13 Şirketin 2017/2. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (08.08.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 13 Şirketin 2017/2. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Coca-Cola’nın 2Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 231,3mn TL ile piyasa beklentisi olan 242mn TL’lik karın bir miktar altında gerçeklemiştir. Satış gelirleri %20,2 artışla 2.559mn TL’ye, satışların maliyeti ise %23,6 artışla 1.640mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 2Ç2017’de brüt karını %14,5 artırırken, operasyonlu giderlerdeki düşük artış ve diğer faaliyet giderlerindeki azalma kar artışını desteklemiştir. Faaliyet karı %21,3 artışla 370mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 0,1 puana artışla %14,5’e yükselmiştir. İkinci çeyrekte konsolide FAVÖK %17,8 artarak 497mn TL olurken, FAVÖK marjı 0,4 puan düşüşle %19,4’e gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 2,5mn TL gider kaydeden Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 367,4mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise geçen sene 56,7mn TL gider kaydeden şirket, 2Ç2017’de 37,6mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi kar 329,9mn TL’yi göstermiştir. 49,7mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 231,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2016’daki net kar 148,1mn TL idi. Şirket 2017 beklentisi olan Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda ise yüksek tek haneli artış beklentisini korumuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık karı 145,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 177,5mn TL idi.

Otokar (OTKAR, Öneri “TUT”, Sınırlı Negatif): Otokar 2017 yılının ikinci çeyreğinde 9,1mn TL’lik net dönem zararı ile hem bizim beklentimiz olan 2,7mn TL’lik zararın hem de piyasa beklentisi olan 1mn TL’lik zararın üzerinde bir zarar kaydetmiştir. Zarar kaydedilmesinde finansman giderinin 19,1mn TL’den 28,4mn TL’ye yükselmesi ve brüt kar marjındaki gerileme etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 7,6mn TL net dönem karı açıklamıştı. Satış miktarında ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre adetsel bazda 110 adet düşüş yaşanmasına karşın, döviz kurlarındaki artış, satış gelirlerini desteklemiş ve satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,9 oranında artarak 394,8mn TL olmuştur. Diğer taraftan zırhlı araç ve otobüs satışlarındaki gerilemeye bağlı olarak brüt kar %4,7 oranında gerilemiş ve 79,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Zırhlı araç satış adeti 2Ç2016’deki 149’dan 2Ç2017’de 104’e gerilemiştir. Operasyonel giderler %25,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen net 15,3mn TL’lik gelire karşın faaliyet karı %35,6 oranında gerileyerek 18,1mn TL’ye inmiştir. Net finansman gideri de ikinci çeyrekte 19,1mn TL’den 28,4mn TL’ye yükselmiş ve buna bağlı olarak Otokar 9,1mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. İkinci çeyrek zarar rakamına karşın ilk çeyrek yüksek kar rakamının etkisiyle Otokar’ın ilk yarı karı 28,1mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,4 oranında artış kaydetmiştir.

Pınar Süt (PNSUT, Sınırlı Negatif): Pınar Süt’ün 2Ç2017 net dönem karı 5mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 17,8mn TL’lik net karın gerisinde gerçekleşerek olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi şirketin 15mn TL kar açıklaması yönündeydi. Pınar Süt’ün satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,9 oranında artarak 286,7mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %8,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %6,4 oranında azalarak 48mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,2 puan düşüşle %16,7’ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %16,5 oranında artmıştır. Faaliyet karı 10,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3,1 puan düşerek %3,6’ya gerilemiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 1,1mn TL kar yazılmıştır. Finansman tarafında 5,2mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 6,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 5mn TL olmuştur. Net kat marjı 4,8 puan düşüşle %1,7 seviyesine gerilemiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 28,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 43,3mn TL idi.

Pınar Et ve Un (PETUN, Sınırlı Negatif): Pınar Et ve Un’un 2Ç2017 net dönem karı 9,9mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 13,7mn TL’lik net karın gerisinde gerçekleşerek olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Pınar Et ve Un’un satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 oranında azalarak 158,6mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %0,9 oranında artış kaydetmiştir. Canlı varlıkların gerçeğe uygun değer farkından 256bin TL kar yazan şirketin brüt karındaki düşüş %4,4 olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,7 puan düşüşle %16,8’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %21,6 oranında gerilemiştir. Faaliyet karı 8,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,2 puan düşerek %5,2’ye gerilemiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 1,5mn TL kar yazılmıştır. Finansman tarafında 1mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10,9mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 9,9mn TL olmuştur. Net kat marjı 2 puan düşüşle %6,3 seviyesine gerilemiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 25,5mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 30,5mn TL idi.

Teknosa (TKNSA, Pozitif): Teknosa’nın 2Ç2017 net dönem karı 8,1mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 30,4mn TL’lik zararın tersi yönünde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi şirketin 2mn TL kar açıklaması yönündeydi. Teknosa’nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak 842,1mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %1,7 oranında görece düşük bir artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %12,8 oranında artarak 153,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 1,5 puan artışla %18,2’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %12,7 oranında azalmış ve karlılığı olumlu yönde desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden de 7mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 27,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı %3,2’yi göstermiştir. Finansman tarafında 16,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 8,1m TL olmuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık karı 9,1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık zararı 48,1mn TL idi.

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Negatif): Tat Gıda, 2Ç2017’de 9,2mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 20,9mn TL kar açıklamıştı. Brüt karın %11,8 oranında azalarak 53,7mn TL’ye gerilemesi – karın azalmasında etkili olurken, finansman gideri bir miktar artış kaydetmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 20,8mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 41,1mn TL kar kaydedilmişti.

Doğan Gazetecilik (DGZTE, Sınırlı Negatif): Doğan Gazetecilik, 2Ç2017’de 2,6mn TL net dönem karı elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 11,3mn TL kar açıklamıştı. Brüt karın %14,4 oranında azalarak 19,8mn TL’ye gerilemesi – karın azalmasında etkili olmuştur. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki karı 11,1mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki kar 14,6mn TL idi.

Dyo Boya (DYOBY,  Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2017’de 1mn TL zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 23,6mn TL kar açıklanmıştı. Kardan zarara geçilmesinde, satış gelirlerindeki bir miktar büyümeye rağmen satış maliyetlerinin artması ve finansal giderlerdeki artış etkili olmuştur. İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte 2017 yılının ilk yarısında net dönem zararı 8,5mn TL’ye yükselmiştir. Şirket geçen yılın ilk yarısında 25,7mn TL kar etmişti.

Atakule GYO (AGYO, Sınırlı Negatif) : Şirket 2Ç2017’de 1,1mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 4,9mn TL ana ortaklık karı açıklanmıştı. Diğer yandan, 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık zararı ise 0,2mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın ilk yarısında 2,8mn TL ana ortaklık karı elde etmişti.

Akmerkez GYO (AKMGY, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 oranında azalarak 19,6mn TL olmuştur. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %16 oranında azalışla 2Ç2017’de 19,8mn TL olmuştur. Yılın ilk yarısındaki toplam kar rakamı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında gerileyerek 38,6mn TL olmuştur.

Despec Bilgisayar (DESPC, Nötr): Şirket 2Ç2017’de 0,4mn TL net dönem karı elde ederken, söz konusu kar rakamı geçen yılın aynı çeyreğindeki 0,7mn TL’nin altında kalmıştır. Brüt kar ise 2Ç2017’de 4,5mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %54 oranında artış göstermiştir. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %68 oranında artarak 3,1mn TL olmuştur.

Viking Kağıt (VKING, Negatif): Viking Kağıt, 2Ç2017’de 2,8mn TL net dönem zararı elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 2,7mn TL zarar açıklamıştı. Brüt karın %22,7 oranında azalarak 7,8mn TL’ye gerilemesi – karın azalmasında etkili olurken, finansman gideri de 4,5mn TL’ye yükselmiştir. İkinci çeyrek zararı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki zararı 6,9mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 3,3mn TL idi.

Yünsa (YUNSA, Pozitif): Yünsa, 2Ç2017’de 2,5mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 4,4mn TL zarar kaydetmişti. Brüt karın %30 oranında artarak 16,6mn TL’ye çıkması zarardan kara geçilmesinde etkili olurken, finansman gideri bir miktar artış kaydetmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki karı 2,6mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 2,8mn TL zarar kaydedilmişti.

Raporun tamamı için tıklayın.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN