18 Şirketin 2017/1. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (02.05.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 18 Şirketin 2017/1. Çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Aksa Akrilik (AKSA, Pozitif): Aksa Akrilik’in 1Ç2017 net dönem karı 70,4mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 29,5mn TL’lik net karın üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Aksa Akrilik’in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,4 oranında artarak 625,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %32,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %78,8 oranında artarak 147,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,9 puan artışla %23,6’ya yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %35,9 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 9,5mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 123,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 7,3 puan artarak %19,7’ye ulaşmıştır. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 14,8mn TL zarar yazılmıştır. Finansman tarafında 16,7mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 91,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 70,4mn TL olmuştur. Net kat marjı 4,6 puan artışla %11,2 seviyesine yükselmiştir.

Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Sınılır Pozitif): Banka’nın net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %8 oranında azalarak 35,8mn TL’ye gerilese de piyasa beklentisi olan 28mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka’nın net kar payı gelirleri bir önceki çeyreğe göre %19 oranında artarak 318,4mn TL’ye  yükselmiş ve karı desteklemiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %7 oranında, diğer faaliyet gelirleri ise %61 oranında gerileyerek karı baskılamıştır. Öte yandan Banka, Irak’ın Bağdat kentinde “Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Bağdat Şubesi” unvanlı şubenin açılış işlemleri için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildiğini duyurmuştur.

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Negatif): Afyon Çimento 1Ç2017’de 4mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 4,1mn TL kar elde etmişti. Şirket ayrıca bu çeyrekte 1,5mn TL brüt zarar kaydetmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 2,3mn TL brüt kar elde edilmişti. Brüt zararın yanı sıra bu çeyrekte finansman geliri elde edilmeyişi (geçen yılın ilk çeyreğinde 4mn finansman geliri elde edilmişti.) Şirket’in bu çeyrekte zarar kaydetmesinde etkili olmuştur.

Öte yandan, yeni Fabrika’nın Afyonkarahisar’da modern teknolojilerle donatılmış olarak yeniden kurulması için,  yapılan çalışmalarda üretim birimleri yatırımları  ve üretim test aşamaları tamamlanmış olup Fabrika da üretim ve satış faaliyetleri başlamıştır.

Bosch Fren (BFREN, Sınırlı Pozitif): Bosch Fren’in 1Ç2017 net dönem karı 4,3mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 2,7mn TL’lik net karın %57,6 üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Bosch Fren’in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,4 oranında artarak 35,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %49,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %22,4 oranında artarak 4,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,6 puan düşüşle %13,6’ya gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %27,7 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 1,9mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 5,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3,7 puan artarak %14,6’ya ulaşmıştır. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 5,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 4,3mn TL olmuştur. Net kat marjı 0,9 puan artışla %12,2 seviyesine yükselmiştir.

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Carrefoursa’nın 1Ç2017 net dönem zararı 22,9mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 94mn TL’lik net zararın oldukça altında gerçekleşmiştir. Carrefoursa’nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında azalarak 1.047mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %6 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %0,5 oranında gerileyerek 270,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,1 puan artışla %25,8’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %9,4 oranında azalmıştır. Diğer faaliyetlerden 7,5mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 17,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında 39,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 36,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 22,9mn TL olmuştur.

Dyo Boya (DYOBY, Sınırlı Negatif): Dyo Boya’nın 1Ç2017 net dönem zararı 7,5mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 2,1mn TL’lik net karın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Dyo Boya’nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında artarak 164,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %14,1 oranında yükseliş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %9,3 oranında gerileyerek 48,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 5 puan düşüşle %29,4’e gerilemiştir. Şirketin faaliyet karı 6,9mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 5,5 puan gerilemeyle %4,2’yi göstermiştir. Finansman tarafında 14,4mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 7,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 7,5mn TL olmuştur.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “Al”, Nötr): Emlak Konut GYO’nun 2017 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı 319,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 176,8mn TL kar elde edilmişti. Piyasa beklentisi 334mn TL iken bizim beklentimiz 383mn TL yönündeydi. Satış gelirleri beklentimizin üzerinde gelirken, finansman giderleri 135,7mn TL ile yine beklentimizim üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket 1Ç2017’de 834,1mn hasılat elde ederken, brüt karlılık 448,9mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde brüt kar 111,7mn TL yönündeydi. Bu gerçekleşmeler sonrasında 1Ç2017’de net kar ve brüt kar oranı sırasıyla %38 ve %54 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu oranlar sırasıyla %137 ve %87 idi.

Öte yandan, Şirket projelerinden “İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi”  kapsamında, toplam 16 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 21 adet olmuştur.

İş Bankası (ISCTR, Öneri “EKLE”, Nötr): İş Bankası’nın net dönem karı 2017 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %20,4 oranında artarak 1.643mn TL’ye ulaşmıştır. Açıklanan kar rakamı bizim beklentimiz 1.672mn TL ile piyasa beklentisi olan 1.636mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir.

Net faiz gelirleri %6,5 oranında artarak 3.228mn TL’ye ulaşması, operasyonel giderlerin %10,2 oranında azalarak 1.642mn TL’ye inmesi ve bu çeyrekte 399mn TL temettü geliri kaydedilmesi karın bir önceki çeyreğe göre artmasında ana etkenler olmuşlardır. Bu çeyrekte TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen getiri bir önceki çeyreğe göre 79mn TL artarak 426mn TL’ye yükselmiştir. Mevsimselliğin ve kredilerdeki artışın etkisiyle net ücret ve komisyon gelirleri bir önceki çeyrekte %15,2 oranında artması söz konusu gelirlerin bu çeyrekte yatay kalmasında önemli etken olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri ise 145mn TL artarak 359mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Banka 4Ç2016’daki kaydedilen 113mn TL’lik ticari gelire karşın, bu çeyrekte 261mn TL ticari zarar kaydetmiştir. Swap maliyeti çeyreksel bazda 24mn TL artarak 214mn TL’ye yükselmiştir. Karşılık giderleri ise hem genel karşılık hem de özel karşılık giderlerindeki artışın etkisiyle %43,2 oranında artarak 870mn TL’ye yükselmiş ve karı baskılamıştır.

Banka’nın kredileri, TL ve YP cinsi kredilerin dengeli artışı ile %8 oranında oldukça yüksek bir artış kaydetmiş ve 220,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu artışta Kredi Garanti Fonu desteğiyle verilen kredilerdeki artış da etkili olmuştur. Mart sonu itibariyle KGF kaynaklı kredi miktarı 6,1 milyar TL olmuştur. TL kredilerdeki büyüme de kobi kredilerindeki %13,6 oranındaki artış önemli etken olmuştur. Mevduat tarafında ise YP cinsi mevduatlardaki yüksek artışın katkısıyla toplam mevduatlar %7,9 oranında artarak 191,5 milyar TL’ye yükselmiştir. Kredi mevduat oranı da %115,2 ile sabit kalmıştır.

Kordsa Teknik (KORDS, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2017 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında artarak 61,1mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Kordsa’nın satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,4 oranında artarak 631mn TL’ye yükselmiştir. Satışların maliyeti ise satış gelirlerinden daha düşük oranda artmış ve buna bağlı olarak brüt kar %40,5’lik bir artış kaydederek 136,4mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı da %50 oranında artarak 96,3mn TL’ye yükselmiştir. Finansman giderleri ise 12,8mn TL ile net dönem karını baskılamıştır.

Pınar Süt (PNSUT, Sınırlı Negatif): Pınar Süt’ün 1Ç2017 net dönem karı 23,9mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 25,5mn TL’lik net karın hafif gerisinde gerçekleşerek durağan bir görüntü sergilemiştir. Pınar Süt’ün satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,8 oranında artarak 289,8mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %7,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %0,2 oranında artarak 54,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1 puan düşüşle %18,8’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %10,6 oranında artmıştır. Faaliyet karı 21,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,3 puan düşerek %7,3’e gerilemiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 1,5mn TL kar yazılmıştır. Finansman tarafında 4,3mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 23,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 23,9mn TL olmuştur. Net kat marjı 1 puan düşüşle %8,3 seviyesine gerilemiştir.

Pınar Et ve Un (PETUN, Sınırlı Negatif): Pınar Et ve Un’un 1Ç2017 net dönem karı 15,5mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 16,7mn TL’lik net karın hafif gerisinde gerçekleşerek durağan bir görüntü sergilemiştir. Pınar Et ve Un’un satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,4 oranında artarak 153,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %7,1 oranında artış kaydetmiştir. Canlı varlıkların gerçeğe uygun değer farkından 677bin TL zarar yazan şirketin brüt karındaki düşüş %4,4 olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,7 puan düşüşle %16,8’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %10,2 oranında gerilemiştir. Faaliyet karı 15mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,1 puan düşerek %9,8’e gerilemiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 2,2mn TL kar yazılmıştır. Finansman tarafında 766bin TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 18,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 15,5mn TL olmuştur. Net kat marjı 1,4 puan düşüşle %10,1 seviyesine gerilemiştir.

Pınar Su (PINSU, Sınırlı Negatif): Pınar Su’nun 1Ç2017 net dönem zararı 4,4mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 1,2mn TL’lik net karın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Pınar Su’nun satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,5 oranında artarak 43mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %28,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %14,8 oranında yükselerek 17,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,8 puan azalışla %41,5’e düşmüştür. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %11,7 oranında artmıştır. Faaliyet zararı 1,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında 3,4mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 4,4mn TL olmuştur.

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri  “EKLE”, Nötr): Şirket 7 Haziran 2017 tarihinde olmak üzere hisse başına 0,1TL temettü olarak dağıtılması için Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verildiğini duyurmuştur. Şirket’in son piyasa değeri itibariyle temettü verimliliği %2’ye denk gelirken, bu oran tarihi ortalama temettü verimliliği ortalamasına yakındır. Öte yandan, Torunlar GYO tarafından Antalya Havalimanı karşısında Deepo Outlet’in yanı başına inşa edilen Mall of Antalya, 28 Nisan 2017 tarihinde faaliyete başlamıştır. Yapımına 2016 yılı başında başlanan Mall of Antalya, Deepo Outlet ile birlikte yaklaşık 71.000 m2 kiralanabilir alana ve toplam 234 mağazaya sahiptir. Mall of Antalya, 144 mağazası, 4000 m2‘lik yeme içme alanı ve 1600 m2 ile Antalya’nın en büyük kapalı çocuk oyun alanına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, 3.000 araçlık otopark kapasitesine sahip alışveriş kompleksine, şehrin farklı yerlerinden otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma vasıtalarıyla kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Despec Bilgisayar (DESPC, Pozitif): Despec Bilgisayar’ın 1Ç2017 net dönem karı 2,7mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 1,2mn TL’lik net karın %135 üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Despec Bilgisayar’ın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,3 oranında artarak 54,2mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %22,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %11,4 oranında artarak 4,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı 4mn TL olmuştur. Vergi öncesi net kar 3,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 2,7mn TL olmuştur.

Doğuş GYO (DGGYO, Nötr): Doğuş GYO, 1Ç2017’de 1,1mn TL kar elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 10,7mn TL kar elde etmişti. Aynı dönemler itibariyle brüt karlılık %24 oranında artarak 1Ç2017’de 16,1mn TL’ye yükselse de, 14,2mn TL artan finansman gideri (önemli bir kısmı kur farkı gideri) karın düşmesinde etkili olmuştur.

Kron Telekom (KRONT, Nötr): Kron Telekom’un 1Ç2017 net dönem karı 516bin TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 299bin TL’lik net karın %72,6 üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Kron Telekom’un satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,8 oranında artarak 3,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %50,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %5,2 oranında gerileyerek 2,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı 684bin TL olmuştur. Vergi öncesi net kar 576bin TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 516bin TL olmuştur.

Güneş Sigorta (GUSGR, Sınırlı Pozitif): Güneş Sigorta 1Ç2017’de 0,9mn TL kar elde etmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 21,5mn TL zarar kaydetmişti. Diğer yandan, bu çeyrekte teknik bölüm gelirleri 12,4mn TL ile olmuştur. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 7,7mn TL teknik gider kaydetmişti.

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 1Ç2017 net dönem karı 9,6mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 5,4mn TL’lik net karın üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında artarak 54,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %17,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %56,8 oranında artarak 14,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 5,3 puan artışla %27,2’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %5,9 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 1,1mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 11,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 7,3 puan artarak %20,3’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 1,2mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 9,6mn TL olmuştur. Net kat marjı 5,1 puan artışla %17,5 seviyesine yükselmiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN