11 Şirketin 2017/2. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (04.08.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 11 Şirketin 2017/2. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Aygaz (AYGAZ, Öneri “EKLE”, Nötr): Aygaz’ın 2017 yılı ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %81,8 oranında artarak 168,5mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 152mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 155mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, operasyonel karlılığın beklentimizin oldukça altında kalmasına karşın, Tüpraş’ın karının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine bağlı olarak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelirlerin (Aygaz Tüpraş’ta %10,2 dolaylı paya sahip) beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin ikinci çeyrek satış gelirleri satış miktarındaki bir önceki yılın aynı dönemine göre %4’lük artış ve satış fiyatlardaki yükselişe bağlı olarak %22,5 oranında artarak 1.881mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan satış maliyetlerindeki artışın satış gelirlerinden yüksek olmasına bağlı olarak brüt kar %25,6 oranında gerileyerek 144mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %12,6’dan %7,7’ye gerilemiştir. Diğer taraftan, operasyonel giderlerdeki %2,4’lük düşük artışa karşın faaliyet karı %59,7 oranında azalarak 33,1mn TL’ye gerilemiştir. Tüpraş’ın bir önceki yılın aynı çeyreğine göre çok iyi performans göstermesine bağlı olarak bu çeyrk olumlu katkısı çok yüksek olmuş ve iştiraklerden gelirler bir önceki yılın aynı dönemindeki 35,6mn TL’den 151mn TL’ye yükselmiştir. Bu durum Aygaz’ın net dönem karının 2Ç2016’daki 92,7mn TL’den 168,5mn TL’ye yükselmesinde ana etken olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirketin ilk yarı karı 326mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %106 artış kaydetmiştir.

Tüpraş’ın önceki gün açıklanan karına istinaden Aygaz hisseleri dün %5,6 oranında artış kaydetmişti. Açıklanan finansallar sonrası hissede baskı oluşabilir.

Halkbank (HALKB, Öneri “AL”, Nötr):   Halkbank’ın net dönem karı 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %17 oranında azalarak 1.009mn TL olmuş ve hem bizim beklentimiz olan 994mn TL hem de piyasa beklentisi olan 996mn TL doğrultusunda gerçekleşmiştir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Halk GYO (HLGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2017 tarihindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21 oranında artarak 13,7mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %9 oranında artarak 17,4mn TL olmuştur. Toplam gelirler içindeki payı %57 olan kira gelirleri ise %8 oranında artarak 12,6mn TL’ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 oranında artarak 24,7mn TL olmuştur.

Ford Otosan (FROTO, Öneri “TUT”, Sınırlı Pozitif): Ford Otosan’ın 2017 yılı 2. çeyrek net dönem karı 361,6mn TL ile bizim beklentimiz olan 365mn TL’ye paralel, 332mn TL olan piyasa beklentisinin ise üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Ford Otosan’ın 2Ç2016’daki net dönem karı 261,1mn TL idi. Net kar artışının ana belirleyicisi olan satış gelirleri 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,6 oranında artmış ve 6.258mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artış yurtdışı satış gelirlerindeki yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2016’nın aynı çeyreğine göre adetsel bazda %7,4 düşerken, yurtdışı satışlar ise %19,6 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan hafif daha yüksek, %38 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 1,6 puan düşüşle %9,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %4 olmuş ve düşük oranlı bu artış olumlu bir görüntü sergilemiştir. Diğer faaliyetlerden 2Ç2016’da 6mn TL gelir yazılırken, 2Ç2017’de 19,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı %33,1 artışla 377,8mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 0,1 puan düşüşle %6,0 olmuştur. FAVÖK %25 artışla 496mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 0,7 puan gerilemeyle %7,9 olmuştur. Finansman tarafında ise giderler geçen sene aynı döneme göre 8,2mn TL artarak 26,1mn TL seviyesini göstermiştir. Şirket 2. çeyrekte 11,4mn TL’lik vergi geliri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 2. çeyrek net dönem karı 2016 ikinci çeyreğe göre %38,5 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 0,1 puanlık artışla %5,8 olarak hesaplanmaktadır. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı %36,6 artışla 633,9mn TL olmuştur. Ford Otosan ayrıca 2017 yılı 850-900 bin adet olan toplam otomotiv pazarı beklentisini 900-950 bin adete ve 105-115 bin adet olan perakende satış adedi beklentisini 110-120 bin adete revize etmiştir. Ayrıca, 280-290 bin adet olan ihracat beklentisi ise 290-300 bin bandına revize edilmiştir.

Goodyear (GOODY, Sınırlı Pozitif): Goodyear’ın 2Ç2017 net dönem karı 29,5mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 22,8mn TL’lik net karın üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,7 oranında artarak 405,3mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %29,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %1 oranında gerileyerek 62,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3,9 puan düşüşle %15,5’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %18,1 oranında düşmüş ve net kar artışını destekleyen ana unsur olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 6,3mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 39,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,1 puan artarak %9,8’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 4,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 34,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 29,5mn TL olmuştur. Net kat marjı 0,3 puan artışla %7,3 seviyesine yükselmiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı %93,5 artışla 63,5mn TL olmuştur.

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Pozitif): Tekfen’in 2017 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 223,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 124mn TL’nin, hem piyasa beklentisi olan 121,1mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve çok iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen’in 2Ç2016 ana ortaklık karı 72,6mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada hem taahhüt grubunun hem de tarımsal sanayi grubunun beklentimizin oldukça üzerinde performans gerçekleştirmesi etkili olmuştur. Ayrıca emlak grubu da konsolide kara bu çeyrekte olumlu katkı sağlamıştır. Tekfen’in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,3 oranında artarak 1,7 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar da %55,6 oranında artarak 233,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde sadece %9,5 oranında artmış ve karlılığı desteklemiştir. Buna ilaveten diğer faaliyetlerden net 45,8mn TL gelir kaydedilirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler de 18,3mn TL’den 88,4mn TL’ye yükselmiş (taahhüt grubu) ve karın yüksek çıkmasında önemli etken olmuştur. Diğer taraftan finansman tarafında 2Ç2016’da kaydedilen 18,3mn TL’lik gelire karşın 2Ç2017’de kaydedilen 14,2mn TL’lik gider karın daha yüksek gelmesini engellemiştir.

İkinci çeyrekteki yüksek kar rakamıyla birlikte Tekfen’in Ocak-Haziran ana ortaklık net dönem karı 385,1mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,8 oranında artış kaydetmiştir.

Tekfen ayrıca güçlü gelen ilk yarı sonuçları ardından 2017 yılı beklentilerini revize etmiştir. Buna göre Holding, toplam satış gelirleri beklentisini 7.503mn TL’den 7.348’e çekerken, FAVÖK beklentisini taahhüt ve tarımsal sanayi kaynaklı 656mn TL’den 845mn TL’ye yükseltirken, net kar beklentisini de 454mn TL’den 617mn TL’ye yükseltmiştir.

Vakıf GYO (VKGYO, Nötr): Vakıf GYO’nun 2Ç2017’deki net dönem karı 2,3mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 5,1mn TL’lik karın altında kalmıştır. Brüt kar ise %10 oranında artarak 618bin TL olmuştur. Karın gerilemesinde finansman gelirlerindeki düşüş etkili olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 4,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 11,4mn TL kar elde edilmişti.

Çemtaş Çelik (CEMTS, Nötr): Çemtaş’ın 2Ç2017’deki net dönem karı 11,8mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 10,2mn TL’lik karın %15,8 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,2 oranında artarak 106,3mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar %28,7 artışla 21,7mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı da 1,2 puan gerilmeyle %20,4 olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı %42,6 artışla 15,1mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 0,6 puan artışla %14,2 olmuştur. Vergi öncesi net kar 14,4mn TL, net kar da 11,8mn TL’yi göstermiştir. Net kar marjı 2Ç2016’daki %13 seviyesinden 2Ç2017’de %11,1’e gerilemiştir. Şirketin 6 aylık net dönem karı %58,8 artışla 25,6mn TL seviyesine ulaşmıştır.

Denizbank (DENIZ): Denizbank’ın 2017 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %19 oranında azalarak 440mn TL olurken, yılın ilk yarısındaki karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında artarak 985,7mn TL olmuştur.

Marshall Boya (MRSHL, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı 3,1mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 9,9mn TL’lik karın altında kalmıştır. Satış gelirleri %21 oranında artan şirketin brüt kar ise aynı dönemler itibariyle sadece %5 oranında artarak 40,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı ise %58,7 oranında azalarak 5,7mn TL olmuştur.  Diğer yandan, Şirket ikinci çeyrek net kar rakamına karşın yılın ilk yarısında 2,9mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ilk yarısında 3,1mn TL kar elde etmişti.

Yeni Gimat GYO (YGGYO, Nötr): Şirket’in 2Ç2017 tarihindeki konsolide net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6 oranında azalarak 33,5mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %2 oranında gerileyerek 32,3mn TL olmuştur. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 oranında düşerek 72,4mn TL olmuştur.

Raporun tamamı için tıklayın.

HİSSENİ SEÇ, ANALİZİ E-MAİLİNE GELSİN…

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Finkafe'de Paylaş