19 Şirketin 2017/3. Çeyrek Bilanço Analizleri / Ziraat Yatırım – (31.10.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 19 Şirketin 2017/3. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı 21,2mn TL ile geçen yılın aynı çeyreğindeki 22,9mn TL’nin %7 altında gerçekleşmiştir. Genel teknik bölüm gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,2 oranında artarak 42,1mn TL’ye yükselmiştir. Yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı 85,8mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 17mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.

Brisa (BRISA, Pozitif): Brisa’nın 3Ç2017 net dönem karı 53mn TL’lik piyasa beklentisinin hafif altında 49,1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde 6,8mn TL net zarar kaydedilmişti. Brisa’nın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,3 oranında artarak 612,7mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %41 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %83 oranında artarak 166,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 4,8 puan artışla %27,1’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %12 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 6,4mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 92,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 8,6 puan artarak %15,1’e yükselmiştir. Finansman tarafında 41,7mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 50,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 49,1mn TL olmuştur. Net kat marjı %8 olarak hesaplanmaktadır. 3. çeyrek rakamlarıyla beraber şirketin 9 aylık net karı 75,7mn TL olmuştur. Geçen sene 9 aylık dönemdeki net kar 53,1mn TL idi.

Bolu Çimento (BOLUC, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç20172’deki net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında artarak 40,3mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti 36mn TL yönündeydi. Şirket’in brüt karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında artarak 58mn TL’ye yükselmiştir. Net kar ve brüt kar marjları 3Ç2017’de sırasıyla %27 ve %39 olmuştur. Söz konusu rakamlar geçen yılın aynı çeyreğinde sırasıyla %27 ve %42 idi. Son olarak, yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı ise bir yılın aynı dönemine göre %1 oranında gerileyerek 81,3mn TL olmuştur.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Emlak Konut GYO, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 440mn TL kar açıklamıştır. Bizim beklentimiz 400mn TL iken, piyasa beklentisi 521mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada satış gelirleri etkili olmuştur. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 894,2mn TL kar açıklamıştı. Diğer yandan, brüt kar 3Ç2017’de 625,6mn TL ile geçen yılın aynı çeyreğinde göre %36 oranında gerilemiştir. Net kar ve brüt kar marjları ise 3Ç2017’de sırasıyla %31 ve %44 olmuştur. Bu rakamlar geçen yılın aynı çeyreğinde sırasıyla %50 ve %54 idi. Son olarak, Emlak Konut GYO’nun yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise 1.065mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki kar rakamı 1.525mn TL idi.

Goodyear (GOODY, Negatif): Goodyear’ın 3Ç2017 net dönem zararı 1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki zarar 14mn TL idi. Goodyear’ın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,1 oranında artarak 492,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %64,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %33,1 oranında gerileyerek 36,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 9,1 puan düşüşle %7,5’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %0,6 oranında düşmüştür. Diğer faaliyetlerden de 3,7mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 6,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3,9 puan azalarak %1,3’e gerilemiştir. Finansman tarafında 5,6mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 822bin TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 1mn TL olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 3,3 kat artışla 62,4mn TL olmuştur.

İş Bankası (ISCTR, Öneri “EKLE”, Nötr): İş Bankası’nın net dönem karı 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,3 oranında azalarak 1.216mn TL’ye gerilemiş ancak, hem bizim beklentimiz olan 1.174mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.163mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada ticari zararın beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO, 3Ç2017’de 17,4mn TL kar açıklarken, net dönem karı bizim (18mn TL) ve piyasanın (16mn TL) beklentileri ile uyumlu gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 6,7mn TL kar elde edilmişti. Diğer yandan, brüt kar 3Ç2017’de bir önceki çeyreğe göre %2 oranında artarak 117,7mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı %71 ile bir önceki yılına aynı çeyreğindeki %54 oranının üzerinde gerçekleşmiştir. Net kar marjı da %10 ile bir önceki çeyrekteki %3’ün üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 181mn EUR, 540mn USD net yabancı para açık pozisyonu bulunurken, bu çeyrekte 117,5mn TL finansman gideri kaydedilmiştir. Son olarak, yılın dokuz ayında 114,3mn TL kar açıklayan Şirket’in geçen yılın aynı dönemindeki karı 315,7mn TL idi.

Teknosa (TKNSA, Pozitif): Teknosa’nın 3Ç2017 net dönem karı 8,6mn TL olmuş ve 2016 3. çeyrekteki 122,7mn TL’lik zararın tersi yönünde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi şirketin 7mn TL kar açıklaması yönündeydi. Teknosa’nın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,2 oranında artarak 882,2mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %15,8 oranında görece düşük bir artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %112,8 oranında artarak 159,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 7,4 puan artışla %18,1’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %1,7 oranında artmış ve karlılığı olumlu yönde desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden de 10,8mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 26,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı %3’ü göstermiştir. Finansman tarafında 15,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 8,6mn TL olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık ana ortaklık karı 17,7mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki zarar 170,8mn TL idi.

Vestel Elektronik (VESTL, Negatif): Vestel Elektronik 2017 yılının 3. çeyreğinde 57,1mn TL ana ortaklık zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 90mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri bir önceki yılın 3. çeyreğine göre %36,7 oranında artarak 3Ç2017’de 2.893mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %32,6 artışla 561,5mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 0,6 puan gerileyerek %19,4 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %38,5 olmuştur. Diğer faaliyetlerden 12,7mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Faaliyet karı 3Ç2016’ya göre %36,9 artarak 54,7mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı marjı değişmeyerek %1,9 olmuştur. Finansman tarafında 142,5mn TL’lik gider yazılması şirketin zarar açıklamasına sebep olmuştur. Şirket 3Ç2016’da finansmandan 63,9mn TL net gelir yazmıştı. 34,3mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 57,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 75,2mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 266,4mn TL idi.

Adel Kalemcilik (ADEL, Sınırlı Pozitif): Adel’in 3Ç2017 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,5 oranında artarak 8,9mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. 3.çeyrekte satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,9 oranında artan şirketin brüt karı ise satış maliyetlerindeki görece yüksek artışın etkisiyle %17,8 oranında artmış ve 36,2mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karındaki artış da brüt kara paralel %16 seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan finansman giderleri ise %3,4’lük bir artışla 7,6mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in dokuz aylık karı 43mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,2’lik artış kaydetmiştir.

Alkim Kağıt (ALKA, Nötr): Alkim Kağıt’ın 3Ç2017 net dönem karı 6,6mn TL olmuş ve 2016 3. çeyrekteki 5,5mn TL’lik net karın üstünde gerçekleşmiştir. Alkim Kağıt’ın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,4 oranında artarak 59,7mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %36,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %29,7 oranında artarak 11,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 0,8 puan düşüşle %18,7’ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %24,3 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 747bin TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 8,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 2,4 puan azalarak %14,5’i göstermiştir. Finansman tarafında 417bin TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 8,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 6,6mn TL olmuştur. Net kat marjı 1,4 puan düşüşle %11 seviyesine gerilemiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 19,1mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 9 ayındaki net dönem karı 13,3mn TL idi.

Bağfaş (BAGFS, Nötr): Şirket 3Ç2017’de 9,4mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Beklenti 8mn TL zarar kaydedeceği yönündeydi. Geçen yılın aynı döneminde 9,7mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Aynı dönemde Brüt kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 oranında artarak 23,6mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 3Ç2017’de %21 ile geçen yılın aynı çeyreğindeki %19’un üzerinde gerçekleşmiştir. 23,9mn TL’lik net finansman gideri zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur. Öte yandan, üçüncü çeyrek zararı ile birlikte 2017 yılının ilk dokuz ayında 16,8mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmiştir. Geçen yıl 1,9mn TL ana ortaklık karı elde edilmişti.

Dyo Boya (DYOBY, Pozitif): Şirket 3Ç2017’de 10,6mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 10,1mn TL zarar açıklanmıştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre brüt kar %48,5 artışla 75,3mn TL, faaliyet karı 7,2 kat artışla 26mn TL olmuştur. 3. çeyrek kar rakamıyla birlikte 2017 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı 2,1mn TL’yi göstermiştir. Şirket geçen yılın ilk 9 ayında 15,5mn TL kar elde etmişti.

Ege Seramik (EGSER, Pozitif): Şirket’in net dönem karı 3Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 7,9 kat artarak 14,2mn TL olmuştur. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %76 artarak 3. çeyrekte 30,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek kar rakamı ile birlikte 2017 yılı 9 aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %85,4 oranında artarak 38,5mn TL’ye yükselmiştir.

Gözde Girişim (GOZDE, Negatif): Şirket 3Ç2017’de 31,7mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 21mn TL idi. Zarar kaydedilmesinde net finansman (33,9mn) giderleri etkili olmuştur. Şirket’in yılın dokuz ayındaki zararı ise 71,7mn TL ile geçen yılki 31,8mn TL zararın üzerinde gerçekleşmiştir.

Kiler GYO (KLGYO, Nötr): Şirket 3Ç2017’de 6,9mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 11,3mn TL idi. Brüt kar ise 3Ç2017’de 7,5mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %54 oranında artış sergilemiştir. Zarar kaydedilmesinde finansman giderleri (19,5mn TL) etkili olmuştur. Şirket’in 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 244,7mn TL (Sapphire rezidans satışından elde edilen 331,8mn satış hasılatın önemli etkisiyle) olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 1,5mn TL kar elde edilmişti.

Pınar Et ve Un (PETUN, Sınırlı Pozitif):  Şirketin 3Ç2017 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre%32 oranında artarak 21,6mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.  Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,1 oranında artan şirketin brüt karı da %6,2 oranında artarak 26,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı ise operasyonel giderlerdeki %23,4’lük yüksek artışın etkisiyle %5,5 oranında gerilemiş ve 13,4mn TL’ye inmiştir. Diğer taraftan, şirketin özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirleri ise 4,1mn TL’den 10mn TL’ye yükselmiş ve kardaki artışta ana etken olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in dokuz aylık karı 47,1mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılki 46,8mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

Pınar Su (PINSU, Sınırlı Pozitif):  Şirket 3Ç2017 641bin TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde net zarar 3,5mn TL idi. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,9 oranında artan şirketin brüt karı ise %23 oranında artarak 29,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan operasyonel giderlerin yaklaşık aynı seviyede kalmasına bağlı olarak şirket 4,2mn TL faaliyet karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,5mn TL’lik faaliyet zararına göre olumlu bir görüntü sergilemiştir. Finansman giderleri ise 3Ç2016’daki 2mn TL’den 3Ç2017’de 4,8mn TL’ye yükselmiş ve zarar açıklanmasında ana etken olmuştur. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in dokuz aylık zararı 8,9mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 10,2mn TL net zarar kaydedilmişti.

Pınar Süt (PNSUT, Negatif):  Şirketin 3Ç2017 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre%46,1 oranında azalarak 6,6mn TL’ye gerilemiştir. Net dönem karındaki düşüşte satış maliyetlerindeki ve finansman giderlerindeki yüksek artış ana etkenler olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,3 oranında artan şirketin brüt karı ise sadece %0,6 oranında artarak 39,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı ise operasyonel giderlerdeki artışın etkisiyle %20,5 oranında gerilemiştir. Finansman giderleri ise 3Ç2016’daki 3,5mn TL’den 3Ç2017’de 7,2mn TL’ye yükselmiş ve karı olumsuz etkilemiştir. Üçüncü çeyrek rakamıyla birlikte Şirket’in dokuz aylık karı 35,5mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 oranında azalmıştır.

Raporun tamamı için tıklayın.

HİSSENİ SEÇ, ANALİZİ E-MAİLİNE GELSİN!

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin