine de sağlıklı bir seviyede korunabileceğini tahmin etmekteyiz. Arçelik hisseleri halihazırda sırasıyla 2016T 9.6x ve 11.5x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedir; Şirket’in yurt dışı benzerleri ise, sırasıyla 2016T 9.1x ve 17.6x çarpanlar ile işlem görmektedirler.

GARANTİ BANKASI (GARAN)

Garanti Bankası için yüzde 15,5 sermaye maliyetine göre hesapladığımız hedef fiyatımız 10,26 TL olup hisse için AL önerisi veriyoruz. Garanti Bankası 2016 tahmini 0,9 F/DD ve yüzde 13 sermaye getirisi ile rakiplerine göre yüzde 38 primlidir. Ayrıca, 2016 tahmini 6,9 F/K oranı ile işlem gören hisse rakiplerine göre yüzde 22 primlidir. Rakiplerine göre primli işlem görmesine rağmen uzun vadeli sermaye getirisinin yüzde 18 seviyesinde korunacağını beklediğimiz Garanti Bankası’nın mevcut durumda değerlemesinin cazip olduğunu düşünmekteyiz. 2016 yılında Garanti Bankası’nın net karının yıldan yıla yüzde 26, 2017 yılında ise yüzde 22 artacağını beklemekteyiz. Bu açıdan, Garanti takip ettiğimiz bankalar içerisinde karlılık ivmesi yüksek olan bankalardan biridir. Aktif-pasif vade farkı rakiplerinin altında olan Garanti Bankası yükselen faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözükmektedir. 2016 yılında bankanın net faiz marjının yüzde 4,6 seviyesinde yatay kalacağını düşünmekteyiz. Garanti Bankası’nın fonlama tabanında kısa vadeli TL mevduatlar faiz getirili aktiflerin yüzde 22’sine (rakipler: ortalama yüzde 27) denk gelmekte olup bankayı faizlerdeki oynaklıklara karşı korumaktadır. Dolayısıyla, faizlerde yaşanacak yükselişlerden rakiplerine göre daha az etkilenecektir. Toplam kredilerinin yüzde 23’ünü oluşturan kısa vadeli yüksek getirili KOBİ kredileri 2016 yılında da marjların korunmasında büyük rol oynayacaktır. Garanti Bankası, yaklaşık 450 milyon TL serbest karşılık ve 775 milyon TL civarında emekli sandığı fazlası ile 2016 risklerine karşı rakiplerine göre korunaklıdır. Sermaye yeterliliği açısından da bankanın rakiplerine göre daha iyi durumda olduğunu düşünmekteyiz.

İŞ BANKASI (ISCTR)

İş Bankası için yüzde 15,5 sermaye maliyetine göre hesapladığımız hedef fiyatımız 5,98 TL olup hisse için AL önerimizi koruyoruz. İş Bankası, 2016 tahmini 0,5 F/DD ve yüzde 10,4 sermaye getirisi ile rakiplerine göre yüzde 24; 5,4 F/K oranıyla ise rakiplerine göre yüzde 8 iskontoludur. Bankanın net karında 3 yıllık bileşik yüzde 6 büyüme bekliyoruz. Uzun vadeli sermaye getirisinin yüzde 14 seviyesinde korunacağını beklediğimiz İş Bankası’nın mevcut durumda değerlemesinin rakiplerine göre cazip olduğunu düşünmekteyiz. 2016 yılında İş Bankası’nın net karının yıldan yıla yüzde 13 artacağını 2016 yılında ise yüzde 16 büyüme göstereceğini beklemekteyiz. Bu açıdan, İş Bankası takip ettiğimiz bankalar içerisinde karlılık ivmesinin yüksek olan bankalardan biridir. Aktif-pasif vade farkı rakiplerinin üzerinde olan İş Bankası düşen faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözükse bile kredi portföyünün yüzde 28’ini oluşturan KOBI kredileri sayesinde yükselen faiz ortamında marjlarını koruyabilmektedir. 2016 yılında bankanın net faiz marjının yüzde 4,2 seviyesinde oluşacağını ve 2016 yılında da bu seviyede yatay kalacağını düşünmekteyiz. İş Bankası yüzde 2,2 takipteki krediler oranı ile rakipleri içinde en iyi aktif kalitesine sahip bankalardan biridir. Biz, bu oranda 2016 yılında düşük bazdan dolayı 60 baz puanlık artış bekliyoruz. Bankanın yakın izlemedeki Grup 2 kredileri toplam kredilerinin yüzde 2,2’sine denk gelmekte olup rakip ortalaması olan yüzde 4,2’nin oldukça gerisindedir.

Raporun tamamı için tıklayın.

Önemli Uyarı:ParaBorsa.Net, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.

Finkafe'de Paylaş