12 Şirketin 2017/3. Çeyrek Bilanço Analizleri / Ziraat Yatırım – (30.10.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 12 Şirketin 2017/3. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Ford Otosan (FROTO, Pozitif): Ford Otosan’ın 2017 yılı 3. çeyrek net dönem karı 345,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 282mn TL’nin, hem de 273mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden iyi gelen satış geliri ve brüt kar marjı etkili olmuştur. Ford Otosan’ın 3Ç2016’daki net dönem karı 173,9mn TL idi. Net kar artışının ana belirleyicisi olan satış gelirleri 3Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,9 oranında artmış ve 5.486mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artış yurtdışı satış gelirlerindeki %40’lık yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2016’nın aynı çeyreğine göre adetsel bazda %16 artarken, yurtdışı satışlar ise %12 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan hafif daha yüksek, %43,6 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 0,5 puan düşüşle %11,4 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %2,6 gerilemiş ve 253,9mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 3Ç2017’de 46,2mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı %88,8 artışla 420,4mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 1,9 puan artışla %7,7 olmuştur. FAVÖK %59 artışla 538mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 1 puan artışla %9,8 olmuştur. Net finansman giderleri geçen seneye göre 22,1mn TL artarak 64mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 3. çeyrekte 10,2mn TL’lik vergi gideri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 3. çeyrek net dönem karı 2016 üçüncü çeyreğe göre %98,9 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 1,8 puanlık artışla %6,3 olarak hesaplanmaktadır. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı %53,6 artışla 979,9mn TL olmuştur. Ford Otosan ayrıca 2017 yılı 900-950 bin adet olan toplam otomotiv pazarı beklentisini 950 bin-1mn adete revize etmiştir. 110-120 bin adet olan Ford Otosan perakende satış adedi beklentisi ve 290-300 bin adet olan ihracat beklentisi ise korunmuştur.

Ayrıca, şirketin Cuma günü gerçekleştirilen Genel Kurul’unda 389,5mn TL’lik nakit temettü dağıtımı kararı onaylanmıştır. 1 TL nominal değerli pay için brüt 111 Kr (net 94,35 Kr) ödenecektir. Temettü dağıtımının 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir. Son hisse fiyatına göre temettü verimi %2,2’ye denk gelmektedir.

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Tat Gıda 2017 yılının 3. çeyreğinde 17,8mn TL’lik net dönem karı ile piyasa beklentisi olan 9mn TL’lik karın oldukça üzerinde bir kar açıklamıştır. Kar artışında vergi geliri ve diğer faaliyet gelirlerindeki artış etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 11,3mn TL net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 oranında artarak 271,7mn TL olmuştur. Diğer taraftan satışların maliyetindeki bir miktar daha yüksek artışa bağlı olarak brüt kar %6,8 oranında artmış ve 57,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %10,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen net 4,2mn TL’lik gelirle beraber faaliyet karı %19,4 oranında artarak 16,2mn TL’ye yükselmiştir. Net finansman gideri 3. çeyrekte 2,1mn TL’ye yükselirken, 3,6mn TL’lik vergi geliri sonrası Tat Gıda 17,8mn TL net dönem karı kaydetmiştir. 3. çeyrekteki olumlu kar rakamına karşın ilk iki çeyrekteki düşük kar rakamlarına paralel Tat Gıda’nın ilk 9 aylık karı 38,6mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,4 oranında düşüş kaydetmiştir.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Yapı Kredi Bankası’nın net dönem karı, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,7 oranında azalarak 841mn TL’ye gerilemiş; ancak hem bizim beklentimiz olan 746mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 758mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada karşılık ve operasyonel giderlerin beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Vakıf GYO (VKGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı 3,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde artan genel yönetim giderlerinin önemli etkisiyle 0,7mn TL zarar kaydedilmişti. Şirket’in brüt karı ise 3Ç2017’de 0,7mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 oranında artış kaydetmiştir. Öte yandan, 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 8,6mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki kar 10,8mn TL idi.

Akfen GYO (AKFGY, Sınırlı Negatif): Şirket 3Ç2017’de 24,1mn TL konsolide ana ortaklık zararı açıklamıştır. Geçen yılın aynı dönemindeki ana ortakılık zararı 19,8mn TL idi. Zararın artmasında finansman giderlerindeki yükseliş etkili olmuştur. Şirket’in avro para birimi cinsinden olmak üzere yüksek döviz açık pozisyonu bulunmaktadır. Brüt kar ise %33 oranında artarak 17,3mn TL’ye yükselmitşir. Şirket’in, üçüncü çeyrek zarar rakamı ile birlikte 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net ana ortaklık dönem zararı 77mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 13,6mn TL idi.

Alarko GYO (ALGYO, Pozitif): Şirket’in 2017 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 oranında artarak 25,5mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibarıyla %86 oranında artarak 19,7mn TL’ye yükselirken; Şirket’in kira gelirleri %39 oranında artmış, konut satış gelirleri 3Ç2016’daki 1,8mn TL’den 3Ç2017’de 15,2mn TL’ye yükselmiştir. Yüksek döviz fazlası bulunun Şirket’in kambiyo karı ise 5,9mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu rakam 8,6mn TL idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 oranında artarak 35,4mn TL’ye yükselmiştir.

Alarko Carrier (ALCAR, Pozitif): Şirket’in 2017 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %77 oranında artarak 14,2mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibarıyla %41 oranında artarak 38,3mn TL’ye yükselmiştir. Net kar ve brüt kar marjı sırasıyla %9,4 ve %25,3 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde söz konusu oranlar sırasıyla %6,8 ve %23,2 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %68 oranında artarak 34,3mn TL’ye yükselmiştir.

Bosch Fren (BFREN, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %150 oranında artarak 6,8mn TL’ye yükselmiştir. Bosch Fren’in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,3 oranında artarak 38,8mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %38,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %120,9 oranında artarak 9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 7,3 puan artışla %23,2’ye yükselmiştir. Bosch Fren’in operasyonel giderleri 3. çeyrekte geçen seneye göre %47,7 artış göstermiş ve 1,8mn TL olmuştur. Şirket’in faaliyet karı 3,1 kat artışla 7,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı ise 9,8 puan artarak %19,2’ye ulaşmıştır. Finansman tarafında 1mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 8,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 6,8mn TL olmuştur. Net kat marjı 6,9 puan artışla %17,5 seviyesine yükselmiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 2016’nın aynı dönemine göre %83,7 artışla 15,4mn TL olmuştur.

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 3Ç2017 net dönem karı 11mn TL olmuş ve 2016 3. çeyrekteki 2,4mn TL’lik net kara göre 4,6 kat artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %90,9 oranında artarak 70,5mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %72 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %165,8 oranında artarak 19,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 7,9 puan artışla %28,1’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 6,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 1,6 TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 15,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 10 puan artarak %21,5’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 1,3mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 13,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 11mn TL olmuştur. Net kat marjı 9,1 puan artışla %15,6 seviyesine yükselmiştir. 3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk 9 aylık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 30,7mn TL’ye yükselmiştir.

Doğan Gazetecilik (DGZTE, Sınırlı Negatif): Doğan Gazetecilik, 3Ç2017’de 7mn TL net dönem karı elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 10,8mn TL kar açıklamıştı. Operasyonel giderlerdeki yüksek artış karın azalmasında etkili olmuştur. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk 9 ayındaki karı 18,1mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki kar 25,3mn TL idi.

Doğan Burda Dergi (DOBUR, Negatif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem zararı 2,1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki net zarar 3,2mn TL idi. Brüt kar ise aynı dönemde %3,6’lık artışla 2Ç2017’de 4,7mn TL olmuştur.  Yılın ilk 9 ayındaki toplam zarar rakamı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,5 artarak 4,2mn TL olmuştur.

Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP, Pozitif): İzmit Piston’un 3Ç2017 net dönem karı 4,4mn TL olmuş ve 2016 3. çeyrekteki 2,8mn TL’lik net karın %56 üzerinde gerçekleşmiştir. İzmit Piston’un satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,8 oranında artarak 16,5mn TL’ye yükselirken brüt kar %63,8 oranında artarak 4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,9 puan artışla %24,5’e yükselmiştir. Faaliyet karı 3,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 2,7 puan artarak %22,1’e yükselmiştir. Vergi öncesi net kar 5,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 4,4mn TL olmuştur. Net kar marjı 4,3 puan artışla %26,5 seviyesine yükselmiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 12,8mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 9 ayındaki net dönem karı 10,9mn TL idi.

Raporun tamamı için tıklayın.

HİSSENİ SEÇ, ANALİZİ E-MAİLİNE GELSİN!

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin