‘15 Temmuz Destanı’nın küresel anlamı

1990’lı yıllar, ‘Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte, küresel ekonomi- politiğin kendisini ‘tek kutuplu dünya’da bulduğu bir süreçle geçti. Bu dönemde, gelişmekte olan ekonomiler önemli ekonomik darboğazlara karşı mücadele vermek zorunda kaldılar. 1990’lı yılların ilk yarısı ağırlıklı Latin Amerika krizleriyle, ikinci yarısı ise Asya-Pasifik krizleriyle geçti. Bu dönemde, söz konusu coğrafyalarda kendi ekonomik krizleriyle boğuşan ülkeler, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) önerdiği programlarla krizden kurtulacaklarına, büsbütün sorun girdaplarına sürüklendiler. Türkiye, bu dönemde de 1994 ve 2001 yerel krizlerini yaşamak durumunda kaldı.

Önde gelen gelişmekte olan ülkelerin ortaya koydukları mücadele, yapısal sorunları bertaraf etmek için odaklanılmış olan yapısal reformlar, ülkelerin kaderlerine damgasını vuran liderle 2000’li yıllarda başarı hikayesine dönüştü. Türkiye ve Brezilya bunun en iyi iki örneğini oluşturmakta. G20 Platformu 1990’ların sonlarında gündeme geldiğinde, zihinsel muhakemeleri ve geleceği okuma kapasiteleri hayli sığ olan kimi siyasetçiler, kimi medya temsilcileri, kimi akademisyenler Türkiye, Brezilya, Endonezya gibi ülkelerin bu grupta niye yer aldıklarını sorguladılar, hatta eleştirdiler.

Anlamakta zorlandıkları husus, söz konusu ülkelerin hali hazırda kendi coğrafyalarının güç merkezi, üretim ve ticaretin yoğunlaşma merkezi olmalarının da ötesinde, esasen 2030 ile 2050 arası coğrafyalarının, Atlantik ile Asya-Pasifik arasındaki yoğun rekabetin en vazgeçilmez ‘oyun kurucu’ ülkeleri olacakları gerçeğinin daha 1990’lı yılların sonlarında belli olduğu gerçeğiydi. Nitekim, daha 2005’e geldiğimizde, 2020’den itibaren küresel ekonomi-politikte giderek hızlanacak bir ‘özgül ağırlık’ kaybı yaşayacakları kendileri tarafından da dile getirilen G7 ekonomileri yerine, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı ve her gün ‘özgül ağırlığı’ artmakta olan E7 ekonomileri sıkça konuşulur hale gelmişti.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!